HOTĂRÂRE nr. 992 din 3 august 2022privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 10 august 2022  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.  +  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 992.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă
  Buzău-Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului,
  Apelor și Pădurilor, la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite24326056Administrația Națională „Apele Române“
  3. Ordonator terțiar de credite23877359Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița
  Nr. crt.Nr. MFCod de clasificareDenumireDescriere tehnicăAdresaAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei)
  1.638478.03.03Lacul BrebuBH Ialomița, lac natural de tasare, sup. = 4 ha, volum = 0,02 mil. mc.Țara: România; județul: Prahova; -; -; nr.: -; DA Ialomița-Buzău1998300.840
  2.638928.03.03Lacul Lutul AlbS teren = 3.617.105 mp, CF nr. 81186 UAT Movila Miresii, BH Dunăre, lac natural crov, volum = 0,255 mil. mc.Țara: România; județul: Brăila; comuna Movila Miresii; -; nr.: -;1998388.281
  3.641168.17.03Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de conturSuprafață expropriată = mp; suprafață la nivelul coronamentului = mp; CF = 70990, UAT Pucioasa, beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc., St = 1.073.449 mp Țara: România; județul: Dâmbovița; orașul Pucioasa; -; nr.: -; Dâmbovița1998132.326.077
  4.641178.17.02Baraj Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac BolbociSuprafață la NNR = mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF = 71046, UAT Moroeni, anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc., St = 987.565 mpȚara: România; județul: Dâmbovița; comuna Moroeni; -; nr.: -; Dâmbovița1998357.309.995
  5.641278.17.02Acumulare Dridu + pasarelă pietonală + derivație Ialomița-MostișteaS totală = 10.837.206 mp, bun imobil intabulat parțial, S teren = 22.546 mp, Sconstr_C1 - baraj_de_beton = 4.045 mp, Sconstr_C2 - baraj_de_pământ = 17.275 mp, Sconstr_C3 - baraj_de_pământ = 848 mp, CF nr. 21347 UAT Dridu, S teren = 69.356 mp, Sconstr_C1 - descărcător = 4.308 mp, CF nr. 21409 UAT Dridu, S teren = 4.201.464 mp, Sconstr_C1 - stație_pompare = 24 mp, Sconstr_C2 - dig_de_contur = 17.043 mp, Sconstr_C3 - dig_de_contur = 33.649 mp, CF nr. 21415 UAT Dridu, S teren = 1.263 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 1.263 mp, CF nr. 22173 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 2.350.602 mp, Sconstr_C1 - pasarelă_pietonală = 445 mp, Sconstr_C2 - dig_de_apărare = 66.623 mp, Sconstr_C3 - dig_de_contur = 6.924 mp, CF nr. 22223 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 1.700 mp, CF nr. 22224 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 94.883 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 10.141 mp, CF nr. 22225 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 106.529 mp, CF nr. 27597 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 14.280 mp, CF nr. 22232 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 6.683 mp, CF nr. 22235 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 14.092 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 14.092 mp, CF nr. 26889 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 3.858.813 mp, Sconstr_C1 - stație_pompare = 20 mp, Sconstr_C2 - dig_de_contur = 9.605 mp, CF nr. 22242 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 2.139 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 2.139 mp, CF nr. 22243 UAT Fierbinți-Târg, S teren = 23.496 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 6.941 mp, CF nr. 53555 UAT Nuci, S teren = 783 mp, CF nr. 53561 UAT Nuci, S teren = 68.577 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 16.917 mp, CF nr. 53562 UAT Nuci, lungime derivație - 17,8 kmȚara: România; județul: Ialomița; comuna Dridu; -; nr.: -; orașul Fierbinți-Târg; județul: Ilfov; comuna Nuci1986741.457.294
  Țara: România; județul: Ialomița; comuna Dridu; -; nr.: -; orașul Fierbinți-Târg; județul: Ilfov; comuna Nuci1986741.457.294
  6.650358.28.01Canton 1 DeduleștiSuprafață teren = 2.841 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 110 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 110 mp; tip clădire = P; CF = 70033, UAT Mircea Vodă; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; satul Dedulești; -; nr.: -; Brăila199826.450
  7.650368.28.01Canton I Latinu - Vădeni BH SiretSuprafață teren = 6.177 mp; suprafață construită = C1 - canton = 64 mp, C2 - anexă = 53 mp, C3 - anexă = 64 mp, C4 - anexă = 51 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 64 mp, C2 - anexă = 53 mp, C3 - anexă = 64 mp, C4 - anexă = 51 mp; tip clădire = P; CF = 70034, UAT Vădeni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; comuna Vădeni; -; nr.: -199830.063
  8.650388.28.01Canton 6 - centru gospodărie Gurguieți BH BuzăuSuprafață teren = 5.045 mp; suprafață construită = C1 - canton = 98 mp, C2 - anexă = 68 mp, C3 - anexă = 64 mp, C4 - anexă = 11 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 98 mp, C2 - anexă = 68 mp, C3 - anexă = 64 mp, C4 - anexă = 11 mp; tip clădire = P; CF = 71059, UAT Scorțaru Nou; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; satul Gurguieți; -; nr.: 1; Brăila199834.520
  9.650408.28.01Canton BudeștiSuprafață teren = 3.931 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 51 mp, S_C2 - anexă = 18 mp, S_C3 - anexă = 13 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 51 mp, S_C2 - anexă = 18 mp, S_C3 - anexă = 13 mp; tip clădire = P; CF = 20582, UAT Budești; suprafața utilă = mpȚara: România; județul: Călărași; orașul Budești; Str. Gării; nr.: -; Călărași1998115.908
  10.650418.28.01Canton DorobanțuSuprafață teren = 4.537 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 122 mp, S_C2 - anexă = 67 mp, S_C3 - anexă = 4 mp, S_C4 - anexă = 7 mp, S_C5 - anexă = 27 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 122 mp, S_C2 - anexă = 67 mp, S_C3 - anexă = 4 mp, S_C4 - anexă = 7 mp, S_C5 - anexă = 27 mp; tip clădire = P; CF = 20190, UAT Dorobanțu; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Călărași; comuna Dorobanțu; -; nr.: -; Călărași1998107.237
  11.650438.28.01Canton GurbăneștiSuprafață teren = 3.192 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 110 mp, S_C2 - anexă = 155 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 330 mp, S_C2 - anexă = 155 mp; tip clădire = P + 2; CF = 20172, UAT Gurbănești; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Călărași; comuna Gurbănești; -; nr.: -;Călărași1998713.787
  12.650448.28.01Baracă tip Bacău 306 Țăndărei - sediu formațieSuprafață teren = 5.092 mp; suprafață construită = S_C1 - sediu_formație = 100 mp, S_C2 - anexă = 295 mp, S_C3 - anexă = 37 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - sediu_formație = 100 mp, S_C2 - anexă = 295 mp, S_C3 - anexă = 37 mp; tip clădire = P; CF = 20124, UAT Țăndărei; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Ialomița; orașul Țăndărei; Str. Silozului; nr.: -; Ialomița199855.364
  13.650468.28.01Canton exploatare Urziceni Valea PlopiSuprafață teren = 2.552 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 62 mp, S_C2 - anexă = 43 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 62 mp, S_C2 - anexa = 43 mp; tip clădire = P; CF = 20097, UAT Urziceni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Ialomița; municipiul Urziceni; -; nr.: -; Ialomița1998119.167
  14.650508.28.01Canton CarageleSuprafață teren = 2.618 mp; suprafață construită = C1 - canton = 81 mp, C2 - anexă = 75 mp, C3 - anexă = 17 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 162 mp, C2 - anexă = 75 mp, C3 - anexă = 17 mp; tip clădire = P + 1; CF = 20338, UAT Luciu; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Buzău; satul Caragele; -; nr.: -;1998463.510
  15.650518.28.01Canton PătârlageleSuprafață teren = 2.844 mp; suprafață construită = C1 - canton = 80 mp, C2 - anexă = 26 mp, C3 - bazin_apă = 22 mp, C4 - anexă = 85 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 80 mp, C2 - anexă = 26 mp, C3 - bazin_apă = 22 mp, C4 - anexă = 85 mp; tip clădire = P; CF = 20792, UAT Pătârlagele; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Buzău; orașul Pătârlagele; -; nr.: -; Buzău199887.619
  16.650528.28.01Canton RușețuSuprafață teren = 2.754 mp; Suprafață construită = C1 - canton = 79 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 158 mp; tip clădire = P + 1; CF = 20162, UAT Rușețu; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Buzău; comuna Rușețu; -; nr.: -; Buzău1998107.092
  17.650538.28.01Canton SmeeniSuprafață teren = 1.026 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 77 mp, S_C2 - anexă = 69 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 154 mp, S_C2 - anexă = 69 mp; tip clădire = P + 1; CF = 20493, UAT Smeeni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Buzău; satul Sălcioara; -; nr.: -; Buzău199881.494
  18.650558.28.01Canton 2 Latinu - VădeniBH SiretSuprafață teren = 1.647 mp; suprafață construită = C1 - canton = 58 mp, C2 - anexă = 67 mp, C3 - anexă = 20 mp, C4 - anexă = 3 mp, C5 - anexă = 41 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 58 mp, C2 - anexă = 67 mp, C3 - anexă = 20 mp, C4 - anexă = 3 mp, C5 - anexă = 41 mp; tip clădire = P; CF = 70017, UAT Vădeni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; comuna Vădeni;-; nr.: -;199818.041
  19.650568.28.01Canton 3 Latinu - VădeniBH SiretSuprafață teren = 3.102 mp; suprafață construită = C1 - canton = 87 mp, C2 - anexă = 82 mp, C3 - anexă = 97 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 87 mp, C2 - anexă = 82 mp, C3 - anexă = 97 mp; tip clădire = P; CF = 70014, UAT Siliștea; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; comuna Siliștea; -; nr.: -;199830.545
  20.650578.28.01Canton 3 Vișani BH BuzăuSuprafață teren = 3.338 mp; suprafață construită = C1 - canton = 111 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 111 mp; tip clădire = P; CF = 70004, UAT Vișani; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; comuna Vișani; -; nr.: -; Brăila199821.798
  21.650598.28.01Canton 4 Latinu - Vădeni BH SiretSuprafață teren = 4.814 mp; suprafață construită = C1 - canton = 88 mp, C2 - anexă = 59 mp, C3 - anexă = 22 mp, C4 - anexă = 37 mp, C5 - anexă = 48 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 88 mp, C2 - anexă = 59 mp, C3 - anexă = 22 mp, C4 - anexă = 37 mp, C5 - anexă = 48 mp; tip clădire = P; CF = 70012, UAT Siliștea; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; comuna Siliștea; -; nr. :-;199831.579
  22.650608.28.01Canton 4 Nămoloasa - Măxineni BH SiretSuprafață teren = 3639 mp; suprafață construită = C1 - canton = 135 mp, C2 - anexă = 93 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 135 mp, C2 - anexă = 93 mp; tip clădire = P; CF = 71596, UAT Măxineni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; satul Corbu Vechi; -; nr.: -;199841.369
  23.650618.28.01Canton 5 Latinu - Vădeni (Voinești) BH SiretSuprafață teren = 2.120 mp; suprafață construită = C1 - canton = 58 mp, C2 - anexă = 71 mp, C3 - anexă = 20 mp, C4 - anexă = 3 mp, C5 - anexă = 49 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 58 mp, C2 - anexă = 71 mp, C3 - anexă = 20 mp, C4 - anexă = 3 mp, C5 - anexă = 49 mp; tip clădire = P; CF = 70028, UAT Măxineni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; satul Voinești; -; nr.: -;199820.917
  24.650628.28.01Canton 5 Nămoloasa - Măxineni BH SiretSuprafață teren = 5.110 mp; suprafață construită = C1 - canton = 106 mp, C2 - anexă = 86 mp, C3 - anexă = 37 mp, C4 - anexă = 23 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 106 mp, C2 - anexă = 86 mp, C3 - anexă = 37 mp, C4 - anexă = 23 mp; tip clădire = P; CF = 70048, UAT Măxineni; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; comuna Măxineni; -; nr.: -;19985.029
  25.650638.28.01Canton 6 Pitulați BH BuzăuSuprafață teren = 4.121 mp; suprafață construită = C1 - canton = 60 mp, C2 - anexă = 16 mp, C3 - anexă = 4 mp, C4 - anexă = 100 mp, C5 - anexă = 8 mp, C6 - anexă = 9 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 60 mp, C2 - anexă = 16 mp, C3 - anexă = 4 mp, C4 - anexă = 100 mp, C5 - anexă = 8 mp, C6 - anexă = 9 mp; tip clădire = P; CF = 70007, UAT Scorțaru Nou; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; satul Pitulați; -; nr.: 148;199868.700
  26.650648.28.01Canton ÎnsurățeiSuprafață teren = 2.938 mp; suprafață construită = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - anexă = 155 mp, S_C3 - anexă = 39 mp; suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 208 mp, S_C2 - anexă = 155 mp, S_C3 - anexă = 39 mp; tip clădire = P + 1; CF = 70803, UAT Însurăței; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Brăila; Orașul Însurăței; -; nr.: -; Brăila1998230.358
  27.652718.28.01Canton NămoloasaSuprafață teren = 9.990 mp; suprafață construită = C1 - canton = 102 mp, C2 - anexă = 37 mp; suprafață desfășurată = C1 - canton = 102 mp, C2 - anexă = 37 mp; tip clădire = P; CF = 102088, UAT Nămoloasa; suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Galați; comuna Nămoloasa; -; nr.: -; Galați199848.349
  28.1122928.03.03EsnaBH Dunărea, lac natural de Crov, s = 151.44 ha, v = 4.5 mil. mcȚara: România; județul: Brăila; -; - ; nr.: -; DADL199811.389.811
  TOTAL1.245.631.194
  -----