ORDIN nr. 275 din 13 septembrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022    Văzând Referatul de aprobare nr. 268.514/2022 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de îmbunătățiri funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 13 septembrie 2022.Nr. 275.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activități de îmbunătățirifunciare decât irigațiile