HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 31 august 2022pentru modificarea art. 10 alin. (1^2) și (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 1 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1^2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^2) Pentru anul 2022, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 817.000,00 mii lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale...................................................(9) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2022 este de 817.000,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 31 august 2022.Nr. 1.074.----