HOTĂRÂRE nr. 1.160 din 21 septembrie 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 23 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administrația Națională „Apele Române“, instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 21 septembrie 2022.Nr. 1.160.  +  Anexa nr. 1
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  rectificat pe anul 2022
  Sector 01 - Bugetul de stat
   +  Anexa nr. 2
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  rectificat pe anul 2022
  Sursa D Fonduri externe nerambursabile
  -----