HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 18 august 2022privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 18 august 2022  Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc și stabilirea în avans a valorii ajutorului, prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, precum și cele ale art. 17 lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se acordă ajutor financiar operatorilor economici care respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) și art. 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc și stabilirea în avans a valorii ajutorului.(2) Ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc proaspete sau refrigerate se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A)“.  +  Articolul 2Valoarea totală a ajutorului financiar, prevăzut la art. 1 alin. (1), stabilit în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc proaspete sau refrigerate este în limita sumei de 373.071,660 lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de 75.400 euro, cursul de schimb fiind cel anunțat de Banca Centrală Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, respectiv 4,9479 lei pentru 1 euro.  +  Articolul 3Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă pentru cererile depuse în perioada stabilită potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022, numai pentru cantitățile de carne de porc proaspătă sau refrigerată depozitată după depunerea cererilor menționate anterior.  +  Articolul 4Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului financiar este de 10 tone per cerere pentru produse dezosate și 15 tone per cerere pentru alte produse.  +  Articolul 5Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) și sumele corespunzătoare pentru fiecare perioadă de depozitare, potrivit prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Cuantumul garanției necesare în conformitate cu art. 4 lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.238 este egal cu 20% din cuantumurile ajutorului prevăzute în coloanele 3-6 din anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).(2) APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite.(3) În baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele cuvenite, transmis de APIA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).(4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanților, potrivit legislației în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 18 august 2022.Nr. 1.031.  +  ANEXĂ
  CATEGORIILE DE PRODUSE ELIGIBILE
  pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) din hotărâre
  și sumele corespunzătoare pentru fiecare perioadă de depozitare
  Categorii de produseProduse pentru care se acordă ajutorCuantumul ajutorului pentru o perioadă de depozitare de (euro/tonă)Cantități pentru care se solicită ajutor depozitare privată carne porc (tone)Valoare totală ajutor (euro)Valoare garanție (euro)
  60 de zile90 de zile120 de zile150 de zile60 de zile90 de zile120 de zile150 de zile60 de zile90 de zile120 de zile150 de zile
  123456789101112131415
  Categoria 1ex 0203 11 10Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, fleică și șira spinării^(1)Carcase întregi de animale de până la 20 kg270286301317
  Categoria 2ex 0203 12 11ex 0203 12 19ex 0203 19 11ex 0203 19 13JamboaneSpetePărți anterioareSpinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet^(2) (3)326341357372
  Categoria 3ex 0203 19 55Picioare, spete, părți anterioare, spinări cu sau fără ceafă sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate^(2) (3)37739240742320075.40015.080
  Categoria 4ex 0203 19 15Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular282297313327
  Categoria 5ex 0203 19 55Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără șorici și coaste348361375389
  Categoria 6ex 0203 19 55Părți tranșate din „mijloc“, cu sau fără șorici sau grăsime, dezosate^(4)279293306320
  Categoria 7ex 0209 10 11Slănină cu sau fără șorici^(5)157168180190
  ^(1) Se poate acorda ajutor și pentru semicarcase prezentate sub formă de bucăți Wiltshire, adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă, osânză, rinichi, mușchi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian și diafragmă.^(2) Spinările și ceafa pot avea sau nu șorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poate depăși 25 mm grosime.^(3) Cantitatea contractată poate conține orice combinație a produselor menționate.^(4) Prezentate în același fel ca produsele încadrate la codul NC 0210 19 20.^(5) Țesut adipos proaspăt care se acumulează sub șorici și aderă la acesta, indiferent de partea de porc de la care provine; dacă este prezentat cu șorici, greutatea țesutului adipos trebuie să depășească greutatea șoriciului.
  ----