DECIZIE nr. 476 din 22 septembrie 2022privind acordarea autorizării societăților MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA - S.R.L., MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH și MOTOROLA SOLUTIONS INC. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 22 septembrie 2022  Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 144 din 1 septembrie 2022 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de către MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA - S.R.L., MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH și MOTOROLA SOLUTIONS INC., precum și Adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 914 din data de 7 septembrie 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/26.306/M.N. din data de 14 septembrie 2022,în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, precum și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe acordă societăților MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA - S.R.L., MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH și MOTOROLA SOLUTIONS INC. autorizarea în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G, în condițiile în care tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca acestora provin de la operatori economici avizați în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 22 septembrie 2022.Nr. 476.----