HOTĂRÂRE nr. 22/153 din 4 aprilie 2022privind validarea alegerii domnului Bunea Alexandru pentru funcția de președinte al Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
EMITENT
  • CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA - CONFERINȚA NAȚIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022    În temeiul:– art. 27 alin. (1) și al art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 3, 4,7 și pct. 147 primul paragraf din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995, republicat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 22/635/2022*;* Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 22/635/2022 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Hotărârii Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 22/152/2022 privind revocarea domnului Mihu Ștefan din funcția de președinte al Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;– Procesului-verbal nr. 2.286 din 4.04.2022 al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării privind alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, mandatul 2022-2026,Conferința Națională a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România hotărăște:  +  Articolul 1Se validează alegerea prin vot secret a domnului Bunea Alexandru pentru funcția de președinte al Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, mandat 2022-2026. Mandatul începe la data de 17 octombrie 2022. (la 28-09-2022, sintagma: mandat 2022-2026 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 22/153 din 4 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 28 septembrie 2022 )  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România,
    Robert-Aurelian Șova
    București, 4 aprilie 2022.Nr. 22/153.----