ORDIN nr. 140 din 25 august 2022pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 1 septembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.279 din 27.05.2022, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor,ținând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul ICapitolul II - Expertiza sanitară veterinară a furajelor din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Expertiza sanitară veterinară a furajelor
  Nr. crt.Examen de laborator^1)SubstanțaGrupa de furaje/matrici^2)Tip supraveghereUnități controlate/operatoriReferențial interpretare rezultate^3)
  1234567
  1.Pesticide organoclorurate și PCBPesticide organoclorurate - conform Directivei 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje, cu amendamentele ulterioareMaterii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoaseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Albița PIF Galați PIF Sculeni PIF SiretDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare    
  Materii prime furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat Unități furnizoare/depozite
  Grăsimi și uleiuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Furaje combinate pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie și iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  PCB neasemănătoare dioxinelor (ICES-6) - conform Directivei 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioareMaterii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoaseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Albița PIF SculeniDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare  
  Materii prime furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat Unități furnizoare/depozite
     Materii prime furajere de origine minerală (carbonați, fosfați, oxizi)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Moravița      
  Aditivi furajeri: grupe funcționale de oligoelemente, lianți, agenți antiaglomeranțiControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Grăsimi și uleiuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Furaje combinate pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  2.MicotoxineAflatoxina B1Materii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoaseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare     
  Unități furnizoare/depozite/ distribuitori/importatori PIF Albița PIF Sculeni PIF Constanța Nord PIF Galați
  Exploatații comerciale
  Exploatații nonprofesionale
  Furaje combinate pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Moravița PIF Siret
  Deoxinivalenol (DON)Cereale boabe și subproduseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Sculeni PIF AlbițaRecomandarea (UE) 2016/1.319 a Comisiei de modificare a Recomandării 2006/576/CE în ceea ce privește deoxinivalenolul, zearalenona și ochratoxina A în hrana pentru animale de companie Recomandarea Comisiei 2013/165/UE privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale          
  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  ZearalenonăCereale boabe și subproduseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Sculeni PIF Galați PIF Albița
  Furaje combinate pentru porci, rumegătoareControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Ochratoxina ACereale boabe și subproduseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Sculeni
  Furaje combinate pentru porci, păsăriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Fumonisinele B1 și B2Cereale boabe și subproduseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Sculeni
  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Toxinele T-2 și HT-2Cereale boabe și subproduseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Sculeni PIF Albița
  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  3.Metale grelePlumb, cadmiu, arsen, mercurMaterii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoaseControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Sculeni PIF Albița PIF Galați PIF SiretDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare        
  Materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Unități furnizoare/depozite
  Materii prime furajere de origine minerală (carbonați, fosfați, oxizi)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Albița PIF Moravița
  Furaje complete pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Plumb, cadmiu, arsenAditivi furajeri: grupe funcționale de oligoelemente, lianți, agenți antiaglomeranțiControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF Halmeu
  Plumb, cadmiuPreamestecuri (premixuri) de aditivi furajeriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  PlumbFuraje simple: furaje fibroase și grosiere, murate, verziControl (probă planificată)Exploatații comerciale
  4.NitrițiNitrițiMaterii prime furajereControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat PIF SculeniDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare  
  Furaje complete pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  5.Impurități botanice: semințe de buruieni, plante toxice Semințe Plante invazive cu potențial alergen Alte substanțe nedorite (dăunători)Semințe și coji, fructe de buruieni nemăcinate, nezdrobite și plante cu conținut de alcaloizi, glicozizi și alte substanțe toxiceMaterii prime furajere: cereale boabe, leguminoase boabe, semințe întregi oleaginoase și subproduse (șroturi)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare    
  Ambrosia artemisiifoliaMaterii prime furajere vegetale: cereale boabe (mei, sorg, grâu, secară, orz), semințe întregi oleaginoase (soia, floarea-soarelui, rapiță, in)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Alte semințe și fructe: amestecuri de grăunțe și semințe nemăcinate pentru păsări (inclusiv hrana porumbeilor, a păsărilor de colivie și a păsărilor de expoziție)Control (probă planificată)Producători/Furnizori/ Distribuitori/Importatori
  Claviceps spp. (Cornul secarei)Cereale boabe (grâu, ovăz, orz, secară, triticale)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  6.Constituenți de origine animală (interdicția de furajarecu PAP - proteine animale procesate)Proteine animale procesate/constituenți de origine animalăMaterii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește și hidrolizate proteice de pește) și materii furajere obținute prin procesarea insectelor de crescătorie (făină de insecte)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatRegulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu amendamentele ulterioare      
  Unități furnizoare și depozite
  Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri (cu conținut de proteină brută > 5%)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Grăsimi animaleControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Furaje complete pentru păsări, porci^4)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
       Unități producătoare de furaj combinat pentru mai multe specii               
  Mijloace de transport înregistrat^5)
  Exploatații comerciale
  Exploatații nonprofesionale
  Furaje complete pentru rumegătoare^6)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Unități producătoare de furaj combinat pentru mai multe specii
  Mijloace de transport înregistrate
  Exploatații comerciale
  Exploatații mixte rumegătoare/ nerumegătoare
  Exploatații nonprofesionale
  Amestec unic pentru rumegătoare (amestec de uruieli din materii cerealiere boabe)Control (probă planificată)Exploatații comerciale
  Control (probă planificată)Exploatații nonprofesionale
  Furaje complete pentru acvacultură^7)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Exploatații acvacultură
  7.MelaminăMelaminăHrană pentru animale, cu conținut ridicat de proteină (hrană pentru animale ce conține produse derivate din lapte, înlocuitori din lapte praf, produse din soia sau pe bază de soia, materii obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare 
  8.Substanțe interzise ca aditivi furajeri^8)Substanțe cu acțiune antimicrobiană, promotori de creștere: dimetridazol, ronidazol, carbadox, olaquindox, tylosin, spiramicină, virginamicină, tetraciclină, oxitertraciclină, clortetraciclină, furazolidonă și nifursolFuraje complete pentru păsări (pui de găină, curcani, rațe), porci, rumegătoare (bovine, ovine caprine), iepuriMonitorizare (prelevare la suspiciune)Unități producătoare de furaj combinat PIF SiretRegulamentul (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu amendamentele ulterioare  
  Exploatații comerciale
  9.Substanțe coccidiostatice pentru furaje nevizate^9) (non-țintă - transfer inevitabil)Substanțe cu acțiune histomonostatică și coccidiostatică - conform Directivei 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare Furaje complete pentru: păsări (pui de găină, curcani, rațe, prepelițe, fazani, bibilici, potârnichi), porci, rumegătoare (bovine, ovine caprine), cabaline, iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare  
  Exploatații comerciale
  10.Substanțe coccidiostatice^10) pentru furaje vizate^11) (țintă)Substanțe cu acțiune histomonostatică și coccidiostatică: monensin, narasin, salinomicin, nicarbazin, lasalocid, robenidină, diclazuril, maduramicin, decochinat, semiduramicin și halofuginonăFuraje complete pentru păsări (pui pentru îngrășat, puicuțe pentru ouat, curcani, prepelițe, fazani, bibilici, potârnichi), iepuriControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatRegulamentul (CE) nr. 1.831/2003, cu amendamentele ulterioare Community Register of Feed Additives (categoria 5 coccidiostatice și histomonostatice/coccidiostatice și alte substanțe medicinale)  
  Exploatații comerciale
  11.Cupru și zinc total^12)Cupru total Zinc totalFuraje complete pentru porciControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatRegulamentul (CE) nr. 1.334/2003 al Comisiei din 25 iulie 2003 de modificare a condițiilor de autorizare a unui număr de aditivi în furaje, care fac parte din grupa de oligoelemente, cu amendamentele ulterioare 
  12.Microorganisme patogeneSalmonella spp.Materii prime pentru furaje reprezentate de boabe de cereale și produsele acestora: tărâțe, făină, turte etc. Materii prime pentru furaje reprezentate de semințe de oleaginoase, fructe oleaginoase, produsele acestora și alte materii prime pentru furaje: semințe de leguminoase, tuberculi, rădăcini, semințe și fructe, fibroase și grosiereControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatOrdinul președintelui ANSVSA nr. 110/2020 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje   
  Preamestecuri de aditiviControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Produse și derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf - lapte praf, zer praf, pudră proteică, concentrat proteicControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat
  Materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinat Unități furnizoare și depoziteRegulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punereîn aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu amendamentele ulterioare 
  Furaje complete pentru păsări, porci, rumegătoareControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatOrdinul președintelui ANSVSA nr. 110/2020 
  EnterobacteriaceaeMaterii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)Control (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatRegulamentul (UE) nr. 142/2011, cu amendamentele ulterioare  
  Unități furnizoare/depozite
  Listeria monocytogenesFuraje murate: silozuri și semisilozuriMonitorizare (prelevare la suspiciune)Exploatații comercialeOrdinul președintelui ANSVSA nr. 110/2020 
  13.Dioxină și PCB asemănători dioxinelor Suma dibenzopara-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF) PCB asemănători dioxinelor [suma dintre bifenilii policlorurați (PCB)]Uleiuri vegetale și subprodusele acestoraControl (probă planificată)Unități producătoare de furaj combinatDirectiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare  
  ^1) Examene corespunzătoare matricilor indicate.^2) În cererea de analiză se precizează, obligatoriu, tipul furajului combinat (complet sau complementar), conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, cu amendamentele ulterioare, și se specifică inclusiv datele cu privire la specia, categoria, vârsta animalelor cărora le sunt destinate (în zile, săptămâni, luni, corespunzătoare speciei), acesta fiind criteriul de acceptare a cererii de analiză (de exemplu, bovine - vaci lapte, viței 4 luni; păsări - pui carne 21 de zile, puicuțe ouătoare 16 săptămâni; porci - tineret la îngrășat peste 2 luni, scrofițe reproducție).^3) Cu privire la referențialul pentru interpretarea rezultatelor precizăm că actele normative care reglementează domeniul se pot reactualiza în conformitate cu legislația națională, comunitară și internațională. Fiecare act normativ european poate include alte referințe care să amendeze documentul inițial.^4) Probele de furaje complete pentru porci, păsări de curte și preamestecuri (premixuri) vor fi etichetate, cu privire la conținutul de proteine animale prelucrate și specia de destinație, conform Regulamentului (CE) nr. 999/2001, cu amendamentele ulterioare. În cazul furajelor complete pentru porci, păsări de curte și preamestecuri (premixuri) cu conținut declarat de proteine provenite de la procesarea subproduselor de origine animală (mamifer terestru/pasăre) se va utiliza metoda PCR. În cazul furajelor complete pentru porci, păsări de curte și preamestecuri (premixuri) care nu conțin proteine animale prelucrate se va utiliza metoda microscopică.^5) Pentru mijloacele de transport se recoltează probe din furajele în vrac transportate după un lot de furaj cu conținut de făină proteică (analiza prafului din benă poate constitui un mod de verificare) pentru controlul contaminării încrucișate.^6) În cazul furajelor complete pentru rumegătoare se va utiliza metoda microscopică (detectare proteine animale prelucrate și detectare insecte).^7) Probele de furaje complete pentru acvacultură trebuie transmise către laborator etichetate și însoțite de fișa tehnică. În cazul furajelor cu conținut declarat de proteine provenite de la procesarea subproduselor de origine animală (mamifer terestru/pasăre) se va utiliza metoda PCR.^8) Utilizarea ca aditivi furajeri a acestor substanțe nu este permisă pentru niciuna dintre matricile și unitățile prevăzute.^9) Furajele nevizate reprezintă furajele care nu conțin coccidiostatic. Nu se trimit spre analiză furaje care conțin coccidiostatic cu solicitarea de substanțe coccidiostatice pentru furaje nevizate.^10) Lista combinațiilor de analiți/matrici/specii în acord cu limitele prevăzute de regulamentele specifice conform Registrului comunitar al aditivilor furajeri - Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003, cu amendamentele ulterioare.^11) Furajele vizate reprezintă furajele care conțin coccidiostatic. În cererea de analiză se precizează în mod obligatoriu destinația produsului (specie, categorie și vârstă), coccidiostaticul utilizat, denumirea comercială și rata includerii. Solicitarea este strict pentru determinarea coccidiostaticului inclus.^12) Rețetele furajere controlate sunt cele destinate categoriilor de vârstă de peste 12 săptămâni.Probă planificată - prelevare planificată (obiectivă) sau prelevare programată în conformitate cu planul cifric al acțiunilor de supraveghereProbă selectivă - prelevare selectivă sau prelevare suplimentară, ca urmare a identificării unui risc sau a unor probe cu rezultatul analizelor neconform, ce impune o supraveghere suplimentară, antecedente, studii de distribuțiePrelevare la suspiciune - prelevare în cazul suspiciunii unor cauze care pot declanșa boli la animale sau la om, contaminare încrucișatăProbele prelevate trebuie să ajungă în laborator în maximum 5 zile calendaristice de la data prelevării, cu excepția probelor prelevate pentru determinarea microorganismelor patogene, care trebuie să ajungă în laborator în maximum 48 de ore de la prelevare.Prelevarea de probe din PIF/PI se realizează de către medicii veterinari oficiali ai PIF/PI, în conformitate cu procedurile stabilite de ANSVSA.Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către PIF/PI ale ANSVSA, prin firme specializate de transport care să asigure condițiile specifice pentru furajele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul PIF/PI ale ANSVSA.Costurile aferente testării de laborator a probelor de furaje prelevate în posturile de inspecție la frontieră/punctele de intrare în cadrul Planului de monitorizare pentru detectarea reziduurilor/contaminanților sau altor substanțe periculoase pentru om, animale sau mediul înconjurător în furaje sunt suportate de către importator sau reprezentantul legal al acestuia.Analizele de laborator ale probelor de furaje prelevate în posturile de inspecție la frontieră/punctele de intrare se efectuează în laboratoare specializate, desemnate de ANSVSA.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  București, 25 august 2022.Nr. 140.-----