DECIZIE nr. 431 din 10 august 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022  Având în vedere propunerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, formulată prin Adresa nr. 4.150/GF din 1 august 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/22.626/MN din 2 august 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 35.557/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 5 septembrie 2022, doamna Cristina-Mirela Cuculas, șef serviciu, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 10 august 2022.Nr. 431.-----