DECIZIE nr. 480 din 22 septembrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Dinescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 23 septembrie 2022



  Având în vedere propunerea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, formulată prin Adresa nr. A/857 din 12 septembrie 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/26.362/M.N. din 15 septembrie 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 41.164/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 565/2021 privind organizarea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 4 octombrie 2022, domnul Ion Dinescu, auditor, grad profesional superior, în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 22 septembrie 2022.Nr. 480.----