ORDIN nr. 5.359 din 1 septembrie 2022privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 13 septembrie 2022  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.936 din 30.08.2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 1 septembrie 2022.Nr. 5.359.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de administrare a evaluărilor naționale
  la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023
  1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 9 mai 2023Scris - Limba maternă - 9 mai 2023Citit - Limba română - 10 mai 2023Citit - Limba maternă - 10 mai 2023Matematică - 11 mai 2023Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 12 mai 20232. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 16 mai 2023Matematică - 17 mai 2023Limba maternă - 18 mai 20233. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI: Limbă și comunicare - 12 iunie 2023Matematică și Științe ale naturii - 13 iunie 2023. (la 29-05-2023, Punctul 3. din ANEXĂ a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.321 din 29 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 29 mai 2023 )
  ----