HOTĂRÂRE nr. 996 din 3 august 2022privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum și pentru revocarea dreptului de folosință gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 și art. 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 288 alin. (1) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă dreptul de folosință gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra bunurilor imobile identificate potrivit anexei nr. 1, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii.  +  Articolul 3La anexa: „Datele de identificare a imobilelor care se dau în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a Uniunii Scriitorilor din România“ la Hotărârea Guvernului nr. 45/2002 privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, poziția referitoare la „Pavilioanele nr. 1 și 2“ se abrogă, ca urmare a revocării dreptului de folosință gratuită conform art. 2.  +  Articolul 4(1) Se aprobă transmiterea bunurilor imobile, având regimul juridic de monument istoric, identificate potrivit anexei nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în vederea realizării obiectivului de investiții de interes public local „Casa scriitorilor“, obiectiv cu destinație turistică pentru cazare și alimentație publică.(2) Investiția prevăzută la alin. (1) se va realiza în termen de 15 ani de la preluarea bunurilor imobile identificate potrivit anexei nr. 2.(3) În cazul în care obiectivul de investiții prevăzut la alin. (1) nu se va realiza în termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Culturii va iniția procedurile necesare pentru revenirea bunurilor imobile în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile conform alin. (1) are obligația administrării și protejării acestora cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Predarea-preluarea bunurilor imobile pentru care a fost revocat dreptul de folosință potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Uniunea Scriitorilor din România și Ministerul Culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise conform prevederilor art. 4 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii și Primăria Rodna, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Ministerul Culturii își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și împreună cu Ministerul Finanțelor va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 996.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Culturii, pentru care se modifică datele tehnice
  și se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării
  1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal  
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar inițială (lei)Valoarea de inventar (valoare actualizată) (lei)Baza legală, în administrare/ concesiune
  Descrierea tehnicăVecinătăți Adresa
  012345678910
  11632878.24.01Casa Scriitorilor- Pavilionul 1 - C1Nr. niveluri: 3; S. construită la sol: 168 mp; C1 - Pavilion 1 având regimul de înălțime P + E + M și suprafața construită desfășurată de 504 mp, construită pe fundații din beton, pereți portanți de cărămidă, mansardă din lemn, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, scări exterioare din lemn, compusă din:la parter: restaurant cu 3 săli servire, grup sanitar și depozit, cu suprafața utilă de 120,24 mp și suprafața construită de 168 mp;la etaj: 8 camere, grup sanitar și un balcon, cu suprafața utilă de 144,05 mp și suprafața construită de 168 mp;la mansardă: 2 camere, 2 balcoane, cu suprafața utilă de 42,10 mp și suprafața construită de 168 mp;- Anexă - C2Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 106 mp; C2 - bucătărie, având regim de înălțime P și suprafața construită desfășurată de 106 mp, construită pe fundații de beton, pereți portanți de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, compusă din 3 săli de preparare cu suprafața utilă de 74,95 mp;- Pavilionul 2 - C3Nr. niveluri: 2; S. construită la sol: 236 mp; C3 - Pavilion II având regimul de înălțime P + M și suprafața construită desfășurată de 472 mp, construită pe fundații din beton, pereți portanți de cărămidă, mansardă din lemn, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, compusă din:la parter: 7 camere, hol, grup sanitar și casa scării, cu suprafața utilă de 170,24 mp și suprafața construită de 236 mp;la mansardă: 7 camere, hol, grup sanitar, casa scării și balcon cu suprafața utilă de 196,65 mp și suprafața construită de 236 mp;- C4Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 99 mp; C4 - Anexă, imobil parter din zidărie.Teren în suprafață de 4.291 mp, CF 27122  Țara: România, comuna Rodna, satul Valea Vinului, cartier, Drumul comunal, FN, județul Bistrița-Năsăud2002191.902187.966Decretul-lege nr. 260/1945Hotărârea Guvernului nr. 45/2002Hotărârea Guvernului nr. 786/2017
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Culturii, care sunt transmise în domeniul public al comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumireaAdresaCaracteristicile tehnice ale bunului imobil care se transmiteValoarea de inventar (valoare actualizată) (lei)Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil
  012345678
  11632878.24.01Casa ScriitorilorȚara: România, comuna Rodna, satul Valea Vinului, cartier, Drumul comunal, FN, județul Bistrița-Năsăud- Pavilionul 1 - C1Nr. niveluri: 3; S. construită la sol: 168 mp; C1 - Pavilion 1 având regimul de înălțime P + E + M și suprafața construită desfășurată de 504 mp, construită pe fundații din beton, pereți portanți de cărămidă, mansardă din lemn, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, scări exterioare din lemn, compusă din:la parter: restaurant cu 3 săli servire, grup sanitar și depozit, cu suprafața utilă de 120,24 mp și suprafața construită de 168 mp;la etaj: 8 camere, grup sanitar și un balcon, cu suprafața utilă de 144,05 mp și suprafața construită de 168 mp;la mansardă: 2 camere, 2 balcoane, cu suprafața utilă de 42,10 mp și suprafața construită de 168 mp;- Anexă - C2Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 106 mp; C2 - bucătărie, având regim de înălțime P și suprafața construită desfășurată de 106 mp, construită pe fundații de beton, pereți portanți de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, compusă din 3 săli de preparare cu suprafața utilă de 74,95 mp;- Pavilionul 2 - C3Nr. niveluri: 2; S. construită la sol: 236 mp; C3 - Pavilion II având regimul de înălțime P + M și suprafața construită desfășurată de 472 mp, construită pe fundații din beton, pereți portanți de cărămidă, mansardă din lemn, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, compusă din:la parter: 7 camere, hol, grup sanitar și casa scării, cu suprafața utilă de 170,24 mp și suprafața construită de 236 mp;la mansardă: 7 camere, hol, grup sanitar, casa scării și balcon cu suprafața utilă de 196,65 mp și suprafața construită de 236 mp;- C4Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 99 mp; C4 - Anexă, imobil parter din zidărieTeren în suprafață de 4.291 mp,CF 27122187.966Statul român, din administrarea Ministerului Culturii, C.U.I. 4192812Comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, C.U.I. 4512321
  -----