HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 10 august 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 12 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 10 august 2022.Nr. 1.005.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIRegia Autonomă „Monetăria Statului“București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30CUI RO427304
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  ----