HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 21 septembrie 2022privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 26 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 decembrie 2024, cu excepția prevederilor art. 6 din anexa la prezenta hotărâre, care intră în vigoare la data publicării acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  București, 21 septembrie 2022.Nr. 1.164.  +  ANEXĂPROCEDURĂde acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul generalde evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precumși a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate