ORDIN nr. 1.509/2.430/2022privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval sau aerian de interes național sau european
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 1.509 din 6 septembrie 2022
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 2.430 din 9 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (2) și ale art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, și ministrul investițiilor și proiectelor europene emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval, de interes național sau european, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport aerian, de interes național sau european, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Elementele de cost semnificative definite în anexele nr. 1 și 2 se utilizează în aplicarea formulei de ajustare a prețurilor prevăzute în art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1
  INDICELE DE COST
  în construcții defalcat pe elemente de cost semnificative ce va fi utilizat începând cu data publicării
  de către Institutul Național de Statistică potrivit art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind
  ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
  pentru proiectele de infrastructură de transport naval de interes național/european
  Denumire genericăDenumire element de cost semnificativ A - Forța de muncăB - CombustibiliC - Energie electrică și gazeD - Agregate minerale de carieră și balastierăE - Construcții metaliceF - CimentG - Oțel betonH - Articole din beton, ciment, ipsosI - PalpanșeJ - Țevi și articole din oțelIndicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificative ce se va utiliza după publicarea acestuia de către Institutul Național de Statistică se va regăsi în tabelul dedicat din Buletinul Statistic de Prețuri la Tabelul 15.B „Indicii de cost în construcții pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările si completările ulterioare“.
   +  Anexa nr. 2
  INDICELE DE COST
  în construcții defalcat pe elemente de cost semnificative ce va fi utilizat începând cu data publicării de către
  Institutul Național de Statistică potrivit art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind
  ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
  pentru proiectele de infrastructură de transport aerian de interes național/european
  Denumire genericăDenumire element de cost semnificativ A - Forța de muncăB - CombustibiliC - Energie electrică și gazeD - Bitum E - Agregate minerale de carieră și balastierăF - Construcții metaliceG - CimentH - Oțel betonI - Cabluri electriceJ - Subansamble electroniceIndicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificative ce se va utiliza după publicarea acestuia de către Institutul Național de Statistică se va regăsi în tabelul dedicat din Buletinul Statistic de Prețuri la Tabelul 15.B „Indicii de cost în construcții pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare“.
  ----