HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 14 septembrie 2022privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri mobile și imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri mobile și imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a actualizării legislației în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 septembrie 2022.Nr. 1.149.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor mobile și imobile aflate în domeniului public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“
  prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  la care se actualizează valoarea de inventar, se modifică codul de clasificație, descrierea tehnică și adresa,
  ca urmare a reevaluării, a actualizării legislației în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite24326056Administrația Națională „Apele Române“
  3. Ordonator terțiar de credite18296163Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad
  Nr. crt.Nr. MFCodulde clasificareDenumireaDescrierea tehnicăAdresaAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar (lei)
  1637498.03.01B.H. Prut cu toți afluenții de ordinele I-VILungime curs de apă codificat = 1794 km, din care intabulat parțial L = 27,032 kmcurs de apă Prut cu o suprafață de 1523411 mp, compusă din: Steren = 31489 mp,CF nr. 51058 UAT Santa Mare, Steren = 52881 mp, CF nr. 51202 UAT Românești,Steren = 19666 mp, CF nr. 55392 UAT Ștefănești, Steren = 12205 mp, CF nr. 51831UAT Suharău, Steren = 18204 mp, CF nr. 51832 UAT Suharău, Steren = 17278 mp,CF nr. 51829 UAT Suharău, Steren = 8648 mp, CF nr. 51827 UAT Suharău,Steren = 7206 mp, CF nr. 51833 UAT Suharău, Steren = 43095 mp, CF nr. 55610 UATPăltiniș, Steren = 8946 mp, CF nr. 55609 UAT Păltiniș, Steren = 24323 mp, CF nr. 51992 UAT Hudești, Steren = 128245 mp, CF nr. 52000 UAT Hudești, Steren = 20636 mp, CF nr. 52001 UAT Hudești, Steren = 30922 mp, CF nr. 58255 UAT Darabani, Steren = 31497 mp, CF nr. 58252UAT Darabani, Steren = 19923 mp, CF nr. 58249 UAT Darabani, Steren = 10722 mp, CF nr. 58256 UAT Darabani, Steren = 78399 mp,CF nr. 58666 UAT Darabani, Steren = 49786 mp, CF nr. 58668 UAT Darabani,Steren = 32336 mp, CF nr. 58671 UAT Darabani, Steren = 37316 mp, CF nr. 58667 UAT Darabani, Steren = 108908 mp, CF nr. 51961 UAT Suharău, Steren = 42950 mp,CF nr. 52145 UAT Hudești, Steren = 43165 mp, CF nr. 62144 UAT Coțușca,Steren = 70255 mp, CF nr. 62143 UAT Coțușca, Steren = 70857 mp,CF nr. 51375 UAT Mitoc, Steren = 41127 mp, CF nr. 55689 UAT Păltiniș,Steren = 99355 mp, CF nr. 55690 UAT Păltiniș, Steren = 29581 mp, CF nr. 55688UAT Păltiniș, Steren = 40846 mp, CF nr. 52834 UAT Rădăuți-Prut, Steren = 63644 mp,CF nr. 52835 UAT Rădăuți-Prut, Steren = 229200 mp, CF nr. 52838 UAT Rădăuți-Prut, codul hidrografic XIIIȚara: România; județul: Botoșani;-;-; nr.:-199823.786.287
  2638048.03.03Malurile și cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. PrutSuprafață_totală = 8429367 mp,Steren_Acumulare_Cătămărești = 1724800 mp,CF nr. 52103 UAT Mihai EminescuSteren_Acumulare_Cal_Alb = 2116767 mp, CF nr. 50273 UAT HudeștiSteren_Acumulare_Mileanca = 90984 mp, CF nr. 50189 UAT MileancaSteren_Acumulare_Mileanca = 1374816 mp, CF nr. 50190 UAT MileancaSteren_Acumulare_Negreni = 829300 mp, CF nr. 50394 UAT Havârna Steren_Acumulare_Negreni = 2292700 mp, CF nr. 50140 UAT ȘtiubeniȚara: România; județul: Botoșani;-;-; nr.: -199822.675.879
  3640088.16.01Stații de pompare D.A. PrutStația de pompare SP1 Tecuci, Steren = 614 mp, Sconstr_C1-stație_pompare = 63 mp, Sdesf_C1-stație_pompare = 63 mp,Sconstr_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C2-anexa = 12 mp,Sconstr_C3-wc = 2 mp, Sdesf_C3-wc = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 110285, UAT Tecuci;Stația de pompare SP2 Tecuci, Steren = 412 mp, Sconstr_C1-stație_pompare = 60 mp, Sdesf_C1-stație_pompare = 60 mp,Sconstr_C2-anexă = 14 mp, Sdesf_C2-anexă = 14 mp,clădire tip P, CF nr. 110286, UAT TecuciȚara: România; județul: Galați; municipiul Tecuci; -; nr.: -1970137.494
  4640098.16.01Stații de pompare D.A. PrutStația de pompare SP Simila, Steren = 9930 mp,Sconstr_C1-stație_pompare = 445 mp, Sdesf_C1-stație_pompare = 445 mp,Sconstr_C2-stație_pompare = 120 mp, Sdesf_C2-stație_pompare = 120 mp,Sconstr_C3-atelier = 75 mp, Sdesf_C3-atelier = 75 mp, Sconstr_C4-compresor = 18 mp,Sdesf_C4-compresor = 18 mp, Sconstr_C5-toaletă = 10 mp, Sdesf_C5-toaletă = 10 mp,Sconstr_C6-toaletă = 2 mp, Sdesf_C6-toaletă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 73735, UAT Zorleni;Stația de pompare Prodana, Steren = 7087 mp, Sconstr_C1-birou + magazie = 56 mp,Sdesf_C1-birou + magazie = 56 mp, Sconstr_C2-stație_pompare = 98 mp,Sdesf_C2-stație_pompare = 98 mp, Sconstr_C3-stație_pompare = 303 mp,Sdesf_C3-stație_pompare = 303 mp, clădire tip P, CF nr. 77601, UAT BârladȚara: România; județul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr.: -; comuna Zorleni, satul Simila197418.059.067
  5642408.17.02Baraj Acumularea PereschivSuprafață la NNR = Stotală = 1390241 mp,St = 1367649 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 36395 mp,Sconstr_C2-turn_manevră = 26 mp,Sconstr_C3-corp_baraj = 5073 mp,Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2742 mp,Sconstr_C5-golire_fund = 477 mp,CF nr. 61871, UAT Podu Turcului;St = 22592 mp,Sconstr_C1-descărcător_ape_mari = 3573 mp,Sconstr_C2-golire_de_fund = 200 mp,CF nr. 50679, UAT Boghesti; volum total = 16,6 mil. mc, Vaten = 9,55 mil. mc.Țara: România; județul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; nr.: -; județul Vrancea, comuna Boghești197720.340.373
  6642428.17.02Acumularea CătămăreștiVolum total = 17,95 mil. mc, Vaten = 9,87 mil. mc, Stotală = 1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai EminescuȚara: România; județul: Botoșani; comuna Mihai Eminescu; -; nr.: -; Botoșani197911.683.956
  7642438.17.02Acumularea nepermanentă CâmpeniSuprafață la NNR = Steren = 104900 mp, Sconstr_C1-baraj = 23793 mp, Sconstr_C2-descărcător = 288 mp, Sconstr_C3-descărcător = 4957 mp; CF = 52198, UAT FlămânziȚara: România; județul: Botoșani; orașul Flămânzi; -; nr.: -; satul Câmpeni19857.174.693
  8642448.17.02Acumularea Cal AlbVolum total = 16,28 mil. mc, Vaten = 10,15 mil. mc, Stotală = 2116767 mp, CF nr. 50273, UAT HudeștiȚara: România; județul: Botoșani; comuna Hudești; -; nr.: -; Botoșani19759.443.967
  9642458.17.02Acumularea MileancaCF = 50189, UAT Mileanca, Steren = 90984 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca, Sconstr_C1-baraj = 5734 mp, Sconstr_C2-golire_fund = 447 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 3801 mp, Sconstr_C4-călugăr = 18 mp, Steren = 1374816 mp, Stotală = 1465800 mp, Vaten = 8,25 mil. mc, Volum total = 14,35 mil. mcȚara: România; județul: Botoșani;comuna Mileanca; -; nr.: -; DAP197513.391.761
  10642468.17.02Acumularea NegreniVolum total = 25,6 mil. mc, Vaten = 15,3 mil. mc, Stotală = 3122000 mp, St = 829300 mp, CF nr. 50394, UAT Havârna; St = 2292700 mp, CF nr. 50140, UAT ȘtiubeniȚara: România; județul: Botoșani; comuna Știubieni; -; nr.: -; DAP197615.069.023
  11642488.17.02Acumularea EzerStotală = 675400 mp, Steren = 80700 mp, CF nr. 55911 UAT Dorohoi, Steren = 15500 mp, CF nr. 51008 UAT Hilișeu-Horia, Steren = 37700 mp, CF nr. 51009 UAT Hilișeu-Horia, Steren = 28300 mp, CF nr. 51081 UAT Hilișeu-Horia, Steren = 513200 mp, CF nr. 51088 UAT Hilișeu-HoriaȚara: România; județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -; comuna Hilișeu-Horia19967.425.493
  12642498.17.03Acumularea nepermanentă Lozova I (Schela)Steren = 29644 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 24198 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevra = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 360 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 1987 mp, CF nr. 108265, UAT SchelaȚara: România; județul: Galați; comuna Schela; -; nr.: -19871.972.137
  13642508.17.03Acumularea nepermanentă Lozova II (Lupele)Steren = 27594 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 9502 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 11 mp, Sconstr_C3-canal_de_golire_fund = 1594 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 4849 mp, CF nr. 108043 UAT PecheaȚara: România; județul: Galați; comuna Pechea; -; nr.: -19871.507.449
  14642528.17.03Acumularea nepermanentă IjdileniStotală_teren = 33766 mp, Steren = 21546 mp, Sconstr_C1-baraj = 8502 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 53 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 518 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 3954 mp, CF nr. 103706, UAT Frumusita, Steren = 12220 mp, Sconstr_C1-baraj = 7488 mp, CF nr. 102014, UAT ScânteieștiȚara: România; județul: Galați; comuna Frumușița; -; nr.: -; comuna Scânteiești19863.005.096
  15642538.17.03Acumularea nepermanentă FrumușițaSteren = 30789 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 11938 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 156 mp, Sconstr_C3-canal_de_golire_de_fund = 818 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 1735 mp, CF nr. 103711, UAT FrumușițaȚara: România; județul: Galați; comuna Frumușița; -; nr.: -19852.423.751
  16642548.17.02Acumularea Tansa BelceștiSteren = 3684415 mp, Sconstr_C1-dig = 181262 mp, Sconstr_C2-rigolă = 5791 mp, Sconstr_C3-turn_manevră = 12 mp, Sconstr_C4-rigolă = 653 mp, Sconstr_C5-canal_deversor = 38719 mp, CF nr. 62720 UAT BelceștiȚara: România; județul: Iași; comuna Belcești; -; nr.: -197529.337.550
  17642558.17.02Acumularea Podu IloaieiVolum total = 37,82 mil. mc, Vaten = 27,2 mil. mc, Stotală = 2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu IloaieiȚara: România; județul: Iași; orașul Podu Iloaiei; -; nr.: -; Iași196419.844.885
  18642568.17.02Acumularea CucuteniSuprafață la NNR = St = 1032354 mp, Sconstr_C1-corp_baraj_carosabil = 30241 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 4705 mp, Sconstr_C3-călugăr = 16 mp, CF nr. 63321, UAT Lețcani, volum total = 14,2 mil. mc, Vaten = 7,85 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Lețcani; -; nr.: -19645.550.923
  19642578.17.02Acumularea EzăreniSteren = 574142 mp, Sconstr_C1-baraj = 12102 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 42 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 554 mp, Sconstr_C4-canal_descărcător_de_ape_mari = 2081 mp, CF nr. 90774 UAT MiroslavaȚara: România; județul: Iași; comuna Miroslava; -; nr.: -19641.615.706
  20642588.17.02Acumularea CiurbeștiSuprafață la NNR = Stotală = 1605157 mp, St = 307695 mp, Sconstr_C1-baraj = 11793 mp, Sconstr_C2-călugăr = 16 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 4854 mp, CF nr. 67321, UAT Ciurea, St = 1297462 mp, Sconstr_C1-dig = 1464 mp, CF nr. 80381, UAT Miroslava, volum total = 11,77 mil. mc, Vaten = 6,98 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Ciurea; -; nr.: -19642.831.277
  21642598.17.02Baraj Acumularea AroneanuSuprafață la NNR = Stotală = 715060 mp, St = 679416 mp, CF nr. 64735, UAT Aroneanu, St = 35644 mp, CF nr. 63526, UAT Popricani, volum total = 7,25 mil. mc, Vaten = 4,06 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Aroneanu; -; nr.: -19642.004.759
  22642608.17.02Acumularea Ciric IIIVolum total = 2,6 mil. mc, Vaten = 1,75 mil. mc, Steren = 182242 mp, Sconstr_C1-dig = 16475 mp, Sconstr_C2-călugăr = 59 mp, Sconstr_C3-deversor = 11107 mp, CF nr. 146349, UAT IașiȚara: România; județul: Iași; MRJ Iași; -; nr.: -; Iași197813.251.191
  23642628.17.02Acumularea PârcovaciSteren = 945081 mp, CF nr. 60736 UAT DeleniȚara: România; județul: Iași; comuna Deleni; -;nr.: -198487.265.327
  24642648.17.03Acumularea nepermanentă VânătoriSteren = 78571 mp, Sconstr_C3-descărcător_de_ape_mari = 11604 mp, Sconstr_C4-turn_manevră = 66 mp, Sconstr_C5-corp_baraj = 25708 mp, Sconstr_C6-golire_de_fund = 443 mp, CF nr. 63900 UAT PopricaniȚara: România; județul: Iași; comuna Popricani; -; nr.: -19832.978.540
  25642658.17.03Acumularea nepermanentă CârligStotală = 103102 mp, St = 101102 mp, CF nr. 62504, UAT Popricani, St = 2000 mp, CF nr. 62722, UAT PopricaniȚara: România; județul: Iași; comuna Popricani; -; nr.: -19831.606.522
  26642668.17.02Acumularea SârcaSuprafață la NNR = St = 1165574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37079 mp, Sconstr_C2-călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10494 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2247 mp, Sconstr_C5-dig = 3542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălțați, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Bălțați -; nr.: -198433.682.976
  27642678.17.02Acumularea RediuSteren = 210000 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 17 mp, Sconstr_C4-corp_baraj = 8416 mp, Sconstr_C5-canal_descărcător_de_ape_mari = 2435 mp, Sconstr_C6-canal_golire_de_fund = 2906 mp, CF nr. 69757, UAT RediuȚara: România; județul: Iași; comuna Rediu; -; nr.: -19888.694.394
  28642698.17.03Acumularea nepermanentă BarcaSuprafață expropriată = St = 48016 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 23193 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3346 mp, Sconstr_C3-canal = 572 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 112 mp, CF nr. 80411, UAT Miroslava, volum total = 8,7 mil. mc, Vaten = 8,7 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iași19848.003.684
  29642728.17.03Acumularea nepermanentă CornetSuprafață expropriată = St = 35268 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 13800 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3858 mp, Sconstr_C3-canal = 146 mp, CF nr. 80382, UAT Miroslava, volum total = 3,9 mil. mc, Vaten = 3,9 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iași19845.539.749
  30642778.17.02Acumularea TungujeiSuprafață la NNR = Stotală = 2776862 mp, St = 715118 mp, CF nr. 60818, UAT Tibana, St = 2061744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3850 mp, CF nr. 61728, UAT Țibănești, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mcȚara: România; județul: Iași; comuna Țibănești; -; nr.: -; Iași1987110.147.655
  31642788.17.02Acumularea CrăieștiSteren = 283007 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 30196 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 47 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 516 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 4050 mp, CF nr. 50875, UAT BozieniȚara: România; județul: Neamț; comuna Bozieni; -; nr.: -199017.195.499
  32642798.17.03Polderul VultureștiStotală_teren = 197710 mp, Steren = 5957 mp, Sconstr_C1 = 3798 mp, CF nr. 72522, UAT Negrești, Steren = 166 mp, Sconstr_C1 = 166 mp, CF nr. 72523, UAT Negrești, Steren = 60410 mp, Sconstr_C1 = 59711 mp, CF nr. 72524, UAT Negrești, Steren = 7287 mp, Sconstr_C1 = 7287 mp, CF nr. 71322, UAT Vulturești, Steren = 1537 mp, Sconstr_C1 = 1537 mp, CF nr. 71323, UAT Vulturești, Steren = 122353 mp, Sconstr_C1 = 121562 mp, CF nr. 71324, UAT VultureștiȚara: România; județul: Vaslui; orașul Negrești; -; nr.: -; comuna Vulturești199613.621.174
  33642808.17.02Acumularea MânjeștiStotală_teren = 3321499 mp, Steren = 2497247 mp, CF nr. 72996, UAT Muntenii de Jos, Steren = 824252 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 95065 mp, Sconstr_C2-turn_control = 48 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 2166 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 15231 mp, CF nr. 74808, UAT OlteneștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Muntenii de Jos; -; nr.: -; comuna Oltenești197737.528.096
  34642818.17.02Acumularea RoșieștiSteren = 158567 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 16920 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 13 mp, Sconstr_C3-canal_de_golire = 320 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2304 mp, CF nr. 71846, UAT RoșieștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Roșiești; -; nr.: -19792.298.401
  35642828.17.02Acumularea PușcașiCF = 70522, UAT Pușcași, Steren = 34238 mp, Sconstr_C1-canal_golire_fund = 1859 mp, Sconstr_C2-canal_ape_mari = 8130 mp, CF nr. 70388, UAT Laza, Steren = 1899987 mp, Sconstr_C1-baraj = 72804 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_fund = 41 mp, Stotală = 1934225 mp, Vaten = 10,77 mil. mc, Volum total = 17,5 mil. mcȚara: România; județul: Vaslui; comuna Pușcași; -; nr.: -; Vaslui197334.813.473
  36642838.17.02Acumularea SoleștiCF = 70297, UAT Miclești, Steren = 981885 mp, CF nr. 70237, UAT Solești, Sconstr_C1-baraj = 95489 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3-anexă = 26 mp, Sconstr_C4-canal_golire_fund = 2480 mp, Sconstr_C5-canal_ape_mari = 11152 mp, Steren = 3450900 mp, Stotală = 4432785 mp, Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mcȚara: România; județul: Vaslui; comuna Solești; -; nr.: -; Vaslui197439.693.279
  37642848.17.02Acumularea CăzăneștiStotală_teren = 1814863 mp, Steren = 921076 mp, CF nr. 60260, UAT Drăgușeni, Steren = 893787 mp, Sconstr_C1-turn_manevră = 61 mp, Sconstr_C2-canal_golire_de_fund = 2309 mp, Sconstr_C3-canal_de_ape_mari = 12232 mp, Sconstr_C4-corp_baraj = 87388 mp, CF nr. 72495, UAT NegreștiȚara: România; județul: Iași; comuna Drăgușeni; -; nr.: -; județul Vaslui, orașul Negrești197527.327.402
  38642858.17.02Acumularea TrohanSteren = 240630 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 26871 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 43 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 415 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2832 mp, CF nr. 70408, UAT GârceniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Gârceni; -; nr.: -19819.265.192
  39642868.17.02Acumularea Râpa AlbastrăStotală_teren = 2086496 mp, Steren = 804147 mp, CF nr. 71047, UAT Băcani, Steren = 1282349 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 89327 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 78 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 1683 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 22492 mp, CF nr. 73688, UAT ZorleniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Băcani; -; nr.: -; comuna Zorleni197545.427.300
  40642878.17.02Acumularea Cuibul VulturilorStotală_teren = 3633833 mp, Steren = 132599 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 102279 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 81 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 1707 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 11527 mp, CF nr. 70961, UAT Ciocani, Steren = 3501234 mp, CF nr. 71143, UAT PoganaȚara: România; județul: Vaslui; comuna Ciocani; -; nr.: -; comuna Pogana197966.616.322
  41642888.17.02Acumularea DeleaCF = 76656, UAT Vaslui, Sconstr_C1-baraj = 20302 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 10 mp, Sconstr_C3-canal_golire_fund = 50 mp, Sconstr_C4-canal_ape_mari = 1711 mp, Steren = 84883 mp, Vaten = 1,92 mil. mc, Volum total = 2,42 mil. mcȚara: România; județul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: -; Vaslui19744.364.572
  42642898.17.03Acumularea nepermanentă Valea SeacăStotală_teren = 148268 mp, Steren = 143957 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 26047 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 13 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 225 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 7481 mp, CF nr. 73721, UAT Zorleni, Steren = 4311 mp, Sconstr_C1-canal_golire_de_fund = 2234 mp, Sconstr_C2-canal_de_ape_mari = 2077 mp, CF nr. 77589, UAT BârladȚara: România; județul: Vaslui; comuna Zorleni; -; nr.: -; municipiul Bârlad19731.519.466
  43642908.17.02Acumularea PungeștiStotală_teren = 428625 mp, Steren = 427046 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 27528 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 86 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 209 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2596 mp, CF nr. 70407, UAT Gârceni, Steren = 1579 mp, Sconstr_C1-canal_golire_de_fund = 77 mp, Sconstr_C2-canal_de_ape_mari = 358 mp, CF nr. 70937, UAT PungeștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Pungești; -; nr.: -; comuna Gârceni19767.702.990
  44652508.28.01Cantonul PereschivSuprafață teren = 2538 mp; Suprafață construită = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-anexă = 14 mp, C4-beci_subteran = 19 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-anexă = 14 mp, C4-beci_subteran = 19 mp; Tip clădire = P; CF = 60810, UAT Podu TurculuiȚara: România; județul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; nr.: -1977502.737
  45652518.28.01Cantonul PlopanaSuprafață teren = 2365 mp; Suprafață construită = 90 mp; Suprafață desfășurată = 180 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60334, CF nr. 60335, UAT PlopanaȚara: România; județul: Bacău; comuna Plopana; -; nr.: -; Bacău1998796.069
  46652528.28.01Cantonul (SM) OnceștiSuprafață teren = 6143 mp; Suprafață construită = C1-canton = 77 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 154 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60744, UAT OnceștiȚara: România; județul: Bacău; comuna Oncești; -; nr.: -1998395.255
  47652538.28.01Cantonul CătămărăștiSuprafață teren = 7700 mp; Suprafață construită = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; Tip clădire = P;CF = 51788, UAT Mihai EminescuȚara: România; județul: Botoșani; satul Cătămărești; -; nr.: -; Botoșani1998652.755
  48652548.28.01Cantonul CâmpeniSuprafață teren = 3800 mp; Suprafață construită = C1-canton = 100 mp, C2-magazie = 201 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 200 mp, C2-magazie = 201 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50823, UAT FlămânziȚara: România; județul: Botoșani; orașul Flămânzi; -; nr.: -; Botoșani1998151.574
  49652558.28.01Cantonul Cal AlbSuprafață teren = 2700 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 152 mp, S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 152 mp, S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Tip clădire = P; CF = 50205, UAT HudeștiȚara: România; județul: Botoșani; comuna Hudești; -; nr.: -; Botoșani199869.729
  50652568.28.01Cantonul MileancaSuprafață teren = 2137 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp, S_C4-bucătărie = 8 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp, S_C4-bucătărie = 8 mp; Tip clădire = P; CF = 50108, UAT MileancaȚara: România; județul: Botoșani; comuna Mileanca; -; nr.: -; Botoșani19981.136.073
  51652578.28.01Cantonul NegreniSuprafață teren = 1600 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 156 mp, S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp, S_C4-beci = 4 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 156 mp, S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp, S_C4-beci = 4 mp; Tip clădire = P; CF = 50121, UAT ȘtiubeniȚara: România; județul: Botoșani; -; nr.: -; Știubeni199860.525
  52652588.28.01Cantonul ȘtefăneștiSuprafață teren = 5200 mp; Suprafață construită = C1-canton = 93 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 186 mp; Tip clădire = P + 1E; CF = 55236, UAT ȘtefăneștiȚara: România;județul: Botoșani; orașul Ștefănești; -; nr.: -1984166.310
  53652598.28.01Cantonul HorodișteaSuprafață teren = 2426 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; Tip clădire = P; CF = 50336, UAT PăltinișȚara: România; județul: Botoșani; comuna Păltiniș; -; nr.: -; Botoșani1998332.479
  54652608.28.01Cantonul DorohoiSuprafață teren = 4125 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; Tip clădire = P; CF = 51689, UAT DorohoiȚara: România; județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; str. Stelian Gheorghiu; nr.: -; DAP1988133.884
  55652618.28.01Cantonul EzerSuprafață teren = 4055 mp; Suprafață construită = Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-anexă = 121 mp; Suprafață desfășurată = Sdesf_C1-canton = 174 mp, Sdesf_C2-anexă = 121 mp; Tip clădire = P + 1; CF = nr. 55292, UAT DorohoiȚara: România; județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -1997209.844
  56652638.28.01Cantonul Rădăuți-PrutSuprafață teren = 1300 mp; Suprafață construită = C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 122 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50349, UAT Rădăuți-PrutȚara: România; județul: Botoșani; comuna Rădăuți-Prut; - ; nr.: -; Botoșani1998186.988
  57652658.28.01Stația meteo RăuseniSuprafață teren = 2030 mp; Suprafață construită = C1-stație_meteo = 82 mp; Suprafață desfășurată = C1-stație_meteo = 246 mp; Tip clădire = S + P + E; CF = 50152, UAT RăuseniȚara: România; județul: Botoșani; comuna Răuseni; -; nr.: -; Botoșani1998558.786
  58652678.28.01Cantonul VameșSuprafață teren = 2146 mp; Suprafață construită = C1-canton = 111 mp, C2-anexă = 68 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 111 mp, C2-anexă = 68 mp; Tip clădire = P; CF = 102065, UAT Tudor VladimirescuȚara: România; județul: Galați; comuna Tudor Vladimirescu; -; nr.: -197588.528
  59652698.28.01Cantonul Vasile AlecsandriSuprafață teren = 2100 mp; Suprafață construită = C1-canton = 134 mp, C2-anexă = 73 mp, C3-anexă = 6 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 134 mp, C2-anexă = 73 mp, C3-anexă = 6 mp; Tip clădire = P; CF = 104716, UAT BranișteaȚara: România;județul: Galați; comuna Braniștea; -; nr.: -1998842.518
  60652728.28.01Cantonul DrăgăneștiSuprafață teren = 833 mp; Suprafață construită = C1-canton = 82 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-anexă = 25 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 162 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-anexă = 25 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 101693, UAT DrăgăneștiȚara: România; județul: Galați; comuna Drăgănești; -; nr.: -1998104.708
  61652748.28.01Cantonul PriponeștiSuprafață teren = 17740 mp; Suprafață construită = C1 = 134 mp, C2 = 9 mp, C3 = 45 mp, C4 = 25 mp; Suprafață desfășurată = C1 = 134 mp, C2 = 9 mp, C3 = 45 mp, C4 = 25 mp; Tip clădire = P; CF = 100581, UAT PriponeștiȚara: România; județul: Galați; comuna Priponești; -; nr.: -1956194.172
  62652758.28.01Cantonul GhidigeniSuprafață teren = 760 mp; Suprafață construită = C1-canton = 89 mp, C2-anexă = 72 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 152 mp, C2-anexă = 72 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 101946, UAT GhidiceniȚara: România; județul: Galați; comuna Ghidigeni; -; nr.: -; str. Chrissoveloni nr. 94198328.189
  63652778.28.01Cantonul MunteniSuprafață teren = 1805 mp; Suprafață construită = C1-canton = 88 mp, C2-anexă = 69 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 88 mp, C2-anexă = 69 mp; Tip clădire = P; CF = 101938, UAT MunteniȚara: România; județul: Galați; comuna Munteni; -; nr.: -199832.643
  64652788.28.01Cantonul nr. 2 PrutSuprafață teren = 720 mp; Suprafață construită = C1-canton = 65 mp, C2-wc = 4 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 65 mp, C2-wc = 4 mp, Tip clădire = P + 1; CF = 101411, UAT VlădeștiȚara: România;județul: Galați; comuna Vlădești; -; nr.: -199812.370
  65652798.28.01Cantonul nr. 3 PrutSuprafață teren = 921 mp; Suprafață construită = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 20 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 160 mp, C2-anexă = 20 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 103700, UAT MăstăcaniȚara: România;județul: Galați; comuna Măstăcani; -; nr.: -19438.123
  66652808.28.01Cantonul nr. 4 PrutSuprafață teren = 727 mp; Suprafață construită = C1-canton = 64 mp, C2-anexă = 12 mp, C3-wc = 4 mp, C4-magazie = 63 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 128 mp, C2-anexă = 12 mp, C3-wc = 4 mp, C4-magazie = 60 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 105403, UAT FolteștiȚara: România; județul: Galați; comuna Foltești; -; nr.: -19989.935
  67652828.28.01Cantonul nr. 7 PrutSuprafață teren = 646 mp; Suprafață construită = C1-canton = 66 mp, C2-magazie = 28 mp, C3-magazie = 40 mp, C4-anexă = 22 mp, C5-magazie = 20 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 132 mp, C2-magazie = 28 mp, C3-magazie = 40 mp, C4-anexă = 22 mp, C5-magazie = 20 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 103956, UAT FrumușițaȚara: România; județul: Galați; comuna Frumușița; -; nr.: -19437.816
  68652838.28.01Cantonul nr. 8 PrutSuprafață teren = 1368 mp; Suprafață construită = C1-canton = 66 mp, C2-anexă = 55 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 66 mp, C2-anexă = 55 mp; Tip clădire = P; CF = 111073, UAT TuluceștiȚara: România; județul: Galați; comuna Tulucești; -; nr.: -19435.519
  69652848.28.01Cantonul nr. 9 PrutSuprafață teren = 7962 mp; Suprafață construită = C1-canton = 214 mp, C2-anexă = 106 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 214 mp, C2-anexă = 106 mp; Tip clădire = P; CF = 111085, UAT TuluceștiȚara: România; județul: Galați; comuna Tulucești; -; nr.: -1998942.761
  70652868.28.01Cantonul GhimiaSuprafață teren = 1999 mp; Suprafață construită = C1-canton = 124 mp, C2-anexă = 117 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 124 mp, C2-anexă = 117 mp; Tip clădire = P; CF = 120504, UAT GalațiȚara: România; județul: Galați; MRJ Galați; -; nr.: -1998259.470
  71652878.28.01Stația meteo BereștiSuprafață teren = 3094 mp; Suprafață construită = C1-canton = 65 mp, C2-anexă = 21 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 65 mp, C2-anexă = 21 mp; Tip clădire = P; CF = 101659, UAT BereștiȚara: România; județul: Galați; orașul Berești; -; nr.: -1998111.325
  72652888.28.01Cantonul BelceștiSt = 2646 mp, CF nr. 60564, UAT Belcești, clădire tip P, Sconstr = 300 mp, Sdesf = 300 mpȚara: România;județul: Iași; comuna Belcești; -; nr.: -1998143.868
  73652898.28.01Cantonul Podu IloaieiSuprafață teren = 9229 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 125 mp, S_C2-anexă = 116 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 44 mp, S_C5-anexă = 56 mp, S_C6-anexă = 35 mp, S_C7-anexă = 73 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 125 mp, S_C2-anexă = 116 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 44 mp, S_C5-anexă = 56 mp, S_C6-anexă = 35 mp, S_C7-anexă = 73 mp; Tip clădire = P; CF = 60906, UAT Podu IloaieiȚara: România; județul: Iași; orașul Podu Iloaiei; -; nr.: -; Iași1998879.017
  74652908.28.01Cantonul CucuteniSuprafață teren = 3954 mp; Suprafață construită = C1-canton = 87 mp, C2-magazie = 63 mp, C3-anexă = 29 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 87 mp, C2-magazie = 63 mp, C3-anexă = 29 mp; Tip clădire = P; CF = 61791, UAT LețcaniȚara: România; județul: Iași; comuna Lețcani; -; nr.: -; satul Cogeasca199894.074
  75652918.28.01Cantonul TrifeștiSuprafață teren = 800 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 103 mp, S_C2-anexă = 98 mp, S_C3-anexă = 13 mp, S_C4-anexă = 4 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 103 mp, S_C2-anexă = 98 mp, S_C3-anexă = 13 mp, S_C4-anexă = 4 mp; Tip clădire = P; CF = 60173, UAT TrifeștiȚara: România; județul: Iași; comuna Trifești; -; nr.: -; Iași1998903.449
  76652928.28.01Cantonul EzăreniSuprafață teren = 1864 mp; Suprafață construită = C1-canton = 136 mp, C2-anexă = 155 mp, C3-beci = 21 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 136 mp, C2-anexă = 155 mp, C3-beci = 21 mp; Tip clădire = P; CF = 92170, UAT MiroslavaȚara: România; județul: Iași; comuna Miroslava; -; nr.: - 1998143.380
  77652938.28.01Cantonul CiurbeștiSuprafață teren = 2273 mp; Suprafață construită = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 97 mp, C3-anexă = 26 mp, C4-beci = 23 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 97 mp, C3-anexă = 26 mp, C4-beci = 23 mp; Tip clădire = P; CF = 70556, UAT CiureaȚara: România; județul: Iași; comuna Ciurea; -; nr.: -199866.689
  78652948.28.01Cantonul AroneanuSuprafață teren = 3914 mp;Suprafață construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 108 mp, C3-beci = 26 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 108 mp, C3-beci = 26 mp; Tip clădire = P; CF = 67109, UAT AroneanuȚara: România; județul: Iași; comuna Aroneanu; -; nr.: -199878.656
  79652968.28.01Cantonul UngheniSuprafață teren = 1530 mp; Suprafață construită = C1-canton = 112 mp, C2-anexă = 74 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 146 mp, C2-anexă = 74 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 62991, UAT UngheniȚara: România; județul: Iași; comuna Ungheni; -; nr.: -1998124.951
  80652988.28.01Cantonul PârcovaciSuprafață teren = terenul este înscris la numărul MF 64262; Suprafață construită = C1-anexă = 131 mp, C2-anexă = 199 mp, C3-canton = 118 mp, C4-anexă = 9 mp, C5-anexă = 51 mp, C6-anexă = 53 mp; Suprafață desfășurată = C1-anexă = 131 mp, C2-anexă = 199 mp, C3-canton = 236 mp, C4-anexă = 9 mp, C5-anexă = 51 mp, C6-anexă = 53 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60736, UAT DeleniȚara: România; județul: Iași; comuna Deleni; -; nr.: -1998860.488
  81652998.28.01Cantonul HălceniSt = 18069 mp, CF nr. 60331, UAT Vlădeni, Clădire tip P + 1, Sconstr = 445 mp, Sdesf = 890 mpȚara: România; județul: Iași; comuna Vlădeni; -; nr.: -1998479.664
  82653008.28.01Cantonul VânătoriSuprafață teren = terenul este înscris la numărul MF 64264; Suprafață construită = C1-canton = 87 mp, C2-anexă = 139 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 169 mp, C2-anexă = 139 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 63900 UAT PopricaniȚara: România; județul: Iași; comuna Popricani; -; nr.: -1998406.174
  83653018.28.01Cantonul SârcaSuprafață teren = 1334 mp; Suprafață construită = C1-canton = 86 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 166 mp; Tip clădire = P + 1;CF = 61101, UAT BălțațiȚara: România; județul: Iași; comuna Bălțați; -; nr.: -; satul Sârca1998465.493
  84653028.28.01Cantonul RediuSuprafață teren = terenul este înscris la nr. MFP 64267 - Acumularea Rediu; Suprafață construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 151 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 237 mp, C2-anexă = 151 mp; Tip clădire = P + 1E + M; CF = 69757, UAT RediuȚara: România; județul: Iași; comuna Rediu; -; nr.: -1988766.097
  85653038.28.01Cantonul PlopiSuprafață teren = 3692 mp; Suprafață construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 88 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 88 mp; Tip clădire = P; CF = 60801, UAT BelceștiȚara: România; județul: Iași; comuna Belcești; -; nr.: -; satul Munteni1998176.192
  86653048.28.01Cantonul GrozeștiSuprafață teren = 707 mp; Suprafață construită = C1-canton = 98 mp, C2-anexă = 68 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 98 mp, C2-anexă = 68 mp; Tip clădire = P; CF = 61302 UAT GrozeștiȚara: România; județul: Iași; comuna Grozești; -; nr.: -199879.000
  87653058.28.01Cantonul ChipereștiSuprafață teren = 1677 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 95 mp, S_C2-anexă = 64 mp, S_C3-anexă = 79 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 285 mp, S_C2-anexă = 64 mp, S_C3-anexă = 79 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Tip clădire = P + 1 + M; CF = 60439, UAT TutoraȚara: România; județul: Iași; satul Chiperești; -; nr.: -; Iași1998258.082
  88653078.28.01Cantonul TungujeiSuprafață teren = 1000 mp; Suprafață construită = Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sconstr_C2-anexă = 12 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sconstr_C4-anexă = 25 mp, Sconstr_C5-anexă = 12 mp; Suprafață desfășurată = Sdesf_C1-canton = 194 mp, Sdesf_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C4-anexă = 25 mp, Sdesf_C5-anexă = 12 mp; Tip clădire = P + M; CF = nr. 61183, UAT ȚibăneștiȚara: România; județul: Iași; comuna Țibănești; -; nr.: -; Iași1998802.965
  89653088.28.01Cantonul CiureaSuprafață teren = 1030 mp; Suprafață construită = C1-canton = 100 mp, C2-anexă = 79 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 154 mp, C2-anexă = 79 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70575 UAT CiureaȚara: România; județul: Iași; comuna Ciurea; -; nr.: -1998222.720
  90653098.28.01Cantonul CrăieștiSuprafață teren = 1870 mp; Suprafață construită = C1-canton = 85 mp, C2-anexă = 69 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 170 mp, C2-anexă = 69 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50860, UAT BozieniȚara: România; județul: Neamț; comuna Bozieni; -; nr.: -1988182.951
  91653108.28.01Cantonul DrânceniSuprafață teren = 2275 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexă = 18 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexă = 18 mp; Tip clădire = P; CF = 70457, UAT DrânceniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Drânceni; -; nr.: -; Vaslui1998461.819
  92653118.28.01Cantonul BroscoșeștiSuprafață teren = 1342 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 111 mp, S_C2-anexă = 76 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 111 mp, S_C2-anexă = 76 mp; Tip clădire = P; CF = 72116, UAT Lunca BanuluiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Lunca Banului; -; nr.: -; Vaslui1998340.864
  93653128.28.01Cantonul TrohanSuprafață teren = 3780 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 98 mp, S_C2-anexă = 97 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 98 mp, S_C2-anexă = 97 mp; Tip clădire = P; CF = 70080, UAT GârceniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Gârceni; -; nr.: -; Vaslui1998102.532
  94653138.28.01Cantonul SH BârladSuprafață teren = 1114 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 108 mp, S_C2-anexă = 63 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 324 mp, S_C2-anexă = 63 mp; Tip clădire = P + 2; CF = 72470, UAT BârladȚara: România;județul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr.: -; DJ 2421998227.792
  95653148.28.01Cantonul DeleaSuprafață teren = 2964 mp; Suprafață construită = 183,75 mp; Suprafață desfășurată = 183,75 mp; Tip clădire = P; CF =; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Vaslui;MRJ Vaslui; -; nr.: -; Vaslui1998144.941
  96653158.28.01Cantonul NegreștiSuprafață teren = 2019 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 116 mp, S_C2-anexă = 75 mp, S_C3-anexă = 21 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 348 mp, S_C2-anexă = 75 mp, S_C3-anexă = 21 mp; Tip clădire = P+2; CF = 70412, UAT NegreștiȚara: România;județul: Vaslui; orașul Negrești; Str. Gării; nr.: 35; Vaslui1998268.626
  97653168.28.01Cantonul MărășeniSuprafață teren = 915 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70193, UAT Ștefan cel MareȚara: România; județul: Vaslui; comuna Ștefan cel Mare; -; nr.: -; Vaslui1998175.119
  98653178.28.01Cantonul Ștefan cel MareSuprafață teren = 2168 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2-anexă = 307 mp, S_C3-anexă = 73 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexă = 307 mp, S_C3-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70221, UAT Ștefan cel MareȚara: România; județul: Vaslui; comuna Ștefan cel Mare; -; nr.: -; DN 15D1998212.596
  99653188.28.01Cantonul PungeștiSuprafață teren = 1895 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 54 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 54 mp; Tip clădire = P; CF = 70081, UAT GârceniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Pungești; -; nr.: -; Vaslui19981.137.608
  100653208.28.01Cantonul BuhăieștiSuprafață teren = 2366 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexă = 73 mp, S_C3-anexă = 31 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexă = 73 mp, S_C3-anexă = 31 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70159, UAT VultureștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Vulturești; - ; nr. : -; Vaslui1998210.775
  101653218.28.01Cantonul CăzăneștiSuprafață teren = 958 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 60 mp, S_C2-anexă = 66 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 60 mp, S_C2-anexă = 66 mp; Tip clădire = P; CF = 70411, UAT NegreștiȚara: România; județul: Vaslui; orașul Negrești; -; nr.: -; DC 135199884.182
  102653228.28.01Cantonul MânjeștiSuprafață teren = 1301 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 118 mp, S_C2-anexă = 70 mp, S_C3-anexă = 35 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 118 mp, S_C2-anexă = 70 mp, S_C3-anexă = 35 mp; Tip clădire = P; CF = 72472, UAT OlteneștiȚara: România; județul: Vaslui; satul Mânjești; -; nr.: -; Vaslui1998109.652
  103653238.28.01Cantonul SoleștiSuprafață teren = 3550 mp; Suprafață construită = C1-canton = 121 mp, C2-anexă = 62 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 121 mp, C2-anexă = 62 mp; Tip clădire = P; CF = 70989 UAT SoleștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Solești; -; nr.: -1998128.127
  104653248.28.01Cantonul CrasnaSuprafață teren = 1513 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 83 mp, S_C2-anexă = 78 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 166 mp, S_C2-anexă = 78 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70429, UAT AlbeștiȚara: România; județul: Vaslui; satul Crasna; -; nr.: -; Vaslui1998181.566
  105653258.28.01Cantonul Roșiești-GarăSuprafață teren = 3459 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70386, UAT RoșieștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Roșiești; -; nr.: -; Vaslui1998202.464
  106653268.28.01Cantonul Roșiești (ac.)Suprafață teren = 2060 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 28 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 28 mp; Tip clădire = P; CF = 70385, UAT RoșieștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Roșiești; -; nr.: -; Vaslui1998123.740
  107653278.28.01Cantonul Cuibul VulturilorSuprafață teren = 2816 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 96 mp, S_C2-anexă = 107 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 96 mp, S_C2-anexă = 107 mp; Tip clădire = P; CF = 70156, UAT CiocaniȚara: România; județul: Vaslui; satul Ciocani; -; nr.: -; Vaslui1998121.131
  108653288.28.01Cantonul Râpa AlbastrăSuprafață teren = 4218 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 73 mp, S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexă = 67 mp, S_C4-anexă = 62 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 73 mp, S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexă = 67 mp, S_C4-anexă = 62 mp; Tip clădire = P; CF = 70850, UAT ZorleniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Zorleni; -; nr.: -; Vaslui1998202.812
  109653298.28.01Cantonul Valea SeacăSuprafață teren = 2591 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 81 mp, S_C2-anexă = 115 mp, S_C3-anexă = 48 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 81 mp,S_C2-anexă = 115 mp, S_C3-anexă = 48 mp; Tip clădire = P; CF = 70751, UAT ZorleniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Perieni; -; nr.: -; Vaslui199843.292
  110653308.28.01Cantonul TutovaSuprafață teren = 638 mp; Suprafață construită = 75 mp; Suprafață desfășurată = 150 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70406, UAT TutovaȚara: România; județul: Vaslui; comuna Tutova; -; nr.: -; Vaslui1998208.458
  111653318.28.01Cantonul BăcăoaniSuprafață teren = 1778 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 87 mp, S_C2-anexă = 77 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 174 mp, S_C2-anexă = 77 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70802, UAT Muntenii de JosȚara: România; județul: Vaslui; satul Băcăoani; -; nr.: -; DN 241998207.373
  112653328.28.01Stația meteo HușiSuprafață teren = 3034 mp; Suprafață construită = C1-canton = 109 mp, C2-anexă = 36 mp, C3-anexă = 19 mp; Suprafață desfășurată = C1-canton = 109 mp, C2-anexă = 36 mp, C3-anexă = 19 mp; Tip clădire = P; CF = 76380, UAT HușiȚara: România; județul: Vaslui; municipiul Huși; -; nr.: -1998686.170
  113653348.28.01Spațiu laborator Darabani (SM Darabani)Scotă_teren = 30,67 mp, S_cote_părți_comune = 3263/10000, Sutilă_C1-U2 = 33,8 mp, CF nr. 51101-C1-U2 UAT DarabaniȚara: România; județul: Botoșani; orașul Darabani; -; nr.: -199854.107
  1141015118.03.01B.H. Siret și subbazinul Bârlad cu toți afluenții mal stâng râul SiretLungime curs de apă codificat = 833 km, din care intabulat parțial L = 24,7 km curs de apă Siret, cu o suprafață de 4964917 mp, compusă din: Steren = 20000 mp, CF nr. 106512 UAT Umbrărești, Steren = 74488 mp, CF nr. 106602 UAT Umbrărești, Steren = 25582 mp, CF nr. 106498 UAT Liești, Steren = 30020 mp, CF nr. 104884 UAT Cosmești, Steren = 502 mp, CF nr. 125389 UAT Galați, Steren = 12391 mp, CF nr. 103520 UAT Ivești, Steren = 173508 mp, CF nr. 105121 UAT Braniștea, Steren = 1011046 mp, CF nr. 104224 UAT Movileni, Steren = 1076518 mp, CF nr. 107069 UAT Cosmești, Steren = 1024695 mp, CF nr. 108229 UAT Nicorești, Steren = 542441 mp,CF nr. 108477 UAT Ivești, Steren = 524020 mp, CF nr. 111418 UAT Umbrărești, Steren = 449706 mp, CF nr. 111419 UAT Umbrărești, codul hidrografic XIIȚara: România; județul: Galați; -; -; nr.: -199845.423.154
  1151015448.03.01B.H. Dunăre aferent D.A. PrutLungime curs de apă codificat = 20 km, din care intabulat parțial L = 0,42 km curs de apă Dunăre cu o suprafață de 78542 mp, compusă din: Steren = 42824 mp, CF nr. 127534 UAT Galați, Steren = 35718 mp, CF nr. 132059 UAT Galați, codul hidrografic XIVȚara: România; județul: Galați; -; -; nr.: -199811.223.294
  1161016888.03.03Malurile și cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate B.H. Prut acumulări județul IașiSuprafață_totală = 17755658 mp, Steren_Acumulare_Tansa_Belcești = 3684415 mp, CF nr. 62720 UAT Belcești, Steren_Acumulare_Podu_Iloaiei = 2348244 mp, CF nr. 60934 UAT Podu Iloaiei, Steren_Acumulare_Cucuteni = 1032354 mp, CF nr. 63321 UAT Lețcani, Steren_Acumulare_Ezăreni = 574142 mp, CF nr. 90774 UAT Miroslava, Steren_Acumulare_Ciurbești = 307695 mp, CF nr. 67321 UAT Ciurea, Steren_Acumulare_Ciurbești = 1297462 mp, CF nr. 80381 UAT Miroslava, Steren_Acumulare_Aroneanu = 679416 mp, CF nr. 64735 UAT Aroneanu, Steren_Acumulare_Aroneanu = 35644 mp, CF nr. 63526 UAT Popricani, Steren_Acumulare_Ciric_III = 182242 mp, CF nr. 146349 UAT Iași, Steren_Acumulare_Pârcovaci = 945081 mp, CF nr. 60736 UAT Deleni, Steren_Acumulare_Hălceni = 496678 mp, CF nr. 60305 UAT Vlădeni, Steren_Acumulare_Hălceni = 2261840 mp, CF nr. 60258 UAT Gropnița, Steren_Acumulare_Hălceni = 1080902 mp, CF nr. 60114 UAT Șipote, Steren_Acumulare_Sârca = 1165574 mp, CF nr. 61294 UAT Bălțați, Steren_Acumulare_Rediu = 210000 mp, CF nr. 69757 UAT Rediu, Steren_Acumulare_Plopi = 1453969 mp, CF nr. 60801 UAT BelceștiȚara: România; județul: Iași; -; -; nr.: -199859.042.594
  1171077678.28.01Canton și anexeSuprafață teren = 3990 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 61 mp, S_C2-anexă = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 61 mp, S_C2-anexă = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp; Tip clădire = P;CF = 73966, UAT VasluiȚara: România; județul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 11991176.098
  1181168078.28.01Canton exploatare TecuciSuprafață teren = 1587 mp; Suprafață construită = C1 = 107 mp, C2 = 66 mp, C3 = 25 mp, C4 = 23 mp; Suprafață desfășurată = C1 = 321 mp, C2 = 66 mp, C3 = 25 mp, C4 = 23 mp; Tip clădire = P + 2; CF = 106475, UAT TecuciȚara: România; județul: Galați; municipiul Tecuci; str. Cuza Vodă nr. 121985518.081
  1191210368.17.02Acumularea Poșta ElanVt = 9,65 mil. mc, Vat. = 3,85 mil. mc, Stotală = 1127192 mp, S_teren_lac = 1033033 mp, S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1-baraj = 36821 mp, S_C2-turn_manevră = 47 mp, S_C3-canal_golire_fund = 415 mp, S_C4-canal_ape_mari = 3728 mp, CF nr. 70465, UAT VutcaniȚara: România; județul: Vaslui; comuna Vutcani; -; nr.: -; Poșta Elan200111.748.677
  1201210378.28.01Cantonul Poșta ElanSuprafață teren = 991 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 101 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 101 mp; Tip clădire = P; CF = 70393, UAT VutcaniȚara: România; județul: Vaslui; satul Poșta Elan; -; nr.: -2001332.944
  1211611738.28.01Cantonul ȘendreniSuprafață teren = 5050 mp; Suprafață construită = C1-birouri = 143 mp, C2-wc = 12 mp, C3-magazie = 95 mp; Suprafață desfășurată = C1-birouri = 143 mp, C2-wc = 12 mp, C3-magazie = 95 mp; Tip clădire = P; CF = 101455, UAT ȘendreniȚara: România; județul: Galați; comuna Șendreni; -; nr.: -198261.209
  1221638228.30.03Stația automată pluviometrică PP-42 AvrămeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Avrămeni; -; nr.: -201543.525
  1231638238.30.03Stația automată pluviometrică PP-43 BălăbăneștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Bălăbănești; -; nr.: -201542.182
  1241638248.30.03Stația automată pluviometrică PP-44 BogdanaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Bogdana; -; nr.: -201542.144
  1251638258.30.03Stația automată pluviometrică PP-45 GhergheștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Gherghești; -; nr.: -201543.649
  1261638268.30.03Stația automată pluviometrică PP-46 BuciumeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Buciumeni; -; nr.: -201541.821
  1271638278.30.03Stația automată pluviometrică PP-47 Bunești-AvereștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Bunești-Averești; -; nr.: -201543.477
  1281638288.30.03Stația automată pluviometrică PP-48 CiureaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Ciurea; -; nr.: -201543.645
  1291638298.30.03Stația automată pluviometrică PP-49 SmulțiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Smulți; -; nr.: -201542.182
  1301638308.30.03Stația automată pluviometrică PP-50 CozmeștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Cozmești; -; nr.: -201543.477
  1311638318.30.03Stația automată pluviometrică PP-51 BrăeștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Brăești; -; nr.: -201542.546
  1321638328.30.03Stația automată pluviometrică PP-52 FloreștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Florești; -; nr.: -201543.649
  1331638338.30.03Stația automată pluviometrică PP-53 DeleștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Delești; -; nr.: -201543.259
  1341638348.30.03Stația automată pluviometrică PP-54 DobrovățDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Dobrovăț; -; nr. -201543.146
  1351638358.30.03Stația automată pluviometrică PP-55 Gârceni (Pungești)Denumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Gârceni; -; nr.: -201543.259
  1361638368.30.03Stația automată pluviometrică PP-56 MădârjacDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Mădârjac; -; nr.: -201542.393
  1371638378.30.03Stația automată pluviometrică PP-57 PlugariDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Plugari; -; nr.: -201542.546
  1381638388.30.03Stația automată pluviometrică PP-58 PoienariDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Neamț; comuna Poienari; -; nr.: -201543.277
  1391638398.30.03Stația automată pluviometrică PP-59 RomaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Roma; -; nr. -201543.277
  1401638408.30.03Stația automată pluviometrică PP-60 ScânteiaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Scânteia; -; nr.: -201543.146
  1411638418.30.03Stația automată pluviometrică PP-61 SuharăuDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Suharău; -; nr.: -201543.525
  1421638428.30.03Stația automată pluviometrică PP-62 TanacuDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Tanacu; -; nr.: -201543.259
  1431638438.30.03Stația automată pluviometrică PP-63 Târgu BujorDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; orașul Târgu Bujor; -; nr.: -201542.182
  1441638448.30.03Stația automată pluviometrică PP-63 Valea UrsuluiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Neamț; comuna Valea Ursului; -; nr.: -201543.277
  1451638458.30.03Stația automată pluviometrică PP-65 VoineștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Voinești; -; nr.: -201543.277
  1461638468.30.03Stația automată pluviometrică PP-66 VorniceniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Vorniceni; -; nr.: -201543.277
  1471638478.30.03Stația automată pluviometrică PP-67 VutcaniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Vutcani; -; nr.: -201542.144
  1481638488.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-68 FeldioaraDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vrancea; satul Feldioara; -; nr.: -2015129.407
  1491638498.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-69 GalbeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vrancea; satul Galbeni; -; nr.: -2015134.268
  1501638508.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-73 StancaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; localitatea Stânca; -; nr.: -2015135.300
  1511638518.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-77 ȘtefăneștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; orașul Ștefănești; -; nr.: -2015136.221
  1521638528.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-78 DorohoiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -2015137.942
  1531638538.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-79 DângeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; satul Hulub; -; nr.: -2015132.118
  1541638548.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-80 TodireniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Todireni; -; nr.: -2015137.102
  1551638558.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-83 PădureniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; satul Pădureni; -; nr.: -2015138.581
  1561638568.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-84 CătămăreștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; satul Cătămărești-Deal; -; nr.: -2015142.483
  1571638578.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-85 TodireniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Todireni; -; nr.: -2015132.788
  1581638588.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-86 Nicolae BălcescuDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; localitatea Nicolae Bălcescu; -; nr.: -2015147.519
  1591638598.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-990 OroftianaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; satul Oroftiana; -; nr.: -2015139.139
  1601638608.30.03Stația automată hidrometrică Q10 RădăuțiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Botoșani; comuna Rădăuți-Prut; - ; nr.: -2015183.766
  1611638628.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-55 Rateșu CuzeiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Rateșu Cuzei; -; nr.: -2015148.388
  1621638638.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-57 CodăeștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Codăești; -; nr.: -2015145.288
  1631638648.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-59 OprișițaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Oprișița; -; nr.: -2015144.110
  1641638658.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-60 VinețeștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Vinețești; -; nr.: -2015147.084
  1651638668.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-61 CurteniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Curteni; -; nr.: -2015131.695
  1661638678.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-62 BăcaniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Băcani; -; nr. -2015137.806
  1671638688.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-64 RădeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Rădeni; -; nr.: -2015143.807
  1681638698.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-75 FălciuDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Fălciu; -; nr.: -2015137.097
  1691638708.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-94 Dimitrie CantemirDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Hurdugi; -; nr.: -2015143.213
  1701638718.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-95 MurgeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; orașul Murgeni; -; nr.: -2015135.440
  1711638738.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-992 SoleștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Solești; -; nr.: -2015140.499
  1721638748.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-993 PuieștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; comuna Puiești; -; nr.: -2015140.540
  1731638758.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-995 CrasnaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; satul Crasna; -; nr.: -2015143.568
  1741638768.30.03Stația automată hidrometrică Q6 BârladDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr. -2015136.896
  1751638778.30.03Stația automată hidrometrică Q12 VasluiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: -2015148.390
  1761638788.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-63 PlopanaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Bacău; comuna Plopana; -; nr.: -2015130.248
  1771638798.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-65 LipovaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Bacău; comuna Lipova; -; nr.: -2015137.338
  1781638808.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-66 FichiteștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Bacău; satul Fichitești; -; nr.: -2015139.365
  1791638818.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-67 BosiaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Bacău; satul Bosia; -; nr.: -2015138.966
  1801638828.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-53 ȚibanaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Țibana; -; nr.: -2015144.509
  1811638838.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-56 Satu NouDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; satul Satu Nou; -; nr.: -2015149.069
  1821638848.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-74 PrisăcaniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Prisăcani; -; nr.: -2015147.919
  1831638858.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-81 VlădeniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Vlădeni; -; nr.: -2015147.794
  1841638868.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-82 VictoriaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Victoria; -; nr.: -2015136.122
  1851638878.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-87 ȘipoteDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Șipote; -; nr.: -2015139.187
  1861638888.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-88 Vama cu TableDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Deleni; -; nr.: -2015155.524
  1871638898.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-89 Podul IloaieiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; orașul Podu Iloaiei; -; nr.: -2015146.350
  1881638908.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-90 CârjoaiaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; satul Cârjoaia; -; nr.: -2015138.132
  1891638918.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-91 Târgu FrumosDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; orașul Târgu Frumos; -; nr.: -2015138.810
  1901638928.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-92 IașiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; MRJ Iași; -; nr.: -2015145.621
  1911638938.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-93 IașiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; MRJ Iași; -; nr.: -2015141.582
  1921638948.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-97 CiureaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Ciurea; -; nr.: -2015118.671
  1931638958.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-802 HârlăuDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; orașul Hârlău; -; nr.: -2015138.931
  1941638968.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-803 IașiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; MRJ Iași; -; nr.: -2015135.412
  1951638978.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-991 FrenciugiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; satul Frenciugi; -; nr.: -2015134.743
  1961638988.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-994 HolbocaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Holboca; -; nr.: -2015139.119
  1971638998.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-996 BelceștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Belcești; -; nr.: -2015137.872
  1981639008.30.03Stația automată hidrometrică 997 AM. AC. TANSADenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași;comuna Belcești; -; nr.: -2015144.578
  1991639018.30.03Stația automată hidrometrică Q7 UngheniDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; comuna Ungheni; -; nr.: -2015123.202
  2001639028.30.03Stația automată hidrometrică Q9 ChipereștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Iași; satul Chiperești; -; nr.: -2015125.541
  2011639038.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-51 TecuciDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; municipiul Tecuci; -; nr.: -2015130.439
  2021639048.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-71 CudalbiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Cudalbi; -; nr.: -2015135.381
  2031639058.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-72 PecheaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Pechea; -; nr.: -2015133.445
  2041639068.30.03Stația automată hidrometrică AHSS-96 FârțăneștiDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Fârțănești; -; nr.: -2015132.497
  2051639078.30.03Stația automată hidrometrică Q8 OanceaDenumire = stație automată cu senzoriȚara: România; județul: Galați; comuna Oancea; -; nr.: -2015149.533
  TOTAL 956.345.418
  -----