ORDIN nr. 164 din 27 iulie 2022privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesiune nr. 20.612/2017 a activității de exploatare a bazaltului din perimetrul Vorța Dedii, județul Hunedoara, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022    Având în vedere:– art. 24 alin. (1) și (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 109-113 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.054 din 21.07.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune pentru exploatarea bazaltului nr. 20.612/2017 din perimetrul Vorța Dedii, județul Hunedoara, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 15 iunie 2022, de la BELEVION GEOTOPO - S.R.L., având număr de înregistrare la registrul comerțului J20/542/1998, cod unic de înregistrare 10818431 către HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA - S.A., având număr de înregistrare la registrul comerțului J40/5389/1998, cod unic de înregistrare 10640589.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 27 iulie 2022.Nr. 164.----