ORDIN nr. 4.796 din 25 august 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 5 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 77 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice întro limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală informatizare, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 25 august 2022.Nr. 4.796.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
  studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  Nr.crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  012345
  1.Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS*PET/Preliminary/ Preliminary for SchoolsB1Promovat/Cambridge English scale: 140-170University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  2.First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS*FCE/First/FirstB2Promovat/Cambridge English scale: 160-190
  3.Certificate Advanced English*CAE/AdvancedC1Promovat/Cambridge English scale: 180-210 
  4.Certificate of Proficiency in English*CPE/ProficiencyC2Promovat/Cambridge English scale: 200-230 
  5.Business English Certificate*- Preliminary- Vantage- HigherBECB1B2C1PromovatPromovatPromovatUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  6.International English Language Testing System*IELTSB14-5 puncte
  B25,5-6,5 puncte
  C17-8 puncte
  C28,5-9,0 puncte
  7.Test of English as a Foreign Language - Internet - based TestsTOEFL (iBT)Reading:0-30Listening:0-30Speaking:0-30Writing:0-30Total -0-12057-86 puncte - B1 87-109 puncte - B2 110-120 puncte -C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening:5-495Reading:5-495Speaking:0-200Writing:0-200Listening:minimum 275 puncte - B1 minimum 400 puncte - B2 minimum 490 puncte - C1 Readingminimum 275 puncte - B1 minimum 385 puncte - B2 minimum 455 puncte - C1 
  Speakingminimum 120 puncte - B1 minimum 160 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 Writingminimum 120 puncte - B1 minimum 150 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1
  9.TRINITYIntegrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I - B1 ISE II - B2 ISE III -C1 ISE IV - C2PromovatPromovatPromovatPromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCEB1PromovatHellenic American University, New Hampshire/ CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in EnglishALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/ CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Anglia ESOLAnglia ESOLB1 - C2PromovatAnglia Examination Syndicate Limited/PLRAtestat Lingvistic - S. R.L. Romania
  16.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)- B1Promovat/ 40-51 puncteLearning Resources Network—www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International- B2Promovat/ 40-51 puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International- C1Promovat/ 50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International- C2Promovat/ 50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)IELCAB1Promovat/ 80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/ 120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC1Promovat/ 160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/ 200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)- B1Promovat minimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovat minimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovat minimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovat minimum 55%
  28.Language Cert in International English for Speakers of Other LanguagesIESOLB1-C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org
  29.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills AssessmentLCCIELSAB1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI) www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- Junior English Test- Senior English TestLCCIJETSET- Level 4- Level 5- Level 6B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for BusinessLCCIEfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  32.Pearson LCCI Entry 3Certificate in ESOL International (CEFRB1)Pearson EDI JETSET Level 4B1Listening 0-20puncteminimum 10 puncte-B1 Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited. www.lcci.org.uk
  Reading 0-40puncte minimum20 puncte-B1
  Speaking 0-20 puncteminimum 10 puncte-B1
  Writing0-40 puncteminimum20 puncte-B1
  Maximum120 puncte minimum60 puncte-B1
  33.Pearson LCCI Level 1Certificate in ESOL International (CEFR B2)Pearson EDI JETSET Level 5B2Listening 0-30 puncteminimum15 puncte-B2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited. www.lcci.org.uk
  Reading0-60 puncteminimum30 puncte-B2
  Speaking0-40 puncteminimum20 puncte-B2
  Writing0-60 puncteminimum30 puncte-B2
  Maximum190 puncteMinimum95 puncte-B2
  34.Pearson LCCI Level 2Certificate in ESOL International (CEFRC1)Pearson EDI JETSET Level 6C1Listening 0-30 puncte minimum15 puncte - C1 
  Reading 0-60 puncte minimum30 puncte - C1
  Speaking 0-40 puncte minimum20 puncte C1
  Writing 0-60 puncte minimum30 puncte - C1
  Maximum 190 puncteminimum95 puncte - C1
  35.Pearson LCCI Level 3Certificate in ESOL International (CEFR C2)Pearson EDI JETSET Level 7C2Listening 0-30 puncte minimum15 puncte - C2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited. www.lcci.org.uk
  Reading 0-60 puncteminimum30 puncte - C2
  Speaking 0-40 puncteminimum20 puncte - C2
  Writing 0-60 puncteminimum30 puncte - C2
  Maximum 190 puncteminimum95 puncte - C2
  36.Level 1Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 1B1Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - B1 Pearson LCCI www.lcci.org.uk
  Reading and Writing 0-100 puncteminimum 50 puncte - B1
  Speaking 0-100 puncte minimum 50 puncte - B1
  Total B1minimum 115 puncte
  37.Level 2 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 2B2Listening 0-30 puncte minimum 18 puncte -B2 Pearson LCCI www.lcci.org.ukx
  Reading and Writing 0-100 puncteminimum 60 puncte - B2
  Speaking 0-100 puncteminimum 60 puncte - B2
  Total B2minimum 138 puncte
  38.Level 3 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 3C1Listening 0-30 puncte minimum 21 puncte - C1 Pearson LCCI www.lcci.org.uk
  Reading and Writing 0-100 puncteminimum 70 puncte - C1
  Speaking 0-100 puncteminimum 70 puncte - C1
  Total C1minimum 161 puncte
  39.Level 4 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 4C2Listening 0-30 puncte minimum 24 puncte - C2 Pearson LCCI www.lcci.org.uk
  Reading and Writing 0-100 puncteminimum 80 puncte - C2
  Speaking 0-100 puncteminimum 80 puncte - C2
  Total C2minimum 184 puncte
  40.Pearson Edexcel EntryLevel Certificate in ESOL International(Entry 3)Pearson Test of English (PTE) General Level 2B1Listening0-25 puncteminimum13 puncte-B1Edexcelwww.pearsonpte.com
  Reading0-25 puncteminimum13 puncte-B1
  Speaking0-25 puncteminimum13 puncte-B1
  Writing0-25 puncteminimum13 puncte-B1
  Total B1minimum 52 puncte
  41.Pearson Edexcel Entry Level 1Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 3B2Listening minimum 0-25 puncteminimum15 puncte-B2Edexcelwww.pearsonpte.com
  Reading0-25 puncteminimum 15 puncte-B2
  Speaking0-25 puncteminimum15 puncte-B2
  Writing0-25 puncteminimum15 puncte-B2
  Total B2minimum60 puncte
  42.Pearson Edexcel Entry Level 2Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 4C1Listening0-25 puncte minimum17 puncte-C1Edexcelwww.pearsonpte.com
  Reading0-25 puncteminimum 17 puncte-C1
  Speaking0-25 puncteminimum17 puncte-C1
  Writing0-25 puncteminimum17 puncte-C1
  Total C1minimum68 puncte
  43.Pearson Edexcel Entry Level 3Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 5C2Listening0-25 puncteminimum19 puncte-C2Edexcelwww.pearsonpte.com
  Reading0-25 puncteminimum19 puncte-C2
  Speaking0-25 puncteminimum19 puncte-C2
  Writing0-25 puncteminimum19 puncte-C2
  Total C2minimum76 puncte
  44.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum -100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  45.OXFORD TEST OF ENGLISHOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.B1B281-110 puncte 111-140 puncteOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L. www.niculescu.ro
  46.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Key)*NAB1140-150 puncteUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  47.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary)*NAB1140-159 puncte
  48.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary)*NAB2160-170 puncte
  49.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)*NAB1140-159 puncte
  50.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)*NAB2160-179 puncte
  51.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First)*NAC1180-190 puncte
  52.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International*NAB2160-179 puncte
  53.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)*NAC1180-199 puncte
  54.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced)*NAC2200-210 puncte
  55.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL InternationalNAC1180-199 puncte
  56.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)*NAC2200-230 puncte
  57.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business Preliminary)*NAB1140-159 puncte
  58.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Preliminary)*NAB2160-170 puncte
  59.Cambridge English LevelCertificate in ESOL International (Entry 3)(Business)*NAB1140-159 puncteUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  60.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage)NAB2160-179 puncte
  61.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage)*NAC1180-190 puncte 
  62.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Higher)*NAC1180-199 puncte 
  63.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business)*NAB2160-179 puncte
  64.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Business Higher)*NAC2200-210 puncte
  * Examenele marcate cu * se echivalează cu nivelul prevăzut în tabelul de mai sus, în condițiile în care certificatele aferente acestor examene precizează explicit rezultatul „Promovat“.
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diplome d’etudes en langue francaiseDELFB1B2PromovatPromovatCentre International d’Etudes Pedagogiques (CIEP) - Ministere de l’Education Nationalewww.ciep.fr
  2.Diplome approfondi de langue francaiseDALFC1C2PromovatPromovat
  3.Test de connaissance du françaisTCFA1-C2B1
  4.Test d’evaluation du francaisTEFA1-C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  6.Test lingvistic FEDEFEDEB1  Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteFEDEwww.fede.education
  B2 Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  C1Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2-C1B2Standige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)www.kmk.orghttp:www.auslandsschulwesen.de
  2. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch- Zertifikat Deutsch fur Jungedliche- Zertifikat Deutsch- Mittelstufe Deutsch- Oberstufe Deutsch- Wirtschaftssprache DeutschOSD-/-ZD-MD-/-WDB1B2B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatBundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)www.osd.atwww.bmukk.gv.at
  4. Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jungedliche-B1PromovatGoethe - Institutwww.goethe.de/pruefungenGoethe - Institutwww.goethe.de/pruefungen
  5. Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.Goethe - Zertifikat C2 : Groses Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1+-C1B2Test DaF - Institutwww.testdaf.de
  10.ECL - Zertifikat ECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  11.Test lingvistic FEDEFEDEB1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteFEDEwww.fede.education
  B2 Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  C1Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  4. Limba italiană
  Nr. crt.,Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniere- Livello Uno- Livello Due- Livello Tre- Livello QuatroCILSB1B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatUniversita per Stranieri di Sienawww.unistrasi.it
  2. Certificazione della lingua italianaCELI 2CELI 3CELI 4CELI 5B1B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatUniversita per Stranieri di Perugiawww.cvcl.it
  3.L’esame ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  4.Test lingvistic FEDEFEDEB1Minimum -100 puncteMaximum - 200 puncteFEDEwww.fede.education
  B2 Minimum -200 puncteMaximum - 400 puncte
  C1Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma de Espanol como Lengua Extranjera- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) - Diploma de Espanol Nivel A2/B1 escolarDELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolarB1 B1 B2 C1 C2 B1Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat PromovatMinisterio de Educacion - Instituto Cervantes http: diplomas.cervantes.es*
  2.El examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  3.Test lingvistic FEDEFEDEB1  Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte FEDE www.fede.education
  B2Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte
  C1Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala Certificatul de aptitudini emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinistério da Educacao - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboawww.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.Diploma Intermedio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3. Diploma Avancado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4. Diploma Universitario de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  5.Test lingvistic FEDEFEDEB1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteFEDEwww.fede.education
  B2 Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  C1Minimum - 200 puncteMaximum - 400 puncte
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3 - B1N2 - B2N1 - C1PromovatPromovatPromovatAsociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Examene ECLECLIndependent user - B1Independent user - B2Proficient user - C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.hu
  2. Russian for Everyday Communication-Threshold level - B1Vantage level - B2Effective operational proficiency level - C1Mastery levelPromovatPromovatPromovatPromovatPushkin State Russian Language Institutewww.pushkin.institute/en/certificates/
  3.Test of Russian as a Foreign LanguageTORFLTORFL-I/B1TORFL-II/B2TORFL-III/C1TORFL-IV/C2PromovatPromovatPromovatPromovatInstitutul de Stat de Limba Rusă A. S. Pușkin/Pushkin State Russian Language InstituteUniversitatea de Stat din Sankt Petersburg/Saint Petersburg State UniversityUniversitatea Națională de Cercetare de Stat din Tomsk/National Research Tomsk State UniversityUniversitatea Rusă de Prietenie între Popoare/Peoples’ Friendship University of RussiaUniversitatea Federală Caucazul de Nord/North-Caucasus Federal UniversityUniversitatea de Stat din Tyumen/Tyumen State UniversityUniversitatea Națională de Cercetare de Stat din Belgorod/Belgorod National Research UniversityUniversitatea Tehnică de Stat Don/Don State Technical UniversityUniversitatea Federală Extremul Orient/Far Eastern Federal UniversityUniversitatea Pedagogică de Stat din Rusia A.I. Herzen/Herzen State Pedagogical University of RussiaUniversitatea de Stat din Pskov/Pskov State UniversityUniversitatea Federală din Kazan (Regiunea Volga)/Kazan (Volga Region) Federal UniversityUniversitatea de Stat din Moscova M.V. Lomonosov/Lomonosov Moscow State University
  -----