ORDIN nr. 4.523 din 10 august 2022privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 august 2022  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar;– Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinul ministrului educației nr. 3.654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică;– Ordinul ministrului educației nr. 5.566/2021 privind aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II) și pentru stabilirea instituțiilor de învățământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obținerii gradelor didactice II și I în învățământul preuniversitar;– Ordinul ministrului educației nr. 4.139/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate;– Referatul de aprobare nr. 3.349/DGMRURS din 27.07.2022 pentru proiectul de Ordin privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație în anul școlar 2022-2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componența rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentului ordin.  +  Articolul 2(1) În procesul de organizare și desfășurare a activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, unitățile de învățământ cu statut de școală de aplicație, prevăzute în anexă, pot organiza consorții școlare.(2) Consorțiul școlar se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ în scopul organizării stagiilor de practică pedagogică.(3) Pentru stabilirea componenței unui consorțiu școlar, școlile de aplicație coordonatoare vor avea în vedere tipuri de contexte practice diverse, precum: școlarizare pe niveluri de învățământ diferite, tipuri de comunități școlare variate (ruralurban, centru-periferie), alternative educaționale recunoscute de Ministerul Educației și diverse modalități de organizare a procesului de învățământ (învățământ simultan, învățământ special, școlarizarea în grupe/clase în spitale).(4) Consorțiile școlare se înființează, pe durata unui an școlar, cu posibilitate de prelungire, prin decizie a inspectoratului școlar pe raza căruia funcționează școala de aplicație coordonatoare, la propunerea conducerii școlii de aplicație coordonatoare, emisă pe baza acordurilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar componente.(5) Până la data de 1 octombrie a anului în curs, fiecare inspectorat școlar transmite la Direcția formare continuă din cadrul Ministerului Educației situația centralizată a consorțiilor școlare înființate la nivelul județului/municipiului București, precizând, pentru fiecare caz în parte, școala de aplicație coordonatoare, unitățile de învățământ componente ale consorțiului și numărul deciziei de înființare.  +  Articolul 3(1) Pentru organizarea și desfășurarea stagiilor practice pedagogice, instituțiile de învățământ superior încheie contracte cu școli de aplicație din rețeaua națională, precizate în anexă, în care să existe profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică care predau discipline pedagogice sau care au experiență metodică relevantă/de mentorat didactic în specialitatea disciplinelor/ domeniilor pentru care se organizează stagii practice pedagogice.(2) Condițiile și modalitățile de organizare și desfășurare a stagiilor practice pedagogice, inclusiv în sistem blendedlearning/ online, sunt precizate în contractul încheiat între instituțiile de învățământ superior și școala de aplicație.(3) În situația în care, pentru organizarea stagiilor practice pedagogice, la o anumită disciplină de studiu/pentru un anumit domeniu, instituția de învățământ superior cu atribuții în organizarea formării inițiale pentru profesia didactică nu identifică în rețeaua națională a școlilor de aplicație o unitate de învățământ care să poată asigura realizarea obiectivelor sale și cu care să poată încheia contract, aceasta poate încheia contract pentru organizarea practicii pedagogice, cu avizul inspectoratului școlar, cu alte unități de învățământ decât acelea nominalizate în anexă.  +  Articolul 4Direcția de formare continuă din cadrul direcției generale management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ universitar, instituțiile de învățământ superior, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ nominalizate în anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 10 august 2022.Nr. 4.523.  +  ANEXĂ
  Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație
  pentru anul școlar 2022-2023
  I. Unități de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic cu statut de școli de aplicație
  Nr. crt.JudețulUnitatea de învățământLocalitateaObservații
  1.ABColegiul Național „Bethlen Gabor“Aiudunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Colegiul Național „Inochentie Micu Clain“Blajunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul „Horea, Cloșca și Crișan“Abrudclase cu profil pedagogic
  2.AGColegiul Național Pedagogic „Carol I“Câmpulung Muscelunitate de învățământ cu profil pedagogic
  3.ARColegiul Național „Preparandia - Dimitrie Țichindeal“Aradunitate de învățământ cu profil pedagogic
  4.BColegiul Național „Elena Cuza“Bucureștiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu“Bucureștiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  5.BCColegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare“Bacăuunitate de învățământ cu profil pedagogic
  6.BHColegiul Național „Iosif Vulcan“Oradeaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș“Beiușunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Teoretic „Ady Endre“Oradeaclase cu profil pedagogic
  7.BNColegiul Național „George Coșbuc“Năsăudunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul de Muzică „Tudor Jarda“Bistrițaclase cu profil pedagogic
  8.BRLiceul Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius“Brăilaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  9.BTLiceul Pedagogic „Nicolae Iorga“Botoșaniunitate de învățământ cu profil pedagogic
  10.BVLiceul „Andrei Mureșanu“Brașovunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu“Făgărașunitate de învățământ cu profil pedagogic
  11.BZLiceul Pedagogic „Spiru Haret“Buzăuunitate de învățământ cu profil pedagogic
  12.CJColegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“Cluj-Napocaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  13.CLLiceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu“Călărașiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  14.CSColegiul Național „C.D. Loga“Caransebeșunitate de învățământ cu profil pedagogic
  15.CTColegiul Național „Kemal Atatürk“Medgidiaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Colegiul Național Pedagogic Constantin BrătescuConstanțaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  16.CVColegiul Național „Mihai Viteazul“Sfântu Gheorgheunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Pedagogic „Bod Peter“Târgu Secuiescunitate de învățământ cu profil pedagogic
  17.DBColegiul Național „Constantin Cantacuzino“Târgovișteunitate de învățământ cu profil pedagogic
  18.DJColegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan“Craiovaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  19.GJColegiul Național „Spiru Haret“Târgu Jiuunitate de învățământ cu profil pedagogic
  20.GLColegiul Național „Costache Negri“Galațiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  21.GRLiceul Teoretic „Nicolae Cartojan“Giurgiuunitate de învățământ cu profil pedagogic
  22.HDColegiul Național Pedagogic „Regina Maria“Devaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  23.HRColegiul Național „Mihai Eminescu“ Toplițaclase cu profil pedagogic
  Liceul „Marin Preda“Odorheiu Secuiescunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Pedagogic „Benedek Elek“Odorheiu Secuiescunitate de învățământ cu profil pedagogic
  24.IFLiceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey“ Bufteaclase cu profil pedagogic
  25.ILLiceul Pedagogic „Matei Basarab“Sloboziaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  26.ISColegiul Pedagogic „Vasile Lupu“Iașiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  27.MHColegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“Drobeta-Turnu Severinunitate de învățământ cu profil pedagogic
  28.MMLiceul Pedagogic „Regele Ferdinand“Sighetu Marmațieiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko“Sighetu Marmațieiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Colegiul Național „Mihai Eminescu“Baia Mareclase cu profil pedagogic
  29.MSColegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu“Târgu Mureșunitate de învățământ cu profil pedagogic
  30.NTColegiul Național „Gheorghe Asachi“Piatra-Neamțunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Teologic Romano Catolic „Sfântul Francisc de Assisi“Romanclase cu profil pedagogic
  31.OTColegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu“Slatinaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  32.PHColegiul Național Pedagogic „Regina Maria“Ploieștiunitate de învățământ cu profil pedagogic
  33.SBColegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“Sibiuunitate de învățământ cu profil pedagogic
  34.SJLiceul Pedagogic „Gheorghe Șincai“Zalăuunitate de învățământ cu profil pedagogic
  35.SMColegiul Național „Ioan Slavici“Satu Mareunitate de învățământ cu profil pedagogic
  Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt“Satu Mareclase cu profil pedagogic
  Colegiul Național „Kölcsey Ferenc“Satu Mareclase cu profil pedagogic
  36.SVColegiul Național „Mihai Eminescu“Suceavaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  37.TLLiceul Teoretic „Ion Creangă“Tulceaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  38.TMColegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva“Timișoaraunitate de învățământ cu profil pedagogic
  39.TRColegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat“Alexandriaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  40.VLColegiul Național de Informatică „Matei Basarab“Râmnicu Vâlceaunitate de învățământ cu profil pedagogic
  41.VNColegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“Focșaniunitate de învățământ cu profil pedagogic
  42.VSLiceul Pedagogic „Ioan Popescu“Bârladunitate de învățământ cu profil pedagogic
  II. Unități de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, altele decât cele cu profil pedagogic
  Nr. crt.JudețulUnitatea de învățământLocalitatea
  1.ABColegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan“Alba Iulia
  2.ABGrădinița cu program prelungit nr. 11Alba Iulia
  3.ABGrădinița cu program prelungit nr. 12Alba Iulia
  4.AGColegiul Național „Vlaicu Vodă“Curtea de Argeș
  5.AGColegiul Național „Zinca Golescu“Pitești
  6.AGColegiul Tehnic „Armand Călinescu“Pitești
  7.AGColegiul Economic „Maria Teiuleanu“Pitești
  8.AGColegiul Național „Ion C. Brătianu“Pitești
  9.AGȘcoala Gimnazială „I. L. Caragiale“Pitești
  10.AGȘcoala Gimnazială „Nicolae Iorga“Pitești
  11.ARLiceul Teoretic „Adam Müller Gutenbrunn“Arad
  12.ARColegiul Național „Moise Nicoară“Arad
  13.ARColegiul „Mihai Viteazul“Ineu
  14.ARColegiul Național „Vasile Goldiș“Arad
  15.ARGrădinița cu program prelungit nr. 1Arad
  16.ARLiceul Special „Sfânta Maria“Arad
  17.ARȘcoala Gimnazială „Regina Maria“Arad
  18.ARȘcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu“Arad
  19.ARȘcoala Gimnazială „Aron Cotruș“Arad
  20.ARȘcoala Gimnazială „Avram Iancu“Arad
  21.ARLiceul Național de Informatică Arad
  22.BColegiul Național „Școala Centrală“București
  23.BColegiul Național „Iulia Hașdeu“București
  24.BColegiul Național de Informatică „Tudor Vianu“București
  25.BLiceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes“București
  26.BColegiul Național Bilingv „George Coșbuc“București
  27.BColegiul Național de Muzică „George Enescu“București
  28.BColegiul Național „Emil Racoviță“București
  29.BColegiul Economic „Virgil Madgearu“București
  30.BȘcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu“București
  31.BSeminarul Teologic OrtodoxBucurești
  32.BColegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif“București
  33.BColegiul Național „Sfântul Sava“București
  34.BȘcoala Gimnazială „I.G. Duca“București
  35.BColegiul Național „Gheorghe Șincai“București
  36.BLiceul de Coregrafie „Floria Capsali“București
  37.BLiceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“București
  38.BȘcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“București
  39.BColegiul Economic „Viilor“București
  40.BColegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu“București
  41.BLiceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta“București
  42.BColegiul Național „Grigore Moisil“București
  43.BColegiul German „Goethe“București
  44.BLiceul Teoretic „Dante Alighieri“București
  45.BColegiul Național „Gheorghe Lazăr“București
  46.BLiceul Teoretic „Ady Endre“București
  47.BColegiul Național „Mihai Viteazul“București
  48.BColegiul Tehnic „Edmond Nicolau“București
  49.BColegiul Tehnic „Petru Maior“București
  50.BColegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu“București
  51.BColegiul Tehnic EnergeticBucurești
  52.BColegiul Tehnic Mecanic „Grivița“București
  53.BColegiul Tehnic „Iuliu Maniu“București
  54.BLiceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu“București
  55.BLiceul Teoretic „Eugen Lovinescu“București
  56.BLiceul Teoretic „Jean Monnet“București
  57.BȘcoala Gimnazială „Avram Iancu“București
  58.BȘcoala Gimnazială nr. 150București
  59.BȘcoala Gimnazială nr. 79București
  60.BȘcoala Gimnazială „Sfântul Andrei“București
  61.BȘcoala Gimnazială „Sfinții Voievozi“București
  62.BȘcoala Gimnazială nr. 194București
  63.BCColegiul Național „Ferdinand I“Bacău
  64.BCLiceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci“Onești
  65.BHLiceul Teologic Baptist „Emanuel“Oradea
  66.BHColegiul Național „Emanuil Gojdu“Oradea
  67.BHColegiul Economic „Partenie Cosma“Oradea
  68.BHGrădinița cu program prelungit nr. 1Beiuș
  69.BHGrădinița cu program prelungit nr. 50Oradea
  70.BHȘcoala Gimnazială „Oltea Doamna“Oradea
  71.BHȘcoala Gimnazială „Szacsvay Imre“Oradea
  72.BNColegiul Național „Liviu Rebreanu“Bistrița
  73.BRColegiul Național „Nicolae Bălcescu“Brăila
  74.BRColegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“Brăila
  75.BTColegiul Național „A.T. Laurian“Botoșani
  76.BVColegiul Național „Andrei Șaguna“Brașov
  77.BVColegiul Național „Johannes Honterus“Brașov
  78.BVColegiul Tehnic de TransporturiBrașov
  79.BVCentrul Școlar pentru Educație IncluzivăBrădet
  80.BVColegiul Național „Dr. Ioan Meșotă“Brașov
  81.BVColegiul Național Economic „Andrei Bârseanu“Brașov
  82.BVGrădinița cu program prelungit nr. 3Brașov
  83.BVGrădinița cu program prelungit nr. 5Brașov
  84.BVGrădinița cu program prelungit nr. 9Brașov
  85.BVLiceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu“Brașov
  86.BVȘcoala Gimnazială nr. 19Brașov
  87.BVȘcoala Gimnazială nr. 25Brașov
  88.BVȘcoala Gimnazială nr. 8Brașov
  89.BVȘcoala Profesională Specială CodleaCodlea
  90.BZColegiul Național „B. P. Hașdeu“Buzău
  91.CJLiceul Unitarian „János Zsigmond“Cluj-Napoca
  92.CJLiceul Teologic ReformatCluj-Napoca
  93.CJColegiul Național „George Barițiu“Cluj-Napoca
  94.CJColegiul Tehnic NapocaCluj-Napoca
  95.CJColegiul Național „Emil Racoviță“Cluj-Napoca
  96.CJColegiul Național „George Coșbuc“Cluj-Napoca
  97.CJCentrul Școlar pentru Educație IncluzivăCluj-Napoca
  98.CJColegiul de Muzică „Sigismund Toduță“Cluj-Napoca
  99.CJLiceul Teoretic „Onisifor Ghibu“Cluj-Napoca
  100.CJLiceul Teoretic „Avram Iancu“Cluj-Napoca
  101.CJLiceul Teoretic „Báthory István“Cluj-Napoca
  102.CJLiceul Teoretic „Brassai Sámuel“Cluj-Napoca
  103.CJLiceul Teoretic „Victor Babeș“Cluj-Napoca
  104.CJȘcoala Gimnazială „Horea“Cluj-Napoca
  105.CJȘcoala Gimnazială „Ion Creangă“Cluj-Napoca
  106.CJȘcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu“Cluj-Napoca
  107.CJȘcoala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flóra“Cluj-Napoca
  108.CJȘcoala Gimnazială Specială - Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/IntegratăCluj-Napoca
  109.CJȘcoala Profesională Specială SAMUSCluj-Napoca
  110.CLColegiul Național „Barbu Știrbei“Călărași
  111.CTColegiul Național „Mihai Eminescu“Constanța
  112.CTColegiul Național „Mircea cel Bătrân“Constanța
  113.CTColegiul Național de Arte „Regina Maria“Constanța
  114.CTGrădinița cu program prelungit nr. 45Constanța
  115.CTLiceul Teoretic „Lucian Blaga“Constanța
  116.CTȘcoala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu“Constanța
  117.CTȘcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“Constanța
  118.CTȘcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand“Constanța
  119.CVColegiul Național „Székely Mikó“Sfântu Gheorghe
  120.DBColegiul Național „Ienăchiță Văcărescu“Târgoviște
  121.DBColegiul Economic „Ion Ghica“Târgoviște
  122.DBGrădinița cu program prelungit nr. 1Târgoviște
  123.DBGrădinița cu program prelungit nr. 16Târgoviște
  124.DBGrădinița cu program prelungit nr. 13Târgoviște
  125.DBLiceul „Voievodul Mircea“Târgoviște
  126.DJColegiul Național Economic „Gheorghe Chițu“Craiova
  127.DJColegiul Național „Carol I“Craiova
  128.DJColegiul Național „Frații Buzești“Craiova
  129.GJColegiul Național „Tudor Vladimirescu“Târgu Jiu
  130.GJLiceul Tehnologic nr. 2Târgu Jiu
  131.GJȘcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu“Târgu Jiu
  132.GJȘcoala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“Târgu Jiu
  133.GJȘcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu“Târgu Jiu
  134.GLColegiul Național „Vasile Alecsandri“Galați
  135.GLColegiul Național „Calistrat Hogaș“Tecuci
  136.GLColegiul Național „Mihail Kogălniceanu“Galați
  137.GLColegiul Național „Vasile Alecsandri“Galați
  138.GLGrădinița cu program prelungit „Elena Doamna“Galați
  139.GLLiceul Teoretic „Emil Racoviță“Galați
  140.GLLiceul cu Program SportivGalați
  141.GLLiceul Teoretic „Mircea Eliade“Galați
  142.GLȘcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“Galați
  143.GLȘcoala Gimnazială nr. 29Galați
  144.GLȘcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare“Galați
  145.GLȘcoala Gimnazială nr. 28Galați
  146.GLȘcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu“Galați
  147.GRColegiul Național „Ion Maiorescu“Giurgiu
  148.HDColegiul Național „Decebal “Deva
  149.HRColegiul Național „Márton Áron“Miercurea-Ciuc
  150.IFȘcoala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu“Chitila
  151.IFLiceul German „Hermann Oberth“Voluntari
  152.ILColegiul Național „Mihai Viteazul“Slobozia
  153.ISColegiul NaționalIași
  154.ISColegiul Național „Mihai Eminescu“Iași
  155.ISColegiul Național „Costache Negruzzi“Iași
  156.ISColegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu“Iași
  157.ISLiceul Tehnologic „Petru Poni“Iași
  158.ISColegiul Economic „Virgil Madgearu“Iași
  159.ISColegiul Economic AdministrativIași
  160.ISColegiul Național „Garabet Ibrăileanu“Iași
  161.ISColegiul Național de Artă „Octav Băncilă“Iași
  162.ISColegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“Iași
  163.ISColegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi“Iași
  164.ISGrădinița cu program prelungit nr. 21Iași
  165.ISLiceul cu Program SportivIași
  166.ISLiceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“Iași
  167.ISLiceul Tehnologic de Mecatronică și AutomatizăriIași
  168.ISLiceul Tehnologic de Transporturi și de ConstrucțiiIași
  169.ISLiceul Tehnologic Economic de TurismIași
  170.ISLiceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu“Iași
  171.ISȘcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun“Iași
  172.ISȘcoala Gimnazială „Ion Creangă“Iași
  173.ISȘcoala Gimnazială „Otilia Cazimir“Iași
  174.ISȘcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu“Iași
  175.ISLiceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul“Iași
  176.ISLiceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“Iași
  177.ISLiceul Teoretic „Miron Costin“Iași
  178.MHColegiul Național „Traian“Drobeta-Turnu Severin
  179.MHLiceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu“Șimian
  180.MMColegiul Național „Gheorghe Șincai“Baia Mare
  181.MMColegiul Național „Vasile Lucaciu“Baia Mare
  182.MMColegiul Tehnic „George Barițiu“Baia Mare
  183.MMGrădinița cu program prelungit nr. 9Sighetu Marmației
  184.MMGrădinița cu program prelungit nr. 7Sighetu Marmației
  185.MMLiceul Tehnologic „Marmația“Sighetu Marmației
  186.MMȘcoala Gimnazială „George Coșbuc“Baia Mare
  187.MMȘcoala Gimnazială „Avram Iancu“Baia Mare
  188.MMȘcoala Gimnazială „George Coșbuc“Sighetu Marmației
  189.MMȘcoala Gimnazială „Octavian Goga“Baia Mare
  190.MMȘcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri“Baia Mare
  191.MSColegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian“Târgu Mureș
  192.MSColegiul Național „Unirea“Târgu Mureș
  193.MSCentrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1Târgu Mureș
  194.NTColegiul Național „Calistrat Hogaș“Piatra-Neamț
  195.OTColegiul Național „Radu Greceanu“Slatina
  196.PHColegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir“Breaza
  197.PHColegiul Național „Ion Luca Caragiale“Ploiești
  198.PHColegiul Național „Mihai Viteazul“Ploiești
  199.SBColegiul „Școala Națională de Gaz“Mediaș
  200.SBColegiul Național „Samuel von Brukenthal“Sibiu
  201.SBColegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum“Sibiu
  202.SBColegiul Național „Octavian Goga“Sibiu
  203.SBColegiul Economic „George Barițiu“Sibiu
  204.SJColegiul Național „Silvania“Zalău
  205.SMColegiul Național „Doamna Stanca“Satu Mare
  206.SMColegiul Național „Mihai Eminescu“Satu Mare
  207.SMGrădinița cu program prelungit „14 Mai“Satu Mare
  208.SVColegiul Național Militar „Ștefan cel Mare“Câmpulung Moldovenesc
  209.SVColegiul Național „Petru Rareș“Suceava
  210.SVColegiul „Alexandru cel Bun“Gura Humorului
  211.SVColegiul Național de Informatică „Spiru Haret“Suceava
  212.SVColegiul Național „Dragoș Vodă“Câmpulung Moldovenesc
  213.SVȘcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“Fălticeni
  214.SVȘcoala Gimnazială „Bogdan Vodă“Câmpulung Moldovenesc
  215.TLLiceul Teoretic „Grigore Moisil“Tulcea
  216.TLColegiul Dobrogean „Spiru Haret“Tulcea
  217.TMLiceul Teoretic „Nikolaus Lenau“Timișoara
  218.TMColegiul Național „Constantin Diaconovici Loga“Timișoara
  219.TMColegiul Național BănățeanTimișoara
  220.TMCentrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan“Timișoara
  221.TMCentrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu“Timișoara
  222.TMColegiul Economic „Francesco Saverio Nitti“Timișoara
  223.TMGrădinița cu program prelungit nr. 22Timișoara
  224.TMLiceul Teoretic „David Voniga Giroc“Timișoara
  225.TMLiceul Teoretic „Dositei Obradovici“Timișoara
  226.TMLiceul Teoretic „Grigore Moisil“Timișoara
  227.TMLiceul Teoretic Special „Iris“Timișoara
  228.TMȘcoala Gimnazială nr. 24Timișoara
  229.TMȘcoala Gimnazială nr. 30Timișoara
  230.TMȘcoala Gimnazială nr. 6Timișoara
  231.VLLiceul Tehnologic de TurismCălimănești
  232.VLColegiul Național „Alexandru Lahovari“Râmnicu Vâlcea
  233.VNColegiul Național „Unirea“Focșani
  -----