ORDIN nr. 4.800 din 26 august 2022privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 2 septembrie 2022  Având în vedere:– art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Contractul de finanțare nr. 32.811 din 31.03.2021 pentru proiectul Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației;– Referatul de aprobare nr. 4.114/DGMRURS din 23.08.2022 pentru proiectul de Ordin privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele școlare din categoria curriculum la decizia școlii pentru nivel liceal, cuprinse în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Programele școlare cuprinse în prezentul ordin se aplică în sistemul de învățământ preuniversitar începând cu anul școlar 2022-2023, ca ofertă națională de curriculum la decizia școlii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare disciplinelor de studiu din ariile curriculare Limbă și comunicare și Om și societate.  +  Articolul 3Direcția de formare continuă din cadrul Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 august 2022.Nr. 4.800.  +  Anexe nr. 1-3ANEXEprivind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivelliceal