DECIZIE nr. 429 din 10 august 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Justiției
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022  Având în vedere Adresa Ministerului Justiției nr. 3/11.694 din 1 august 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.721 din 1 august 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 35.529/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 18 august 2022, domnul Ion-Claudiu Teodorescu, consilier superior, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Justiției pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 10 august 2022.Nr. 429.-----