DECIZIE nr. 479 din 22 septembrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 23 septembrie 2022  Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 36.216 din 16 septembrie 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/26.578/M.N. din 16 septembrie 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 41.075/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 26 octombrie 2022, domnul Adrian-Daniel Găvruța, șef serviciu la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 22 septembrie 2022.Nr. 479.----