DECIZIE nr. 1.069 din 9 august 2022privind autorizarea Societății TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 17 august 2022    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 și 11 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări,în baza Notei direcției generale din cadrul sectorului asigurări-reasigurări, înregistrată cu nr. SA-DG/10496.19 din 7.07.2022, privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare ca intermediar principal - companie de brokeraj a Societății TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,ca urmare a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 3.08.2022, privind acordarea autorizației de funcționare ca intermediar principal - companie de brokeraj a Societății TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Societatea TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul București, strada Ienăchiță Văcărescu nr. 60, corp I, etaj 2, sectorul 4, număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/1484/2018, cod unic de înregistrare fiscală 38797959/05.02.2018, este autorizată să funcționeze ca intermediar principal - companie de brokeraj având ca obiect de activitate activitatea de distribuție, conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.  +  Articolul 2Societatea are dreptul de a practica activitatea de intermediar principal - companie de brokeraj începând cu data înregistrării în Registrul intermediarilor principali.  +  Articolul 3Societatea TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligația de a transmite la reînnoire copia scanată a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională Serviciului supraveghere, control intermediari și canale alternative de distribuție la următoarea adresă electronică: office@asfromania.ro, de a deschide și de a menține registrele prevăzute la art. 4 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021, cu respectarea prevederilor art. 8 din aceeași normă.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena Doina Dascălu
    București, 9 august 2022.Nr. 1.069.----