ORDIN nr. 2.705 din 12 septembrie 2022privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 14 septembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 16.074 din 12.09.2022 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 și 203 bis din 1 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 12 septembrie 2022.Nr. 2.705.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale
  ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de
  farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află
  în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene
  și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
  1. După poziția nr. 6556 se introduc 76 de noi poziții, pozițiile nr. 6557-6632, cu următorul cuprins:
  Nr.crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa_atcStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  6557W68756002PAZOPANIB TEVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgTEVA B.V. - OLANDAPAZOPANIBCutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al x 60 compr. film. (30 de luni)L01EX03MGgeneric3023,223053,223366,16Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6558W68757002PAZOPANIB TEVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgTEVA B.V. - OLANDAPAZOPANIBCutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al x 60 compr. film. (30 de luni)L01EX03MGgeneric5841,555871,546438,14Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6559W68763001SUGAMMADEX TEVA 100 mg/mlSOL. INJ.100 mg/mlTEVA PHARMACEUTICAL - S.R.L. - ROMÂNIASUGAMMADEXUMCutie cu 10 flac. a 2 ml din sticlă incoloră, cu sol. inj. (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere a flaconului se utilizează imediat)V03AB35MGgeneric2233,902263,902505,80Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6560W68589004TATICA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLC - UNGARIAABIRATERONUMCutie cu blist. Al-PVC/PE/PVDC x 60 compr. film. (2 ani)L02BX03MGgeneric8083,058113,048881,37Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6561W68733006ABIRATERONA MYLAN 1.000 mgCOMPR. FILM.1.000 mgMYLAN IRELAND LIIMTED - IRLANDAABIRATERONUMCutie cu blistere perforate din Al-OPA/Al/PVC conținând 30 de comprimate (2 ani)L02BX03MGgeneric8083.058113,048881,37Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6562W68732006ABIRATERONA MYLAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgMYLAN IRELAND LIIMTED - IRLANDAABIRATERONUMCutie cu blistere din Al-PVC/PE/PVDC conținând 60 de comprimate (2 ani)L02BX03MGgeneric8083,058113,048881,37Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6563W67711001ABIRATERONA ZENTIVA 250 mgCOMPR.250 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂABIRATERONUMCutie cu un flacon din PEID cu 120 de comprimate (2 ani)L02BX03MGgeneric8058,258088,248854,34Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6564W67712003ABIRATERONA ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂABIRATERONUMCutie cu blistere din PVC-PVdC/Al x 60 de comprimate filmate (2 ani)L02BX03MGgeneric8083,058113,048881,37Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6565W67712004ABIRATERONA ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂABIRATERONUMCutie cu blistere perforate pentru eliberarea unei unități dozate din PVC-PVdC/Al cu 60 x 1 comprimate filmate (2 ani)L02BX03MGgeneric8083,058113,048881,37Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6566W67712005ABIRATERONA ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂABIRATERONUMCutie cu un flacon din PEID cu 60 de comprimate filmate (2 ani)L02BX03MGgeneric8083,058113,048881,37Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6567W68820001ABIRATERONE ACCORD 250 mgCOMPR.250 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIAABIRATERONUMCutie cu 1 flac. din PEID x 120 compr. (2 ani)L02BX03MGgeneric7821,787851,778596,59Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6568W68821001ABIRATERONE ACCORD 500 mgCOMPR. FILM.500 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIAABIRATERONUMCutie cu blist. PVC/PVdC-Al perforate x 60 x 1 (doză unitară) compr. film. (2 ani)L02BX03MGgeneric8404,418434,409231,66Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6569W68840002ALGOCALMIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂMETAMIZOLUM NATRIUMCutie cu blist. PVC/Al x 20 compr. film. (3 ani)N02BB02MGgeneric8,009,1212,33Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6570W68177001ALKINDI 1 mgGRANULE AMBALATE ÎN CAPSULE CARE TREBUIE DESCHISE1 mgDIURNAL EUROPE B.V - OLANDAHYDROCORTISONUMCutie cu un flacon x 50 de capsule (3 ani)H02AB09MGgeneric248,79273,67334,10Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6571W68253001AMIRIOX 0,3 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,3 mg/mlSIFI S.P.A. - ITALIABIMATOPROSTUMCutie cu 1 flac. PEJD cu capacitatea de 5 ml, cu aplicator din PEID x 3 ml pic. oft., sol. (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere a flac. 90 de zile)S01EE03MGgeneric31,6736,1047,22Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6572W68773001BIMZELX 160 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT160 mg/mlUCB PHARMA S.A. - BELGIABIMEKIZUMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare preumplute (3 ani)L04AC21MIinovativ13015,1713045,1614257,39Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6573W66658001BIORPHEN 10 mg/mlSOL. INJ.10 mg/mlSINTETICA GMBH - GERMANIAPHENYLEPHRINUMCutie cu 10 fiole de 2 ml din sticlă incoloră tip I prevăzute cu punct de rupere a câte 1 ml sol. inj. (3 ani)C01CA06MGgeneric511,30541,30628,17Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6574W68634002BUPIVACAINA SPINAL HEAVY PANPHARMA 5 mg/mlSOL. INJ.5 mg/mlPANPHARMA - FRANȚABUPIVACAINUMCutie cu 5 fiole din sticlă incoloră x 4 ml sol. inj. (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere a fiolei se utilizează imediat)N01BB01MGgeneric40,7146,4160,70Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6575W68400001ECBIRIO 0,3 mg/5 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,3 mg/ 5 mg/mlSIFI S.P.A. - ITALIACOMBINAȚII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM)Cutie cu 1 flac. multidoză din PEJD de culoare albă, prevăzut cu picurător din PEID x 3 ml sol. oft. (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după deschiderea flac. 90 de zile)S01ED51MGgeneric34,5039,3351,44Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6576W68235002EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED - IRLANDAEMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILCutie cu blist. (OPA/Al/PVC/Al) x 30 de compr. film. (2 ani)J05AR03MGgeneric343,70373,70445,48Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6577W68032001JUZINA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 28 de compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric65,0072,8092,05Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6578W68682003LETYBO 50 de UNITĂȚIPULB. PT. SOL. INJ.50 de unitățiCROMA PHARMA GMBH - AUSTRIATOXINĂ BOTULINICĂ DE TIP AAmbalaj multiplu cu 6 cutii a câte 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 5 ml, cu pulb. pt. sol. inj. (36 de luni după ambalare pt. comercializare; după reconstituire 24 de ore)M03AX01MIinovativ2561,062591,062862,41Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6579W68682001LETYBO 50 de UNITĂȚIPULB. PT. SOL. INJ.50 de unitățiCROMA PHARMA GMBH - AUSTRIATOXINĂ BOTULINICĂDE TIP ACutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 5 ml, cu pulb. pt. sol. inj. (36 de luni după ambalare pt. comercializare; după reconstituire 24 de ore)M03AX01MIinovativ443,92473,92554,72Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6580W68682002LETYBO 50 de UNITĂȚIPULB. PT. SOL. INJ.50 de unitățiCROMA PHARMA GMBH - AUSTRIATOXINĂ BOTULINICĂ DE TIP AAmbalaj multiplu cu 2 cutii a câte 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 5 ml, cu pulb. pt. sol. inj. (36 de luni după ambalare pt. comercializare; după reconstituire 24 de ore)M03AX01MIinovativ861,20891,201009,56Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6581W68745001LEVOSIMENDAN KALCEKS 2,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlAKCIJU SABIEDRIBA KALCEKS - LETONIALEVOSIMENDANUMCutie cu un flac. din sticlă incoloră cu 5 ml conc. pt. sol. perf. (12 luni după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)C01CX08MGgeneric3896,103926,104317,60Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6582W68745002LEVOSIMENDAN KALCEKS 2,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlAKCIJU SABIEDRIBA KALCEKS - LETONIALEVOSIMENDANUMCutie cu 4 flac. din sticlă incoloră cu 5 ml conc. pt. sol. perf. (12 luni după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)C01CX08MGgeneric15584,4015614,3817057,85Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6583W68730001MAYZENT 1 mgCOMPR. FILM.1 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDASIPONIMODCutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 de comprimate filmate (2 ani)L04AA42MIinovativ4490,634520,634965,64Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6584W68775001OKEDI 100 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.100 mgLABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI - S.A. - SPANIARISPERIDONUMKit cu 1 seringă preumplută cu 100 mg pulbere + 1 seringă preumplută cu 0,490 ml solvent + 2 ace (2 ani)N05AX08MGgeneric2592,032622,022896,16Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6585W68774001OKEDI 75 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.75 mgLABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI - S.A. - SPANIARISPERIDONUMKit cu 1 seringă preumplută cu 75 mg pulbere + 1 seringă preumplută cu 0,383 ml solvent + 2 ace (2 ani)N05AX08MGgeneric1955,671985,672202,53Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6586W68415015OMECOD 20 mgCAPS. GASTRO-REZ.20 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIAOMEPRAZOLUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 de caps. gastrorez. (2 ani)A02BC01MGgeneric18,2120,7628,06Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6587W68414013OMECOD 40 mgCAPS. GASTRO-REZ.40 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIAOMEPRAZOLUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 7 caps. gastrorez. (2 ani)A02BC01MGgeneric5,966,799,18Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6588W68302001ONTOZRY 100 mgCOMPR. FILM.100 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 14 compr. film. (4 ani)N03AX25MIinovativ478,50508,50592,42Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6589W68302002ONTOZRY 100 mgCOMPR. FILM.100 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 28 compr. film. (4 ani)N03AX25MIinovativ954,27984,261111,00Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6590W68300001ONTOZRY 12,5 mg + 25 mgCOMPR. + COMPR. FILM.12,5 mg + 25 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMPachet de inițiere: ambalaj cu blist. PVC/Al x 14 compr. de 12,5 mg + 14 compr. film. de 25 mg (4 ani)N03AX25MIinovativ957,01987,011113,99Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6591W68303001ONTOZRY 150 mgCOMPR. FILM.150 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 14 compr. film. (3 ani)N03AX25MIinovativ478,50508,50592,42Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6592W68303002ONTOZRY 150 mgCOMPR. FILM.150 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 28 compr. film. (3 ani)N03AX25MIinovativ954,27984,261111,00Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6593W68304001ONTOZRY 200 mgCOMPR. FILM.200 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 14 compr. film. (3 ani)N03AX25MIinovativ478,50508,50592,42Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6594W68304002ONTOZRY 200 mgCOMPR. FILM.200 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 28 de compr. film. (3 ani)N03AX25MIinovativ954,27984,261111,00Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6595W68301001ONTOZRY 50 mgCOMPR. FILM.50 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x 14 de compr. film. (4 ani)N03AX25MIinovativ478,50508,50592,42Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6596W68301002ONTOZRY 50 mgCOMPR. FILM.50 mgANGELINI PHARMA S.P.A. - ITALIACENOBAMATUMCutie cu blist. PVC/Al x28 de compr. film. (4 ani)N03AX25MIinovativ954,27984,261111,00Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6597W63699025OPTIRAY 300SOL. INJ./PERF.636 mg/mlGUERBET - FRANȚAIOVERSOLUMCutie cu 20 de seringi preumplute din PP a câte 100 ml sol. inj./perf. pt. injectomat (3 ani)V08AB07MIinovativ2799,272829,263122,05Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6598W63701028OPTIRAY 350SOL. INJ./PERF.741 mg/mlGUERBET - FRANȚAIOVERSOLUMCutie cu 20 seringi preumplute din PP a câte 100 ml sol. inj./perf. (3 ani)V08AB07MIinovativ3451,043481,033832,48Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6599W66225002POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTRO-REZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIAPOSACONAZOLUMCutie cu blist. PVC/PE/PVDC/Al perforat pentru eliberarea unei doze x 24 x 1 compr. gastrorez. (2 ani)J02AC04MGgeneric1261,191291,191445,55Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6600W68700007PYZYPI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSTADA M D - S.R.L. - ROMÂNIAPAZOPANIBCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 90 compr. film. (30 de luni)L01EX03MGgeneric5461,625491,626024,02Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6601W68701005PYZYPI 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSTADA M D - S.R.L. - ROMÂNIAPAZOPANIBCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 60 compr. film. (30 de luni)L01EX03MGgeneric7084,797114,787793,27Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6602W68471001SAPHNELO 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.150 mg/mlASTRAZENECA AB - SUEDIAANIFROLUMABUMCutie cu 1 flac. din sticlă x 2 ml conc. (conține 300 mg anifrolumab) (3 ani)L04AA51MIinovativ6565,576595,567227,32Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6603W68393001SITAGLIPTIN SUN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PA/Al/PE x 28 compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6604W68392001SITAGLIPTIN SUN 50 mgCOMPR. FILM.50 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PA/Al/PE x 28 de compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric54,1660,6676,70Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6605W68796004SITAGLIPTIN/ METFORMIN TEVA 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1000 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 de compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6606W67937001SORAFENIB SANDOZ 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIASORAFENIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 de compr. film. (2 ani)L01EX02MGgeneric4224,774254,774675,85Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6607W68239001SUNITINIB TERAPIA 12,5 mgCAPS.12,5 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. PVC-PCTFE/Al x 28 de caps. (2 ani)L01EX01MGgeneric2900,432930,433232,32Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6608W68240001SUNITINIB TERAPIA 25 mgCAPS.25 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. PVC-PCTFE/Al x 28 de caps. (2 ani)L01EX01MGgeneric5792,365822,356384,52Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6609W68242001SUNITINIB TERAPIA 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIASUNITINIBUMCutie cu blist. PVC-PCTFE/Al x 28 de caps. (2 ani)L01EX01MGgeneric11586,0911616,0812699,69Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6610W67357001TIVICAY 5 mgCOMPR. DISP.5 mgVIIV HEALTHCARE BV - OLANDADOLUTEGRAVIRUMFlac. din PEID x 60 de compr. dispersabile + o măsură dozatoare și o seringă pentru administrare orală (3 ani)J05AJ03MIinovativ511,91541,91628,83Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6611W68822001TRABECTEDIN TEVA 0,25 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.0,25 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIATRABECTEDINUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)L01CX01MGgeneric1089,781119,781258,71Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6612W68823001TRABECTEDIN TEVA 1 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 mgTEVA PHARMACEUTICALS -S.R.L. - ROMÂNIATRABECTEDINUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)L01CX01MGgeneric4203,194233,194652,33Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6613W63847002TRIMBOW 87 micrograme/ 5 micrograme/ 9 microgrameSOL. DE INHALAT PRESU-RIZATĂ87 micrograme/5 micrograme/9 microgrameCHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIABECLOMETASO-NUM + FORMOTEROLUM + GLICOPIRONIU BROMIDUM1 flac. presurizat cu 180 de doze (21 de luni)R03AL09MIinovativ285,08313,59379,96Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6614W68778001ULTOMIRIS 1100 mg/11 mlCONC. PT. SOL. PERF.1100 mg/ 11 mlALEXION EUROPE SAS - FRANȚARAVULIZUMABUMFlacon cu 11 ml concentrat steril (18 luni)L04AA43MIinovativ83227,4883257,3790788,80Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6615W68777001ULTOMIRIS 300 mg/3 mlCONC. PT. SOL. PERF.300 mg/ 3 mlALEXION EUROPE SAS - FRANȚARAVULIZUMABUMFlacon cu 3 ml de concentrat steril (18 luni)L04AA43MIinovativ22698,4122728,3824812,12Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6616W64760001VOSEVI 400 mg/ 100 mg/100 mgCOMPR. FILM.400 mg/ 100 mg/ 100 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDASOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUMCutie cu 1 flac. din PEID x 28 compr. film. (2 ani)J05AP56MIinovativ54155,5354185,4659100,38Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  6617W68853001BETASERC 24 mgCOMPR.24 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDABETAHISTINUMCutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 20 compr. (3 ani)N07CA01MIinovativ21,8124,8733,61Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6618W68852002BETASERC 8 mgCOMPR.8 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDABETAHISTINUMCutie cu 4 blist. PVC-PVDC/Al x 25 compr. (3 ani)N07CA01MIinovativ20,4523,3131,51Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6619W68854001LACTECON 667 g/lSOL. ORALĂ66,70%VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDALACTULOSUMFlacon din PEID prevăzut cu măsură dozatoare din PP cu gradații x 200 ml sol. orală (3 ani)A06AD11MIinovativ10,9812,5216,92Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6620W68717002ELAPRASE 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlTAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH - IRLANDAIDURSULFASUMCutie x 4 flac. x 3 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani)A16AB09MOorfan53049,8453079,7757895,18Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6621W68716002REPLAGAL 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH - IRLANDAAGALSIDASUM ALFACutie x 4 flacoane x 3,5 ml conc. pt. sol. perf. într-un flacon de 5 ml (2 ani)A16AB03MOinovativ25213,5925243,5527553,66Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6622W68853003BETASERC 24 mgCOMPR.24 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDABETAHISTINUMCutie cu 3 blist. PVC-PVdC/Al x 20 compr. (3 ani)N07CA01MIinovativ65,3773,2192,57Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6623W68849001TARKA 180 mg/2 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.180 mg/ 2 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)Cutie cu 2 blist. PVDC-PVC/Al x 14 compr. cu elib. prel. (2 ani)C09BB10MIinovativ34,6539,5051,67Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6624W68850002TARKA 240 mg/2 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.240 mg/ 2 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr. cu elib. prel. (2 ani)C09BB10MIinovativ51,4857,6672,90Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6625W68851002TARKA 240 mg/4 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.240 mg/ 4 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr. cu elib. prel. (2 ani)C09BB10MIinovativ53,1659,5475,28Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6626W68848001ISOPTIN RR 240 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.240 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAVERAPAMILUMCutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. elib. prel. (3 ani)C08DA01MIinovativ11,6913,3218,01Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6627W68844001BICALUTAMIDA LABORMED 150 mgCOMPR. FILM.150 mgLABORMED PHARMA - S.A. - ROMÂNIABICALUTAMIDUMCutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr. film. (5 ani)L02BB03MGgeneric467,70497,70580,64Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6628W67346002LEQVIO 284 mgSOL. INJ.189 mg/mlNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDAINCLISIRANCutie cu o seringă preumplută din sticlă cu ac și protecție rigidă pentru ac, cu protecție suplimentară pentru ac x 1,5 ml soluție (2 ani)C10AX16MIinovativ10826,3510856,3311871,57Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6629W68845002EXEMESTAN LABORMED 25 mgCOMPR. FILM.25 mgLABORMED PHARMA - S.A. - ROMÂNIAEXEMESTANUMCutie cu 3 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film. (2 ani)L02BG06MGgeneric107,60118,36144,49Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6630W68829001SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITED - IRLANDASORAFENIBUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 112 compr. film. (2 ani)L01EX02MGgeneric8906,918936,909779,38Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6631W68792001RYTMONORM 70 mg/20 mlSOL. INJ.70 mg/ 20 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAPROPAFENONUMCutie x 5 fiole din sticlă incoloră x 20 ml sol. inj. (3 ani)C01BC03MIinovativ40,1945,8259,93Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  6632W68791001RYTMONORM 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAPROPAFENONUMCutie x 5 blist. PVC/Al x 10 compr. film. (3 ani)C01BC03MIinovativ19,0421,7129,34Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  2. Pozițiile nr. 769, 770, 774, 787, 1797, 1807-1810, 2077, 2188-2190, 2579-2582, 2861, 3021, 3097, 4693, 4781, 4782, 4850, 4851, 4887, 4888, 5153, 5361-5363, 5984, 5987, 5994, 5995, 6276 și 6277 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr.crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa_atcStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  769W64556001!BETASERC 24 mgCOMPR.24 mgMYLAN HEALTHCARE B.V.BETAHISTINUMCutie cu 1 blister PVC-PVDC/Al x 20 comprimate (3 ani)N07CA01MIinovativ21,8124,8733,61DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  770W64556003!BETASERC 24 mgCOMPR.24 mgMYLAN HEALTHCARE B.V.BETAHISTINUMCutie cu 3 blist. PVC-PVdC/Al x 20 compr.N07CA01MIinovativ65,3773,2192,57DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  774W64555002!BETASERC 8 mgCOMPR.8 mgMYLAN HEALTHCARE B.V.BETAHISTINUMCutie cu 4 blistere PVC-PVDC/Al x 25 comprimate (3 ani)N07CA01MIinovativ20,4523,3131,51DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  787W64314001!BICALUTAMIDA ALVOGEN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.BICALUTAMIDUMCutie cu 2 blistere PVC-PVDC/Al x 14 comprimate filmate (5 ani)L02BB03MGgeneric467,70497,70580,64DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  1797W51481002!ELAPRASE 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlSHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES ABIDURSULFASUMCutie x 4 flacoane concentrat pentru soluție injectabilă x 3 ml (2 ani)A16AB09MOorfan53049,8453079,7757895,18DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  1807W57283003ELIQUISCOMPR. FILM.2,5 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EEIG - MAREA BRITANIEAPIXABANUMCutie cu blistere PVC/PVDC/Al x 60 de comprimate filmate (3 ani)B01AF02MIinovativ250,17275,19335,95Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  1808W65619003ELIQUIS 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EEIGAPIXABANUMCutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 60 compr. film. (3 ani)B01AF02MIinovativ250,17275,19335,95Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  1809W65620009ELIQUIS 5 mgCOMPR. FILM.5 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EEIGAPIXABANUMCutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 60 compr. film. (3 ani)B01AF02MIinovativ251,08276,19337,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  1810W59339004!ELIQUIS 5 mgCOMPR. FILM.5 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EEIG - MAREA BRITANIEAPIXABANUMCutie x blistere PVC/PVDC/Al x 60 comprimate filmate (3 ani)B01AF02MIinovativ251,08276,19337,17DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  …….............
  2077W56479002!EXEMESTAN ALVOGEN 25 mgCOMPR. FILM.25 mgALVOGEN IPCo S.a.r.lEXEMESTANUMCutie x 3 blistere PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (2 ani)L02BG06MGgeneric107,60118,36144,49DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……..............
  2188W66736001!FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUM-PLUTĂ10 mg/mlSHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITEDICATIBANTUMCutie x 1 seringă preumplută x 3 ml + ac hipodermic (18 luni)B06AC02MOorfan5823,765853,756418,75DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  2189W62758001!!FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUM-PLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHICATIBANTUMCutie x 1 seringă preumplută x 3 ml + ac hipodermic (2 ani)B06AC02MOorfan5823,765853,756418,75DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  2190W68202001FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUM-PLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH - IRLANDAICATIBANTUMCutie x 1 seringă preumplută x 3 ml + ac hipodermic (2 ani)B06AC02MOorfan5823,765853,756418,75Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……..............
  Nr.crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa_atcStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  2579W64641001HEMLIBRA 150 mg/mlSOL. INJ.150 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHEMICIZUMABUMCutie cu 1 flac. x 0,4 ml sol. inj. (conține 60 mg emicizumab)B02BX06MIinovativ18089,6518119,6319788,57Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  2580W64641003HEMLIBRA 150 mg/mlSOL. INJ.150 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHEMICIZUMABUMCutie cu 1 flac. x 1 ml sol. inj. (conține 150 mg emicizumab)B02BX06MIinovativ45474,7545504,6949638,33Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  2581W64641002HEMLIBRA 150 mg/mlSOL. INJ.150 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHEMICIZUMABUMCutie cu 1 flac. x 0,7 ml sol. inj. (conține 105 mg emicizumab)B02BX06MIinovativ31656,8331686,7834576,79Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  2582W64640001HEMLIBRA 30 mg/mlSOL. INJ.30 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHEMICIZUMABUMCutie cu 1 flac. x 1 ml sol. inj. (conține 30 mg emicizumab)B02BX06MIinovativ9044,819074,809929,69Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  ……................
  2861W62364001!ISOPTIN RR 240 mgCOMPR. ELIB. PREL.240 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHVERAPAMILUMCutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani)C08DA01MIinovativ11,6913,3218,01DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  3021W64559001!LACTECON 667 g/lSOL. ORALĂ66,7%MYLAN HEALTHCARE B.V.LACTULOSUMFlacon din PEID prevăzut cu măsură dozatoare x 200 ml (3 ani)A06AD11MIinovativ10,9812,5216,92DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  3097W67346001!LEQVIO 284 mgSOL. INJ.189 mg/mlNOVARTIS EUROPHARM LIMITEDINCLISIRANCutie cu o seringă preumplută din sticlă cu ac și protecție rigidă pentru ac x 1,5 ml soluție (2 ani)C10AX16MIinovativ10826,3510856,3311871,57DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  4693W08891006!REPLAGAL 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlSHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES ABAGALSIDASUM ALFACutie x 4 flacon x 3,5 ml conc. pt. sol. perf. într-un flacon de 5 mlA16AB03MOorfan25213,5925243,5527553,66DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……............
  4781W64015001!RITONAVIR MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.RITONAVIRUMCutie cu 1 flacon PEID x 30 de comprimate filmate (2 ani)J05AE03MGgeneric51,3457,5072,70DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  4782W68252001RITONAVIR MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED - IRLANDARITONAVIRUMCutie cu 1 flac. PEID x 30 de compr. film. (18 luni)J05AE03MGgeneric51,3457,5072,70Prețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……............
  4850W66574001ROTEAS 30 mgCOMPR. FILM.30 mgBERLIN-CHEMIE AG - GERMANIAEDOXABANUMCutie cu blist. PVC/Al x 30 de compr. film. (5 ani)B01AF03MIinovativ248,04272,85333,09Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  4851W66575001ROTEAS 60 mgCOMPR. FILM.60 mgBERLIN-CHEMIE AG - GERMANIAEDOXABANUMCutie cu blist. PVC/Al x 30 de compr. film. (5 ani)B01AF03MIinovativ248,04272,85333,09Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  ……............
  4887W62345001!RYTMONORM 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHPROPAFENONUMCutie x 5 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani)C01BC03MIinovativ19,0421,7129,34DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  4888W62339001!RYTMONORM 70 mg/20 mlSOL. INJ.70 mg/ 20 mlMYLAN HEALTHCARE GMBHPROPAFENONUMCutie x 5 fiole din sticlă incoloră x 20 ml sol. inj. (3 ani)C01BC03MIinovativ40,1945,8259,93DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  …….............
  Nr.crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa_atcStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  5153W67070001!SORAFENIB MYLAN 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMYLAN IRELAND LIMITEDSORAFENIBUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 112 compr. film. (2 ani)L01EX02MGgeneric8906,918936,909779,38DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  5361W62349001!TARKA 180 mg/2 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.180 mg/ 2 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHCOMBINAȚII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)Cutie x 2 blistere Al/PVDC-PVC x 14 comprimate eliberare modificată (2 ani)C09BB10MIinovativ34,6539,5051,67DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  5362W62329002!TARKA 240 mg/2 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.240 mg/ 2 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHCOMBINAȚII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 14 comprimate eliberare modificată (2 ani)C09BB10MIinovativ51,4857,6672,90DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  5363W62331002!TARKA 240 mg/4 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.240 mg/ 4 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHCOMBINAȚII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 14 comprimate eliberare modificată (2 ani)C09BB10MIinovativ53,1659,5475,28DCPrețurile sunt valabile până la data de 28.02.2023.
  ……................
  5984W63897001XARELTO 15 mgCOMPR. FILM.15 mgBAYER AGRIVAROXABANUMCutie cu blist PP/Al x 98 de compr. film.B01AF01948,50978,501104,72Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  ……................
  5987W63898001XARELTO 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBAYER AGRIVAROXABANUMCutie cu blist PP/Al x 98 de compr. film.B01AF01948,50978,501104,72Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  ……...............
  5994W65118001XELJANZ 5 mgCOMPR. FILM.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGTOFACITINIBCutie cu 4 blistere din Al/PVC/Al x 14 compr. film. (3 ani)L04AA29MIinovativ2897,022927,013228,60Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  5995W63432001!XELJANZ 5 mgCOMPR. FILM.5 mgPFIZER LIMITED - MAREA BRITANIETOFACITINIBCutie cu 4 blistere Al/PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani)L04AA29MIinovativ2897,022927,013228,60DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  ……............
  6276W66653001OTEZLA COMPR. FILM. 30 mgAMGEN EUROPE BV - OLANDAAPREMILASTUMCutie cu blistere PVC/Al x 56 de comprimate filmateL04AA32MIinovativ2638,532668,532946,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.
  6277W66652001OTEZLA COMPR. FILM. AMGEN EUROPE BV - OLANDAAPREMILASTUMPachet de inițiere cu blister PVC/Al inclus într-un card 4 x 10 mg + 4 x 20 mg + 19 x 30 mg comprimate filmate (3 ani)L04AA32MIinovativ1275,181305,181460,80Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2023.“
  3. Pozițiile nr. 1391, 1392, 1395, 1396, 5983 și 5986 se abrogă.
  ----