ORDIN nr. 1.636 din 12 septembrie 2022pentru aprobarea Procedurii și a condițiilor de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, precum și pentru stabilirea unor competențe de administrare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 12 septembrie 2022    Având în vedere prevederile art. IV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, ale art. 18 și ale art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 742.613 din 12.09.2022,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura și condițiile de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Obligațiile privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, care revin persoanelor nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România pentru care se aplică procedura prevăzută la art. 1, sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energie.  +  Articolul 3Competența pentru administrarea obligațiilor privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, datorată de persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România, revine organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată persoana nerezidentă, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Lucian-Ovidiu Heiuș
    București, 12 septembrie 2022.Nr. 1.636.  +  ANEXĂPROCEDURA ȘI CONDIȚIIde înregistrarea a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze,să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică