ORDIN nr. 1.560 din 13 septembrie 2022privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) și ale art. 41^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 13 septembrie 2022.Nr. 1.560.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.836/2018)
  TARIFE SUPLIMENTARE
  de acces la rețeaua de drumuri de interes național
   +  PARTEA 1
  Nr. crt.Denumire tarifUnitate de calculTarif unitar cu TVA [euro]
  1.Autorizare acces la rețeaua de drumuri de interes naționaltarif/cursă1.000,00
  2.Aferent autorizațiilor „cu plată“, stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aplicabil și vehiculelor nou-cumpăratetarif x masă totală x distanță0,03
   +  PARTEA 2
  Modul de aplicare a tarifelor
  A. AplicabilitateTarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte, precum și pentru accesul la rețeaua de drumuri de interes național a altor categorii de transporturi care nu sunt reglementate de acordurile respective.B. Tarifare pentru autorizare acces la rețeaua de drumuri de interes naționalTariful pentru autorizarea accesului la rețeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România, precum și, după caz, pe sensul de ieșire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate/autorizate provizoriu în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte și care nu prezintă documentul de acces la rețeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.Documentul de acces la rețeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuitățile prevăzute de acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte.Tariful se achită la intrarea sau ieșirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieșirea din România sau având ca destinație o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieșirea din România.Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil și la ieșirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.C. Tariful aferent autorizațiilor „cu plată“, aplicabil și vehiculelor nou-cumpărateTariful aferent autorizațiilor „cu plată“, aplicabil și vehiculelor nou-cumpărate, se aplică astfel: – pentru autorizațiile de transport rutier internațional de marfă „cu plată“, stabilite prin acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte;– pentru vehiculele cu încărcătură, nou-achiziționate din afara României de către persoane fizice sau juridice, altele decât cele din România, și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului (fapt dovedit cu documente specifice);– pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României de către persoane fizice sau juridice, altele decât cele din România, și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului (fapt dovedit cu documente specifice), în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT și în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul cumpărătorului.D. Modul de efectuare a calculelora) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.b) Distanța se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.c) Rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
  ----