HOTĂRÂRE nr. 1.161 din 21 septembrie 2022privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord și Eforie Sud, județul Constanța"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 23 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord și Eforie Sud, județul Constanța“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 21 septembrie 2022.Nr. 1.161.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord și Eforie Sud, județul Constanța“
  Titular: Ministerul Mediului, Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-LitoralAmplasament: zonele Eforie Nord și Eforie Sud, județul Constanța
  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):mii lei42.599
  (prețuri la 1.10.2021, curs leu/euro, 1 euro = 4,9479 lei),  
  din care:  
  construcții-montaj:mii lei39.343
  Capacități:  
  - Eforie Nord: amenajare faleză L = 770 m
  - Eforie Sud: consolidare și amenajare faleză L = 2.000 m
  Durata de execuție a investiției: Lucrările au fost executate în perioada 2009-2014.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea investiției se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----