ORDIN nr. 3 din 8 august 2022privind regulile de sistem ale TARGET - România
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 17 august 2022    Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 404, 404^1 și 405 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește regulile de sistem ale TARGET - România, care este componenta națională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET).  +  Articolul 2(1) Regulile de sistem ale TARGET - România sunt prevăzute în anexele nr. I și III.(2) Regulile de sistem sunt aplicabile participanților la sistemul TARGET - România, care au încheiat cu Banca Națională a României contractul de participare la sistem prevăzut în anexa nr. II.(3) Anexele nr. I-III*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. I-III se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2022.(2) Dispozițiile art. 14 din titlul I, ale art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 10-13 din titlul II, ale art. 5 alin. (3) lit. (a) din titlul III, art. 8-11 din titlul IV din anexa nr. I, precum și orice alte dispoziții privind creditul pe parcursul zilei (intraday credit), operațiunile de autocolateralizare (auto-collateralisation operations), operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, rezervele minime obligatorii ale Eurosistemului și operațiunile aferente depunerilor și retragerilor de numerar ale Eurosistemului intră în vigoare la data adoptării de către România a monedei euro.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2015 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 18 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 8 august 2022.Nr. 3.  +  ANEXE nr. I-IIIANEXEprivind regulile de sistem ale TARGET - România