DECIZIE nr. 469 din 21 septembrie 2022privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcția de adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 21 septembrie 2022  Având în vedere Cererea domnului Iulian Alecu nr. D326 din 15 septembrie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.592 din 15 septembrie 2022,în temeiul prevederilor art. 29 și ale art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 11/2022,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iulian Alecu se eliberează, la cerere, din funcția de adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 21 septembrie 2022.Nr. 469.----