HOTĂRÂRE nr. 995 din 3 august 2022privind închirierea unor părți din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 10 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, art. 861 alin. (3) și al art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă închirierea unor părți din imobilul 1137, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării de activități sportive.(2) Închirierea părților de imobil prevăzute la alin. (1) se face prin licitație publică, în condițiile legii.(3) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu aceeași perioadă, prin act adițional, cu acordul părților.(4) Prețul minim al închirierii este de 4.731 euro/lună fără TVA pentru fiecare parte din imobilul 1137, iar plata va fi efectuată în lei, la cursul de schimb valutar leu-euro stabilit de Banca Națională a României.  +  Articolul 2Sumele obținute din închirierea părților de imobil prevăzute la art. 1 alin. (1) se varsă integral la bugetul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 995.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor părți din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului
  și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care se închiriază
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică, nr. carte funciară/ nr. cadastral, valoarea de inventar a imobilului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiElemente-cadru de descriere tehnică ale părții de imobil care se închiriază, nr. carte funciară/ nr. cadastral, și valoarea de inventarPersoana juridică în administrarea căreia se află imobilul
  01234567
  1103588 - parțial8.19.01Imobil 1137 - parțialMunicipiul București, șoseaua Vitan-Bârzești nr. 2-4, sectorul 4Construcții și teren*Carte funciară nr. 232626Nr. cadastral 232626Valoarea de inventar - 28.447.817 leiSuprafața terenului = 9.462 mpValoarea de inventar = 271.724,165 leiCarte funciară nr. 232626Nr. cadastral 232626Ministerul Apărării NaționaleCUI - 11424532
  2103588 - parțial8.19.01Imobil 1137 - parțialMunicipiul București, șoseaua Vitan-Bârzești nr. 2-4, sectorul 4Construcții și teren*Carte funciară nr. 232626Nr. cadastral 232626Valoarea de inventar - 28.447.817 leiSuprafața terenului = 9.462 mpValoarea de inventar = 271.724,165 leiCarte funciară nr. 232626Nr. cadastral 232626Ministerul Apărării NaționaleCUI - 11424532
  * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  -----