HOTĂRÂRE nr. 985 din 3 august 2022privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022  În conformitate cu art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a bunurilor prevăzute la art. 1, în condițiile legii. Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. își va actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 985.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova,
  Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat
  al statului pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării
  CS MTI: 13633330CUI Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“- S.A.: R11054529
  Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. crt.Nr. MF.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar (lei)Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  0123456789101112
  SRCF Craiova
  1121326 parțial8.10.08Triajul de rețea Craiova, linii interoperabileLungime linii c.f. = 0,534 km reali(stația de cale ferată Craiova Triaj)CF 65330Sucursalele regionale CF București, Timișoara, BrașovSucursala Regională CF Craiova199846.992,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  2147780 parțial8.10.01Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabileLungimea totală a liniilor c.f. = 5,349 km;- din care, linie electrificată = 0,012 kmaparate de cale echivalente = 48 buc.(stațiile de cale ferată Arcești, Zlătărei, Fișcălia, Râureni, Lotru, Cornet, Turnu Roșu, Drobeta-Turnu Severin Mărfuri, Ișalnița, Cernele, Plaiu Vulcănești, Afumați, Filiași, Banu Mărăcine, Jiu Vechi, Drobeta-Turnu Severin, Drăgotești)CF 50443, 35143, 35288, 51409, 37357, 36038, 102769, 50104, 842, 34063, 30149, 31819, 213349, 215040, 50819, 35826Sucursalele regionale CF București, Timișoara, BrașovSucursala Regională CF Craiova19984.136.046,14Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  3147781 parțial8.10.01Linii ferate de circulație și aparate de cale neinteroperabileLungimea totală a liniilor c.f. = 0,181 km;aparate de cale = 6 buc.(stațiile de cale ferată Copăceni, Popești, Alunu)CF 35571, 36059, 36284Sucursalele regionale CF București, Timișoara, BrașovSucursala Regională CF Craiova1998161.381,50Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  4147786 parțial8.10.07Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabileAnsamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și tehnică de calcul;grupuri electrogene = 3 buc.(stațiile de cale ferată Bibești, Lunca Budieni, Valea Sadului)Sucursalele regionale CF București, Timișoara, BrașovSucursala Regională CF Craiova19981.636,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  SRCF Timișoara
  5147792 parțial8.10.01Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabileAparat de cale echivalent = 1 buc.CF 426159(stația CF Timișoara Sud)Sucursalele regionale CF Cluj, Brașov, CraiovaSucursala Regională CF Timișoara1998556,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  SRCF Brașov
  6147822 parțial8.10.07Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabileAnsamblul echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calculClădiri = 3 buc.; instalații CED = 1 buc.; instalații SAT = 1 buc.;(stațiile CF Cristian, Scorei, Tilișca, Podu Olt, Racovița)(instalații autostop: Cristian, linie de transport energie electrică: Racovița și Scorei, rețea de iluminat: Hașag, Racovița, Sibiu Fabrică și Veștem, iluminat electric: Răhău)Sucursalele regionale CF Cluj, București, Timișoara, Craiova, Galați, IașiSucursala Regionala CF Brașov199846.395,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  71478238.10.07Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabileAnsamblul echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calculinstalații BLA = 1 buc.; instalații CED = 1 buc.;(stația CF Șard Ighiu)(instalație ASB: Zlatna, rețea de iluminat: Bernadea, rețea de iluminat sub 1 kV: Cisnădie, rețea electrică, alimentare și iluminat: Bahnea, Coroiu, Fântânele, Gănești, Ghindari, Sângiorgiu de Pădure, Sărățeni, Sâncel, Cetatea de Baltă și Cornești Târnava, rețea electrică și alimentare ELEF: Feneș, rețea electrică și alimentare: Șona, iluminat exterior: Șard Ighiu, racord electric de iluminat: Cioc, racord iluminat electric: Șoimuș) Sucursalele regionale CF Cluj, București, Timișoara, Craiova, Galați, IașiSucursala Regionala CF Brașov199817.811,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  SRCF Iași
  8147828 parțial8.10.01Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabileLinii CF electrificate = 0,079 km (DIAG 15/19, Stația CF Verești)CF 31819 Sucursalele regionale CF Cluj, GalațiSucursala Regională CF Iași199855,30Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  9147830 parțial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabileDeviere drum km 419+989-421+308, Ploiești-VicșaniCF 32123Sucursalele regionale CF Cluj, GalațiSucursala Regională CF Iași199860,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  10147835 parțial8.10.07Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabileInstalații SBW, CEM = 9 buc.Sucursalele regionale CF Cluj, GalațiSucursala Regională CF Iași1998162.550,85Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  SRCF Constanța
  11147854 parțial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabilePoduri = 1 buc. (L = 12 ml, S = 78 mp, Gura Ialomiței-Giurgeni) CF 21104; podețe = 4 buc. (L = 2,80 ml, S = 52 mp, Țăndărei-Chirana) CF 23170 (L = 1,80 ml, S = 10 mp, Chirana-Gura Ialomiței) CF 22448; (L = 1,20 ml, 57 mp, Țăndărei-Chirana) CF 23175; (L = 1.20 ml, S = 38 mp, Țăndărei-Chirana) CF 22448Sucursalele regionale CF Galați, BucureștiSucursala Regională CF Constanța199833.308,47Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  12154984 parțial8.10.10Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabilePărți componente ale unor site-uri ISDN și DTBN (fără a constitui un site integral, stațiile Constanța, Fetești și Ciulnița)Sucursalele regionale CF Galați, BucureștiSucursala Regională CF Constanța1998323.703,65Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareConcesionateConcesionateImobil
  -----