ORDIN nr. 2.676/588/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.676 din 8 septembrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 588 din 31 august 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 12 septembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 15.892/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.811 din 31.08.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 586 se introduc trei noi poziții, pozițiile 587-589, cu următorul cuprins:
  587W68533002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ANTIBIOTICE 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1039,96360048,13800040,131000
  588W68532002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ANTIBIOTICE 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1023,88480029,15880019,270200
  589W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 161 se introduce o nouă poziție, poziția 162, cu următorul cuprins:
  162W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 263, 264, 347, 382, 383, 427, 428, 469-472, 525 și 651 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  263W63886001L01EX02SORAFENIBUM**1NEXAVAR 200 mgCOMPR. FILM.200 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 4 BLIST. PP/AL X 28 COMPR.FILM.PR11264,79303571,03325049,521214
  264W66958001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/ AL X 112 COMPRIMATE FILMATEPR11264,79303571,03325016,282642
  347W66237001L01FF06CEMIPLIMABUM**1 ΩLIBTAYO 350 mgCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlREGENERON IRELAND DACIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CU STRAT FLUROTEC ȘI UN CAPAC ETANȘ CU CAPSĂ DETAȘABILĂ X 7 ML CONC. PT. SOL. PERF. (350 MG CEMIPLIMAB)PR121.796,52000023.796,3900000,000000
  382W54589001L01XE10EVEROLIMUS**1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 3 BLIST. AL/PA/PVC/AL X 10 COMPR.P-RF30246,108000269,78400054,783333
  383W64505001L01XE10EVEROLIMUS**1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.PR30246,108000269,78400054,783333
  427W64450003L01EF02RIBOCICLIBUM**1 ΩKISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 42 COMPR. FILM.PR42141,878095155,5557140,000000
  428W64450001L01EF02RIBOCICLIBUM**1 ΩKISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 63 COMPR. FILM.PR63142,155714155,5555550,000000
  469W64660001L01XX46OLAPARIBUM**1 ΩLYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56188,033750205,6382140,000000
  470W64660001L01XX46OLAPARIBUM**1LYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56188,033750205,6382140,000000
  471W64661001L01XX46OLAPARIBUM**1 ΩLYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56188,033750205,6382140,000000
  472W64661001L01XX46OLAPARIBUM**1LYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56188,033750205,6382140,000000
  525W65819001L02BB05APALUTAMIDUM**1 ΩERLEADA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL ÎN AMBALAJ TIP PORTOFEL X 120 COMPR. FILM.PR120100,190000109,5251660,000000
  651W68829001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/ AL X 112 COMPR. FILM.PR11264,79303571,03325016,282642
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 656 se introduc opt noi poziții, pozițiile 657-664, cu următorul cuprins:
  657W68966001L01AD02LOMUSTINUM (4)CECENU 40 mgCAPS.40 mgTRIDENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 20 CAPS.PR20139,309000153,7545000,000000
  658W66563002L01BC07AZACITIDINUM**1AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND 150 MG AZACITIDINĂPR1653,150000750,0800000,000000
  659W68830003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 12,5 mgCAPS.12,5 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3088,21240097,6773330,000000
  660W68831003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 25 mgCAPS.25 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30174,969199192,2426660,000000
  661W68833003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 50 mgCAPS.50 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30348,779599381,6963330,000000
  662W67348005L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB SANDOZ 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL CU 112 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR11253,99419659,1943750,000000
  663W66816002L01XE10EVEROLIMUS**1VERIMMUS 10 mgCOMPR.10 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 30 COMPR.PR30205,090000224,8200000,000000
  664W68882001L02AE02LEUPRORELINUM**CAMCEVI 42 mgSUSP. INJ. CU ELIB. PREL.42 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, UN AC STERIL ȘI UN DISPOZITIV DE PROTECȚIE A ACULUIPR11.307,9900001.463,8600000,000000
  5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 105 și 106 se abrogă.6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziția 17 se introduce o nouă poziție, poziția 18, cu următorul cuprins:
  18W54309001D06BA01SULFADIAZINUMFLAMMAZINECREMĂ1%C.N. UNIFARMROMÂNIACUTIE X 500 G CREMĂPRF1119,900000146,3700000,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:
  12W68875001B06AC01INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ**1CINRYZE 500 UIPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE CU 2 FLAC. CU PULB. PT SOL. INJ. + 2 FLAC. CU SOLVENT + 2 DISPOZITIVE DE TRANSFER CU FILTRU + 2 SERINGI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 2 SETURI PT. PUNCȚIE VENOASĂ + 2 MATERIALE ÎMPLETITE CU ROL PROTECTORPR22.485,2240002.754,672000338,403000
  8. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 111 se introduce o nouă poziție, poziția 112, cu următorul cuprins:
  112W63265001M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM **BINOSTO 70 mgCOMPR. EFF.70 mgGALENICA - S.A.GRECIACUTIE CU 2 BENZI DIN HÂRTIE/PE/AL/ZN-IONOMER X 2 COMPR. EFF.P6L42,8380003,83400012,761000
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 325 și 326 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  7W00187001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P-6L500,7844400,9919200,279480
  8W00187002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P6L1000,7844400,9919200,145080
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 329 se introduc șase noi poziții, pozițiile 330-335, cu următorul cuprins:
  330W66895003A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 20 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  331W66895001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVC/AL X 10 CAPS.P6L500,6658000,8708000,000000
  332W66895002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  333W68533002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ANTIBIOTICE 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1039,96360048,13800040,131000
  334W68532002J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ANTIBIOTICE 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1023,88480029,15880019,270200
  335W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 117 se introduce o nouă poziție, poziția 118, cu următorul cuprins:
  118W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W00187001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P-6L500,7844400,9919200,279480
  2W00187002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P6L1000,7844400,9919200,145080
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 124 se introduc patru noi poziții, pozițiile 125-128, cu următorul cuprins:
  125W66895003A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 20 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  126W66895002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  127W66895001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVC/AL X 10 CAPS.P6L500,6658000,8708000,000000
  128W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W00187001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P-6L500,7844400,9919200,279480
  2W00187002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P6L1000,7844400,9919200,145080
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 230 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 231-235, cu următorul cuprins:
  231W66895003A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 20 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  232W66895001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVC/AL X 10 CAPS.P6L500,6658000,8708000,000000
  233W66895002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  234W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  235W63265001M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMBINOSTO 70 mgCOMPR. EFF.70 mgGALENICA - S.A.GRECIACUTIE CU 2 BENZI DIN HÂRTIE/PE/AL/ZN-IONOMER X 2 COMPR. EFF.P6L42,8380003,83400012,761000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, după poziția 42 se introduce o nouă poziție, poziția 43, cu următorul cuprins:
  43W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.LROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 146 se introduce o nouă poziție, poziția 147, cu următorul cuprins:
  147W61561004J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID KABI 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.PR10137,318400154,2552009,194800
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W00187001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P-6L500,7844400,9919200,279480
  2W00187002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMURSOFALK 250 mgCAPS.250 mgDR. FALK PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.P6L1000,7844400,9919200,145080
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 132 se introduc trei noi poziții, pozițiile 133-135, cu următorul cuprins:
  133W66895002A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
  134W66895001A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS.P6L500,6658000,8708000,000000
  135W66895003A05AA02ACIDUM URSODEOXYCHOLICUMACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mgCAPS.250 mgPOLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 20 CAPS.P6L1000,6537000,8266000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna septembrie 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete
  -----