ORDIN nr. 20.569 din 29 iunie 2022privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
EMITENT
  • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022    Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;– Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“;– Referatul de aprobare nr. 253 din 21.06.2022 al Direcției generale politici pentru tineret și locuire,în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală politici pentru tineret și locuire va comunica prezentul ordin direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și caselor de cultură ale studenților, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 610/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
    Gabriela Firea
    București, 29 iunie 2022.Nr. 20.569.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului CulturalSportiv Studențesc "Tei"