ORDIN nr. 4.759 din 22 august 2022privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 30 august 2022  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere: – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– Referatul de aprobare nr. 2.108 DGIP din 10.08.2022, referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021-septembrie 2022, calificările profesionale: subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea septembrie 2022:
  - înscrierea candidaților:8-9 septembrie 2022;
  - desfășurarea probei practice:10-13 septembrie 2022;
  - desfășurarea probei scrise:14 septembrie 2022;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:15 septembrie 2022;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:15-16 septembrie 2022;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:17-20 septembrie 2022;
  - afișarea rezultatelor finale:21 septembrie 2022.
   +  Articolul 2Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021-octombrie 2022, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi - nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2022:
  - înscrierea candidaților:13-14 octombrie 2022;
  - desfășurarea probei practice:15-19 octombrie 2022;
  - desfășurarea probei scrise:20 octombrie 2022;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:21 octombrie 2022;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:21-22 octombrie 2022;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:23-25 octombrie 2022;
  - afișarea rezultatelor finale:26 octombrie 2022.
   +  Articolul 3Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2023:
  - înscrierea candidaților:30 ianuarie-3 februarie 2023;
  - desfășurarea probei practice:6-7 februarie 2023;
  - desfășurarea probei scrise:8 februarie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:9 februarie 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:10 februarie 2023;
  - susținerea proiectului:13-14 februarie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:15 februarie 2023.
   +  Articolul 4Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi iunie 2022-aprilie 2023, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea martie-aprilie 2023:
  - înscrierea candidaților:23-24 martie 2023;
  - desfășurarea probei practice:25-29 martie 2023;
  - desfășurarea probei scrise:30 martie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:31 martie 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:31 martie-1 aprilie 2023;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:2-4 aprilie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:5 aprilie 2023.
   +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2023:
  - înscrierea candidaților:8-10 mai 2023;
  - desfășurarea probelor de examen:15-16 mai 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:17 mai 2023.
   +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2023:
  - înscrierea candidaților, desfășurarea probelor de examen și afișarea rezultatelor finale:29 mai-23 iunie 2023, conform planificării realizate de către fiecare unitate de învățământ liceal cu filieră tehnologică.
  (la 08-06-2023, Articolul 6 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.431 din 8 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 08 iunie 2023 )
   +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie-iulie 2023:
  - înscrierea candidaților:1-16 iunie 2023;
  - desfășurarea probei practice:10-11 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:12 iulie 2023;
  - desfășurarea probei scrise:14 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:14 iulie 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:17 iulie 2023;
  - susținerea proiectului:18-19 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:20 iulie 2023.
   +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie-iulie 2023:
  - înscrierea candidaților:12-30 iunie 2023;
  - desfășurarea probei practice:12-13 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:14 iulie 2023;
  - desfășurarea probei scrise:17 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:17 iulie 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:18 iulie 2023;
  - susținerea proiectului:20-21 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:22 iulie 2023.
   +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2023:
  - înscrierea candidaților:20-23 iunie 2023;
  - desfășurarea probei practice:26-27 iunie 2023;
  - desfășurarea probei scrise:28 iunie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:29 iunie 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă29-30 iunie 2023;
  - susținerea proiectului:3-4 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:5 iulie 2023.
   +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2023:
  - înscrierea candidaților:26-30 iunie 2023;
  - desfășurarea probelor de examen:3-7 iulie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:10 iulie 2023.
   +  Articolul 11Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2023:
  - înscrierea candidaților:2-4 august 2023;
  - desfășurarea probei practice:7-17 august 2023;
  - desfășurarea probei scrise:21 august 2023;
  - corectarea lucrărilor scrise:21-24 august 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:24 august 2023, ora 12.00;
  - depunerea contestațiilor la proba scrisă:24 august 2023, interval orar 12.00-16.00;
  - soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor după contestații24 august 2023, ora 20.00;
  - susținerea proiectului:25-29 august 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:30 august 2023.
   +  Articolul 12Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea iulie-august 2023:
  - înscrierea candidaților:31 iulie-3 august 2023;
  - desfășurarea probei practice:4-8 august 2023;
  - desfășurarea probei scrise:9 august 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:10 august 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:10-11 august 2023;
  - susținerea proiectului:16-17 august 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:18 august 2023.
   +  Articolul 13Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2023:
  - înscrierea candidaților:16-18 august 2023;
  - desfășurarea probelor de examen:21-22 august 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:23 august 2023.
   +  Articolul 14Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2023:
  - înscrierea candidaților:16-18 august 2023;
  - desfășurarea probelor de examen:21-22 august 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:23 august 2023.
   +  Articolul 15Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.  +  Articolul 16(1) În etapele examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care se afișează în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, unitatea de învățământ de proveniență, promoție, forma de învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională, rezultatul/notele obținut/obținute la fiecare probă de examen susținută, media generală, rezultatul final: „admis“/„respins“/ „neprezentat“/„eliminat din examen“. (3) Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării. (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(5) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal.  +  Articolul 17Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 22 august 2022.Nr. 4.759.-----