HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 21 septembrie 2022pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 27 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Strategia națională privind economia circulară, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Gheorghiță Agafiței,
  consilier de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul energiei,
  George-Sergiu Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioana Dorobanțu,
  secretar general adjunct
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 21 septembrie 2022.Nr. 1.172.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂ privind economia circulară