ORDIN nr. 4.403 din 4 august 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 17 august 2022  Având în vedere prevederile:– art. 340 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6-10 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Calificări și Consiliul național al calificărilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 4 august 2022.Nr. 4.403.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor