ORDIN nr. 108 din 12 august 2022privind completarea anexei nr. 1 la Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 17 august 2022    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 1 la Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 1 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 17 și 18, cu următorul cuprins:17. EUBAM Moldova Ucraina - misiune UE de asistență la frontieră, 2008-2009*); 18. EUPM Bosnia și Herțegovina - misiune de poliție a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, 2003-2005, 2010-2011*).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 12 august 2022.Nr. 108.---