ORDIN nr. 3.918/C din 17 august 2022privind actualizarea, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor de la Curtea Constituțională a României
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 1 septembrie 2022  Având în vedere hotărârile Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 67 din 11.06.2022 și nr. 73 din 30.06.2022 privind propunerile de actualizare, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor de la Curtea Constituțională a României,văzând că pentru 43 de posturi de notari publici s-au emis ordine privind numirea în funcție ulterior promovării examenului de definitivat, sesiunea mai 2022, și sunt în derulare formalități în vederea înregistrării în Registrul național de evidență a notarilor publici,în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 și art. 31 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Numărul de 2.775 de posturi de notar public, dintre care 2.562 de posturi de notari publici în funcție, 43 de posturi de notari publici pentru care s-au emis ordine privind numirea în funcție ulterior promovării examenului de definitivat și care sunt în derularea formalităților în vederea înregistrării în Registrul național de evidență a notarilor publici, 170 de posturi de notari publici suspendați din exercițiul funcției, se actualizează, pentru anul 2022, cu 14 posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor de la Curtea Constituțională a României, potrivit anexelor nr. 1-16.  +  Articolul 2Posturile de notar public actualizate, pentru anul 2022, destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor de la Curtea Constituțională a României sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând situația centralizată.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 4Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  George Cătălin Șerban,
  secretar de stat
  București, 17 august 2022.Nr. 3.918/C.-----