ORDIN nr. 3.234 din 5 august 2022pentru reacreditarea Muzeului Județean Argeș din municipiul Pitești, județul Argeș
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 12 august 2022    În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 5.082 din 26.07.2022,în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se reacreditează Muzeul Județean Argeș, cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Lucian Romașcanu
    București, 5 august 2022.Nr. 3.234.----