ORDIN nr. 155 din 8 august 2022pentru aprobarea Normelor privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 17 august 2022    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) și art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Referatul de specialitate nr. 21.148 din 5.08.2022 elaborat de Serviciul radioprotecție, deșeuri radioactive și transport,președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 62/2004 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
    Cantemir Marian Ciurea-Ercău
    București, 8 august 2022.Nr. 155.  +  ANEXĂNORMEprivind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizareal Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare