HOTĂRÂRE nr. 994 din 3 august 2022privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Timiș, Argeș, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Vrancea, Constanța și Buzău, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 10 august 2022  În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, și având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în conformitate cu prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1*) și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 994.  +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobilului din domeniul public al statuluiAdresa poștală a bunului imobil din inventarul centralizatElementele-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor și amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/CUI
  1103521 parțial8.19.01Imobil 1223 parțialȚara: România; județul: Timiș; municipiul Lugoj; Str. Timișorii nr. 124Construcții: Pavilionul S: - suprafață construită = 12,00 mp; - valoarea contabilă = 1,91 lei Total valoare contabilă: Imobil 1223 - parțial = 1,91 lei CF nr. 408811 Lugoj, nr. cadastral 408811 CF nr. 411318 Lugoj, nr. cadastral 411318Ministerul Apărării Naționale 4183229
  2103723 parțial8.19.01Imobil 361 parțialȚara: România; județul: Argeș; municipiul Câmpulung; str. Mărăști nr. 42Amenajări: platformă din beton - suprafață construită = 7.808,00 mp; - valoarea contabilă = 26.383,03 lei Total valoare contabilă: Imobil 361 - parțial = 26.383,03 lei CF nr. 84934 Câmpulung, nr. cadastral 4347Ministerul Apărării Naționale 4183229
  3103768 parțial8.19.01Imobil 490 parțialȚara: România; județul: Argeș; municipiul Pitești; Str. Stadionului nr. 2-4Construcții: Pavilionul T: - suprafață construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 2.730,81 lei Total valoare contabilă: Imobil 490 - parțial = 2.730,81 lei CF nr. 90310 Pitești, nr. cadastral 90310Ministerul Apărării Naționale 4183229
  4104087 parțial8.19.01Imobil 2924 parțialȚara: România; județul Sibiu; municipiul Sibiu; șos. Alba Iulia nr. 71Construcții: Pavilionul C: - suprafață construită = 146,00 mp; - valoarea contabilă = 3.774,10 lei; Pavilionul D: - suprafață construită = 14,00 mp; - valoarea contabilă = 5.030,80 lei; Pavilionul E:- suprafață construită = 22,00 mp; - valoarea contabilă = 446,73 lei;Amenajări:rețea electrică aeriană:- lungime = 350,00 m;- valoarea contabilă = 1,10 lei; rețea electrică subterană: - lungime = 100 m; - valoarea contabilă = 1.972,17 lei; rețea de alimentare cu apă: - lungime = 200,00 m;- valoarea contabilă = 8,00 lei;rețea de canalizare:- lungime = 120,00 m;- valoarea contabilă = 0,84 lei;împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:- lungime 96,00 ml;- valoarea contabilă = 818,31 lei;împrejmuire metalică:- lungime 86,00 ml;- valoarea contabilă = 0,40 lei;împrejmuire din cărămidă:- lungime 70,00 ml;- valoarea contabilă = 2.727,70 lei;împrejmuire din beton:- lungime 200 ml;- valoarea contabilă = 5.966,84;drumuri și alei interioare cu macadam:- suprafață 1.620,00 mp; - valoarea contabilă = 9.867,53 lei; drumuri și alei interioare pavate: - suprafață 280,00 mp; - valoarea contabilă 4.667,07 lei Total valoarea contabilă: Imobil 2924 - parțial = 35.281,59 lei CF nr. 132317, nr. cadastral 132317Ministerul Apărării Naționale 4183229
  5106710 parțial8.19.01Imobil 640 parțialȚara: România; județul: Cluj; localitatea: Valea IeriiConstrucții:Pavilionul D:- suprafață construită = 146,00 mp;- valoarea contabilă = 12.142,85 lei;Pavilionul G:- suprafață construită = 34,00 mp;- valoarea contabilă = 1.513,27 lei;Pavilionul H4:- suprafață construită = 55,00 mp;- valoarea contabilă = 3.857,30 lei;Pavilionul H5:- suprafață construită = 55,00 mp;- valoarea contabilă = 3.857,30 lei;Pavilionul K:- suprafață construită = 135,00 mp;- valoarea contabilă = 26.826,44 lei;Pavilionul M:- suprafață construită = 299,00 mp;- valoarea contabilă = 11.098,20 lei;Pavilionul S:- suprafață construită = 58,00 mp;- valoarea contabilă = 5.094,05 leiTotal valoare contabilă: Imobil 640 - parțial = 64.389,41 leiCF nr. 50410, nr. cadastral 50410Ministerul Apărării Naționale 4183229
  6106644 parțial8.19.01Imobil 355 parțialȚara: România; județul Bistrița-Năsăud; municipiul Bistrița; str. Avram Iancu nr. 1Construcții:Pavilionul O:- suprafață construită = 14,00 mp;- valoarea contabilă = 35.739,40 lei;Pavilionul P3:- suprafață construită = 40,00 mp;- valoarea contabilă = 19.099,20 lei;rezervor combustibil:- capacitate = 30.000 litri;- valoarea contabilă = 1.000 lei;rezervor combustibil:- capacitate = 30.000 litri;- valoarea contabilă = 1.000 leiTotal valoare contabilă: Imobil 355 - parțial = 56.838,60 leiCF nr. 55450, nr. cadastral 55450Ministerul Apărării Naționale 4183229
  7107003 parțial8.19.01Imobil 2552 parțialȚara: România; județul Vrancea; comuna SovejaConstrucții:Pavilionul D:- suprafață construită = 230,00 mp;- valoarea contabilă = 40.547,04 lei;Pavilionul E:- suprafață construită = 230,00 mp;- valoarea contabilă = 40.547,04 lei;Pavilionul G:- suprafață construită = 249,00 mp;- valoarea contabilă = 68.191,36 lei;Pavilionul O:- suprafață construită = 24,00 mp;- valoarea contabilă = 9.479,38 lei;Pavilionul O1:- suprafață construită = 24,00 mp;- valoarea contabilă = 9.479,38 lei;Pavilionul S:- suprafață construită = 92,00 mp;- valoarea contabilă = 15.769,07 lei;Pavilionul S1:- suprafață construită = 30,00 mp;- valoarea contabilă = 785,52 lei; Pavilionul Z: - suprafață construită = 2,72 mp; - valoarea contabilă = 388,90 lei; Pavilionul Z1: - suprafață construită = 2,72 mp; - valoarea contabilă = 388,90 lei; Pavilionul Z2: - suprafață construită = 2,72 mp; - valoarea contabilă = 388,90 lei; Pavilionul Z3: - suprafață construită = 2,72 mp; - valoarea contabilă = 388,90 lei; Pavilionul Z4: - suprafață construită = 2,72 mp; - valoarea contabilă = 388,90 lei; Pavilionul Z5: - suprafață construită = 2,72 mp; - valoarea contabilă = 388,90 lei Total valoare contabilă: Imobil 2552 - parțial = 187.132,19 lei CF nr. 50811, nr. cadastral 373 NMinisterul Apărării Naționale 4183229
  8107064 parțial8.19.01Imobil 769 parțialȚara: România; județul Constanța; comuna CorbuConstrucții:Pavilionul A:- suprafață construită = 301,00 mp;- valoarea contabilă = 47.836,39 lei;Pavilionul C:- suprafață construită = 341,00 mp;- valoarea contabilă = 55.102,12 lei;Pavilionul I:- suprafață construită = 339,00 mp;- valoarea contabilă = 26.690,15 lei;Pavilionul O1:- suprafață construită = 312,00 mp;- valoarea contabilă = 14.121,20 lei;Pavilionul T:- suprafață construită = 294,00 mp;- valoarea contabilă = 53.810,58 lei;Pavilionul U3:- suprafață construită = 2,00 mp;- valoarea contabilă = 10.762,44 leiTotal valoare contabilă: Imobil 769 - parțial = 208.322,88 leiCF nr. 111053 Corbu, nr. cadastral 111053CF nr. 109089 Corbu, nr. cadastral 109089CF nr. 110412, nr. cadastral 110412CF nr. 111027, nr. cadastral 111027CF nr. 111144, nr. cadastral 111144Ministerul Apărării Naționale 4183229
  9106958 parțial8.19.01Imobil 1256 parțialȚara: România; județul Buzău; municipiul Buzău; str. General Grigore Baștan nr. 1Construcții:Pavilionul G5:- suprafață construită = 129,00 mp;- valoarea contabilă = 6.792,10 lei;Pavilionul X3:- suprafață construită = 280,00 mp;- valoarea contabilă = 29.679,25 lei;Pavilionul X8:- suprafață construită = 77,00 mp;- valoarea contabilă = 6.826,50 lei;Pavilionul X9:- suprafață construită = 420,00 mp;- valoarea contabilă = 9.777,50 lei;Pavilionul X10:- suprafață construită = 597,00 mp;- valoarea contabilă = 54.219,78 lei;Ministerul Apărării Naționale 4183229
       Pavilionul U5:- suprafață construită = 74,00 mp;- valoarea contabilă = 1.283,40 lei;Pavilionul U2:- suprafață construită = 153,00 mp;- valoarea contabilă = 261,00 lei;Pavilionul T3:- suprafață construită = 77,00 mp;- valoarea contabilă = 4.164,59 lei;Pavilionul U1:- suprafață construită = 281,00 mp;- valoarea contabilă = 534,80 lei;Pavilionul X1:- suprafață construită = 147,00 mp;- valoarea contabilă = 7.152,60 lei;Pavilionul X2:- suprafață construită = 49,00 mp;- valoarea contabilă = 2.613,50 lei;Pavilionul X4:- suprafață construită = 38,00 mp;- valoarea contabilă = 5.144,50 lei;Pavilionul X5:- suprafață construită = 113,00 mp;- valoarea contabilă = 6.727,25 lei;Pavilionul X7:- suprafață construită = 52,00 mp;- valoarea contabilă = 4.015,50 lei;Pavilionul X12:- suprafață construită = 12,00 mp;- valoarea contabilă = 3.780,24 lei;Pavilionul X13:- suprafață construită = 94,00 mp;- valoarea contabilă = 16.367,75 leiTotal valoare contabilă: Imobil 1256 - parțial = 159.340.26 leiCF nr. 61612, nr. cadastral 61612 
  TOTAL GENERAL740.420,68 lei 
  NOTĂ: Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  ----