ORDIN nr. 2.706 din 12 septembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 16.098/2022 al Serviciului medicină de urgență, Adresa DSP Suceava nr. 26.098 din 4.07.2022 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. SMU 1.016 din 7.07.2022, Adresa Colectivului de lucru al AP-IMA înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. SMU 1.164 din 26.07.2022, având în vedere prevederile art. 100 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 și 15 bis din 10 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. tratamentul infarctului miocardic acut de tip sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST sau sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt (instabilitate hemodinamică, șoc cardiogen, angină refractară/recurentă, aritmii amenințătoare de viață, complicații mecanice, insuficiență cardiacă acută sau subdenivelare de segment ST peste 1 mm/6 derivații plus supradenivelare de segment ST în AVR și/sau V1);2. La articolul 20 litera B, după punctul 53 se introduc două noi puncte, punctele 54 și 55, cu următorul cuprins:54. catetere de tomografie de coerență optică (OCT);55. kituri de asistență circulatorie percutană în timpul intervențiilor la pacienți cu funcție ventriculară alterată.3. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21De activitățile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienții critici cu următoarele diagnostice: infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST sau sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt), în primele 12 ore de la debutul simptomelor.4. La articolul 22, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) indicatori fizici:1. numărul de pacienți critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt) tratați prin: intervenții coronariene percutane/an și implantare de stent/an (conform anexei nr. 5);2. evidența nominală a pacienților critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt), tratați prin: intervenții coronariene percutane/an și implantare de stent/an, pe bază de cod numeric personal (conform anexelor nr. 6 și 7);5. La articolul 22 litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. cost mediu/pacient critic cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt) tratat prin: intervenții coronariene percutane/an și implantare de stent/an (conform anexei nr. 5);6. La articolul 23 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt) prin intervenții coronariene percutane;  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Cătălin Vișean,
  secretar de stat
  București, 12 septembrie 2022.Nr. 2.706.------