HOTĂRÂRE nr. 66 din 27 septembrie 2022privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 28 septembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și ale art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) și (11) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările și completărileulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Budăi Marius-Constantin, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială;– domnul deputat Lungoci Dumitru-Lucian, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități în locul domnului deputat Zetea Gabriel-Valer;– doamna deputat Chichirău Cosette-Paula, aparținând Grupului parlamentar al USR, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
    București, 27 septembrie 2022.Nr. 66.----