ORDIN nr. 602 din 7 septembrie 2022pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 12 septembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.866 din 7.09.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILa capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022
  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament anul 2022Credite bugetare anul 2022Transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**
  Programul național de oncologie, din care:3.741.125,073.343.005,072.599,07
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*3.212.568,392.978.497,392.257,39
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT15.108,0028.424,000,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare714,00634,000,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 4.189,684.061,686,68
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)508.524,00331.368,00335,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți21,0020,000,00
  Programul național de diabet zaharat2.164.460,451.968.452,45126,45
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană55.647,3451.875,346,34
  Programul național de tratament pentru boli rare*590.223,73477.527,7383,73
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*153.652,86146.473,8640,86
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei204.012,29193.419,29120,29
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)24.047,0021.100,000,00
  Programul național de boli endocrine2.225,801.699,801,80
  Programul național de ortopedie107.738,4794.773,4729,47
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice364,00302,000,00
  Programul național de boli cardiovasculare336.180,85246.785,8567,85
  Programul național de sănătate mintală2.874,372.762,370,37
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:39.921,7423.173,7456,74
  Subprogramul de radiologie intervențională27.352,9417.747,9451,94
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos10.740,004.299,000,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil377,80286,804,80
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.451,00840,000,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.366.327,031.166.434,031.005,03
  Programul național de PET - CT53.577,0036.942,0028,00
  Total8.842.378,007.774.727,004.166,00
  Cost-volum1.689.466,541.680.551,541.107,54
  Total general10.531.844,549.455.278,545.273,54
  * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.** Credite de angajament și bugetare care fac obiectul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt incluse în creditele de angajament și bugetare aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 7 septembrie 2022.Nr. 602.----