ORDIN nr. 4.945 din 30 august 2022pentru schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Henri Coandă" din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 23 septembrie 2022  Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,ținând cont de Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.119/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Tehnică Postliceală „Henri Coandă“ din Beclean, precum și Hotărârea Consiliului Local al Orașului Beclean nr. 41 din 19.09.2012 privind schimbarea denumirii unității de învățământ a Școlii Tehnice Postliceale „Henri Coandă“ Beclean în Școala Postliceală „Henri Coandă“ Beclean începând cu anul școlar 2012-2013,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.508 din 10.08.2022 privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Henri Coandă“ din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Henri Coandă“ din strada Petru Maior nr. 8, orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, pentru nivelul de învățământ „postliceal“, limba de predare „română“, se va desfășura în sediul din str. Piața Libertății nr. 19, orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Henri Coandă“ din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, are o capacitate maximă de școlarizare de 6 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 2).  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Henri Coandă“ din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, își păstrează statutul de unitate de învățământ acreditată.  +  Articolul 3Ministerul Educației, Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă“, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Henri Coandă“ din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2022.Nr. 4.945.-----