ORDIN nr. 2.603 din 20 septembrie 2022privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în euro cu maturitatea de 4 ani și, respectiv, maturitatea de 7 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022    Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b) 2 subpct. 10, 11 și 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, cu modificările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în euro cu maturitatea de 4 ani și, respectiv, maturitatea de 7 ani, împrumuturile fiind denumite în continuare emisiune. Suma finală, precum și ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcție de condițiile de piață.  +  Articolul 2Emisiunea este administrată de Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și Société Générale.  +  Articolul 3Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferente emisiunii se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 20 septembrie 2022.Nr. 2.603.----