DECRET nr. 1.078 din 11 august 2022privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 august 2022    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.982/2022,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICLa data de 15 august 2022, doamna Eugenia Iovănaș, judecător la Tribunalul Arad, delegată în funcția de președinte al Secției a III-a contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale a acestei instanțe, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 11 august 2022.Nr. 1.078.----