ORDIN nr. 1.318 din 19 august 2022pentru aprobarea termenelor și formatului de transmitere a situațiilor centralizatoare în vederea emiterii tichetelor sociale electronice și acordarea sprijinului material prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 2.404 din 9 septembrie 2022
  • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 2.049 din 1 septembrie 2022
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.318 din 19 august 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 septembrie 2022    ORDIN nr. 2.404 din 9 septembrie 2022