HOTĂRÂRE nr. 987 din 3 august 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se actualizează valoarea de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Alexandru-Cristian Vasilescu,
  secretar de stat
  p. Departamentul pentru Relații Interetnice,
  Thomas Șindilariu,
  subsecretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 987.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr.MFCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventarSituația juridicăTipul bunului
  Baza legalăÎn administrare/concesiune
  12345678910
  1552918.29.06Imobil - clădire sediu administrativTeren și casă în suprafață de 790 mp, regim de înălțare D + P + E + M, CF nr. 309958-C1; sală de conferințe la demisol, CF nr. 309958-C2Țara: România; județul: Cluj; municipiul Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 520095.660.000Hotărârea Guvernului nr. 405/2007În administrare prin Hotărârea Guvernului nr. 475/2009: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, cod fiscal: 22678285Imobil
  ----