HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 16 septembrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 26 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 93 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2023, cu excepția art. 3-30, 32 și 34-63, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.(2) La 1 ianuarie 2024 se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-06-2023, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 septembrie 2022.Nr. 1.154.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune